Komitet Geodezji PAN – Sekcja Gospodarki Przestrzennej i Katastru, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym oraz Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zapraszają na konferencję naukową pt. „Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju”.

Konferencja odbędzie się w dniach 16–17 czerwca 2011 r. w hotelu Windsor Palace Hotel & Conference Center w miejscowości Jachranka nad Zalewem Zegrzyńskim.

Celem konferencji jest:

- prezentacja wyników prac naukowych, a także wymiana doświadczeń krajowych oraz zagranicznych w zakresie rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych służących gospodarce przestrzennej,
- interdyscyplinarna wymiana doświadczeń i prezentacja wyników badań dotyczących współczesnego zagospodarowania otaczającej nas przestrzeni analizowana przez pryzmat wymagań strategii zrównoważonego rozwoju oraz zróżnicowanych wartości:
• ekologicznych w tym krajobrazowych o szczególnych wartościach przyrodniczych oraz zdegradowanych obszarów poprzemysłowych;
• kulturowych za szczególnym uwzględnieniem wartości historycznego krajobrazu miejskiego;
• przestrzennych uwzględniających założenia urbanistyczne i architektoniczne oraz zniszczony i zdegradowany krajobraz wsi i miast.

Problematyka konferencji:

Gospodarka przestrzenna a zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy w teorii i praktyce
Polityka przestrzenna w świetle realizacji polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej
Problematyka urbanizacji w świetle strategii zrównoważonego rozwoju
Uwarunkowania społeczne, gospodarcze, przyrodnicze, ekonomiczne i prawne w gospodarowaniu przestrzenią
Walory przyrodnicze i zasoby naturalne jako czynnik rozwoju regionalnego i racjonalnego zagospodarowania przestrzeni
Problematyka rekultywacji i zagospodarowania obszarów poprzemysłowych i pogórniczych
Gospodarka nieruchomościami oraz scalenia gruntów jako element w gospodarowaniu przestrzenią na obszarach wiejskich
Systemy informacji przestrzennej i ich znaczenie w racjonalnym zagospodarowaniu przestrzeni

Organizatorzy zapraszają przedstawicieli wszystkich środowisk związanych z planowaniem przestrzennym, a w szczególności reprezentantów państwowych, samorządowych i prywatnych organizacji biorących udział w procesach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Patronat Honorowy:

• Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Minister Infrastruktury
• Marszałek Województwa Mazowieckiego
• Polska Akademia Nauk
- Komitet Geodezji PAN – Sekcja Gospodarki Przestrzennej i Katastru
- Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
• Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej
• JM Rektor Politechniki Warszawskiej

Ważne terminy:

- zgłoszenie udziału: do 30 kwietnia,
- opłat konferencyjna: do 15 maja,
- przesłanie abstraktu: do 20 maja,
- przesłanie pełnego tekstu referatu: do 10 czerwca.

Więcej szczegółów na stronie konferencji:
www.konferencjagp.pw.edu.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 2. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 3. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 4. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 5. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 6. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 7. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]

 8. Jakość - problemy i rozwiązania
  2018-06-12

  XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY "PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO I UNIĄ EUROPEJSKĄ" 25-28 września 2018 r. Rewita - WDW Zak[...]

 9. Targi dobre jak chleb. POLAGRA TECH 2018
  2018-06-11

  Już jesienią, w dniach od 30 września do 4 października w przestrzeniach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się kolejna edycja targów POLAGRA TECH. W tym roku w ich[...]

 10. Aranżujemy domowe SPA
  2018-04-26

  Łazienka przestała obecnie pełnić funkcję pomieszczenia typowo użytkowego i niezależnie od jej metrażu, stała się miejscem relaksu po intensywnym dniu. Gdy jej wielkość i układ nie są dla nas projek[...]