W dniu 7 marca br. odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Jerzy Miller – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył powołania przewodniczącemu, wiceprzewodniczącemu oraz członkom Rady. W posiedzeniu wziął udział także Tomasz Siemoniak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przewodniczącym Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej zostal prof. Jerzy Gaździcki - Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, a wiceprzewodniczącym Jacek Jarząbek - Wiceprezes Głownego Urzędu Geodezji i Kartografii, obydwaj znani ze swojego zaangażowania w tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, reprezentujący środowisko naukowo-techniczne. Ponadto w skład Rady wchodzą:

- Kazimierz Plocke - Sekretarz Stanu w Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Piotr Żuchowski - Sekretarz Stanu w Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Jakub Szulc - Sekretarz Stanu w Min. Zdrowia
- Piotr Styczeń - Podsekretarz Stanu w Min. Infrastruktury
- Henryk Jacek Jezierski – Główny Geolog Kraju, Ministerstwo Ochrony Środowiska
- Komandor Henryk Nitner - Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
- Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju
- Michał Kiełsznia - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
- Andrzej Jagusiewicz - Generalny Inspektor Ochrony Środowiska
- Leszek Karwowski - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
- Janusz Witkowski - p.o. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zwoliński - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
- dr Marek Baranowski - Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii

Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju przybliżyła członkom Rady polskie i europejskie aspekty infrastruktury informacji przestrzennej prezentując akty prawne regulujące to zagadnienie oraz dotychczasowe działania podjęte przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii na rzecz budowy IIP.

Rada została powołana na podstawie art. 22 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76 poz. 489). Każdy z wymienionych powyżej organów administracji publicznej jest organem wiodącym dla co najmniej jednego tematu danych przestrzennych, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej. Rada jest ciałem doradczym i opiniodawczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynującego tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury w Polsce.

Zadaniem Rady jest opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską. Rada może również występować z własnymi inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

Budowa infrastruktury jest w swoim rodzaju przedsięwzięciem bezprecedensowym, niezwykle złożonym pod względem organizacyjnym, technicznym, naukowym i ekonomicznym. Celem budowy infrastruktury jest zapewnienie organom administracji wszystkich szczebli, przedsiębiorcom i obywatelom dogodnego dostępu do informacji o przestrzeni geograficznej, o znajdujących się w niej obiektach, występujących zjawiskach i zachodzących procesach.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]