Współczesne zarządzanie i koordynacja procesów rozwojowych pozycjonuje planowanie przestrzenne jako niezbędny element długookresowego planowania strategicznego, ważne narzędzie informacji i koordynacji oraz podstawę negocjacji z udziałem społeczeństwa obywatelskiego. Podobnie definiuje je Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. - Koncepcja jest propozycją systemowych działań i ulepszeń w zakresie polityki zagospodarowania przestrzennego. Ich celem jest zbudowanie systemu planowania opartego o ład przestrzenny - powiedział Waldemar Sługocki, wiceminister rozwoju regionalnego. Dotychczasowy przebieg konsultacji społecznych pokazuje jak duża jest potrzeba istnienia takiego dokumentu - dodał. Nadrzędnym celem KPZK 2030 jest uświadomienie wagi i roli ładu przestrzennego bazującego na dobrym, trwałym prawie chroniącym interes publiczny i prywatny, zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz gwarantującym zrównoważenie i spójność procesów urbanizacyjnych oraz bezpieczne osadnictwo. Koncepcja nie jest natomiast dokumentem zawierającym listę i rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Jej podstawowym zadaniem jest dostarczanie przesłanek dla zintegrowanych strategii jako bazy dla programów inwestycyjnych do realizacji zadań rządowych w poszczególnych dziedzinach.

Projekt dokumentu znajduje się na stronie:
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk/aktualnosci/strony/default.aspx

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 2. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 3. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 4. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 5. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 6. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 7. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 8. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]

 9. Jakość - problemy i rozwiązania
  2018-06-12

  XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY "PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO I UNIĄ EUROPEJSKĄ" 25-28 września 2018 r. Rewita - WDW Zak[...]

 10. Targi dobre jak chleb. POLAGRA TECH 2018
  2018-06-11

  Już jesienią, w dniach od 30 września do 4 października w przestrzeniach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się kolejna edycja targów POLAGRA TECH. W tym roku w ich[...]