Rozpoczęła się IV edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Patronat honorowy nad Konkursem objął Minister Gospodarki. Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne z krajów Unii Europejskiej, w szczególności: jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe, przedsiębiorstwa, zakłady doświadczalne i indywidualni wynalazcy. Udział w Konkursie jest bezpłatny a procedura aplikacyjna bardzo prosta. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii. W każdej z 4 kategorii Konkursu: „wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”, „technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”, „wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej”, „technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej” przyznawana jest jedna nagroda oraz wyróżnienia.

Zdobywcy Nagrody „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują: statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz pomoc w promocji produktu w kraju i za granicą. Zdobywcy Wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują: dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz pomoc w promocji produktu w kraju i za granicą. Spośród nagrodzonych i wyróżnionych projektów w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, zostanie wyłoniony laureat nagrody specjalnej „eCO2 innowacja”, ufundowanej przez Ministra Gospodarki dla produktu o największym potencjale w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Projekty konkursowe, w ramach XIV edycji Konkursu, można składać drogą pocztową lub bezpośrednio w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa - w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 13 maja 2011 roku.

Szczegóły dotyczące Konkursu są dostępne na stronie
www.ppp.pi.gov.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Zakończenie Zjazdu i Kongresu
  2019-06-19

  Sesją podsumowującą, na której przedstawiono wnioski i informacje o obradach sesji tematycznych zakończył się 15 czerwca w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany r[...]

 2. Kongres Techników i Zjazd Inżynierów
  2019-06-17

  13 czerwca br. rozpoczął się w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe biorą udział polonijni inżynierowie z Kanady[...]

 3. Zmiany w branży automotive
  2019-06-10

  Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi... Branża automotive dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy? Dlaczego ich szefowie[...]

 4. 40 lat targów FachPack
  2019-06-06

  FachPack kończy 40 lat! Rocznice są dobrą okazją do spojrzenia wstecz: FachPack rozpoczął działalność w Norymberdze w 1979 r. jako regionalna wystawa handlowa dla przemysłu opakowanioweg[...]

 5. Targi bhp w Kielcach od 6 czerwca
  2019-06-05

  Od 6 do 8 czerwca na terenie Targów Kielce odbędą się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. Poprzednią[...]

 6. Bezpieczeństwo w portach i na lotniskach
  2019-06-05

  Bezpieczeństwo pracowników i pasażerów w ruchliwych portach morskich i na lotniskach ma ogromne znaczenie, dlatego inwestuje się tam m.in. w systemy bezpieczeństwa pojazdów, które odgryw[...]

 7. FINAŁ XII KONKURSU "MŁODY INNOWATOR"
  2019-06-04

  Z udziałem dr inż. Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju - podsumowany został rozgrywany w roku szkolnym 2018/2019 po raz 12. Konkurs "Młody Innowator". Wśród gości urocz[...]

 8. Rynek odzieży roboczej i ochronnej
  2019-05-30

  Sektor odzieżowy w Polsce w 2022 r. ma osiągnąć wartość ponad 43 mld zł - tak wynika z raportu KPMG "Rynek mody w Polsce". W europejskich rankingach wielkości rynku odzieżowego Polska za[...]

 9. Targi LUMENexpo
  2019-05-29

  W dniach 23-24 października 2019 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salonu Elektrotechniki P[...]

 10. Brakuje pielęgniarek i pediatrów
  2019-05-28

  Agencja rekrutacyjna Manpower Life Science przygotowała raport pt. "Niedobór talentów w branży medycznej". W raporcie czytamy, że pediatrzy, specjaliści chorób wewnętrznych i anestezjolo[...]