Od 18 marca 2011 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU z dnia 15 lutego 2011 r. nr 32 poz.159). Głównym celem nowelizacji ustawy Prawo wodne jest transpozycja do polskiego systemu prawnego postanowień Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. Oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa), uzupełnienie transpozycji do polskiego prawa postanowień tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, a także zweryfikowanie i poprawienie przepisów obowiązującej ustawy, które utrudniają prawidłowe stosowanie ustanowionego prawem wodnym systemu gospodarowania wodami, w zakresie wprowadzonych zmian.

Zobowiązania nałożone na państwa członkowskie, wynikające z Dyrektywy Powodziowej, polegają na konieczności opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego (22.12.2011 r.), map zagrożenia i ryzyka powodziowego (22,12,2013 r.), koordynacji działań we wspólnie zarządzanych dorzeczach międzynarodowych, a także opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym (22.12.2015 r.) i zapewnienie szerokiego procesu konsultacji społecznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Informacja KZGW

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Papiernictwo w stuleciu niepodległości
  2018-07-26

  Wpisując się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Papierników Polskich organizuje seminarium pod hasłem "Papiernictwo w stuleciu niepodległości".

  Spotk[...]

 2. INNOFORM 2018
  2018-04-19

  Rekordowa liczba Wystawców z całego świata, niemal o połowę większa w stosunku do ubiegłego roku powierzchnia ekspozycyjna, branżowe konferencje z imponującym zakresem meryto[...]

 3. Otwarcie Centralnego Archiwum i Biblioteki SEP
  2018-01-13

  Przygotowując się do obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), które odbędą się w 2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, 11 stycznia 2018 r. uroczy[...]

 4. Wody Polskie - razem dla przyszłości naszych wód
  2017-12-21

  Początek roku 2018 r. będzie rozpoczęciem nowego rozdziału w historii gospodarki wodnej w Polsce. 1 stycznia powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jako państwowa oso[...]

 5. Seminarium PPPS 2018 po raz pierwszy w Polsce
  2017-11-27

  23-27 września 2018 r. Łódź będzie gościć przedstawicieli papiernictwa z całego świata na naukowym seminarium na temat Postępu w Fizyce Papieru (PPPS 2018). Spotkanie odbędzie się w MCK PŁ. Współorgan[...]

 6. Paperworld 2018
  2017-11-24

  Kolejna edycja międzynarodowych targów materiałów piśmiennych, wyposażenia biur i przyrządów do pisania Paperworld odbędzie się tradycyjnie we Frankfurcie nad Menem, w dniach 27-30 stycz[...]

 7. "Papierowe Inspiracje"
  2017-05-26

  To tytuł wystawy, którą od 1 czerwca do 31 lipca br. można oglądać w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Muzeum Papiernictwa już po raz trzeci prezentuje prace członków zrzeszonych w Międzynaro[...]

 8. XLV Szkoła Hydrologii
  2017-05-18

  W Pałacu PAN-owskim w Jabłonnie trwa XLV Szkoła "Współczesne zagadnienia hydrologii" (15-19 maja). Szkoła jest przeznaczona dla profesorów, adiunktów, wykładowców i asystentów prowadzących zajęcia z[...]

 9. Tetra Pak - pionierskie rozwiązania cyfrowe
  2017-05-09

  Tetra Pak wprowadza swoje usługi serwisowe na wyższy poziom dzięki zastosowaniu najnowszej technologii cyfrowej. Firma zaoferowała klientom nowe rozwiązania pozwalające przewidzieć usterki maszyn, skr[...]

 10. Problematyka rozwoju branży metalowej w Polsce
  2017-04-28

  W dniach 28-30 czerwca br w miejscowości Jedlnia-Letnisko k. Radomia odbędzie się konferencja "Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce". Zakres tematyczny konferencji obejmuje[...]