Jak będą wyglądały nowe zasady ochrony przed suszą? Co będą zawierały plany przeciwdziałania skutkom suszy? Kiedy będzie można wprowadzał czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód? Do ustawy – Prawo wodne wprowadzony zostanie nowy dział dotyczący ochrony przed powodzią. Nowe przepisy przewidują m.in., że dla obszarów dorzeczy przygotuje się wstępną ocenę ryzyka powodziowego. Będzie zawierała w szczególności mapy obszarów dorzeczy ukazujące topografię terenu i jego zagospodarowanie, opis powodzi historycznych, które spowodowały negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi i środowiska, a także ocenę potencjalnych negatywnych skutków powodzi mogących wystąpić w przyszłości.

Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego sporządza się mapy zagrożenia powodziowego.
Na mapach zagrożenia powodziowego zostaną przedstawione w szczególności obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie (raz na 500 lat) lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego. Na mapach będą też przedstawione obszary szczególnego zagrożenia powodzią, a także obszary obejmujące tereny narażone na zalanie, np. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. Nowe przepisy stanowią, że na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się m.in. takie elementy jak zasięg powodzi, a w uzasadnionych przypadkach – prędkość przepływu wody.

Dla określonych obszarów sporządzone również zostaną mapy ryzyka powodziowego. Na takich mapach przedstawione będą m.in. szacunkowa liczba mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią, rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej, instalacje mogące w razie wystąpienia powodzi spowodować zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Na podstawie map zagrożenia oraz ryzyka powodziowego dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych przygotowane zostaną plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Plany te będą zawierać m.in. mapę obszaru dorzecza, na której są zaznaczone obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego wraz z opisem wniosków z ich analizy, a także katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 32, poz. 159).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Jak podbić niemiecki rynek?
  2019-08-06

  Zbliżają się największe targi branży fashion w Polsce - Targi Mody Poznań. Prócz licznych kontraktacji, wydarzeniu towarzyszyć będą także dodatkowe atrakcje, takie jak warszt[...]

 2. Wkrótce kolejne Targi Mody Poznań
  2019-07-17

  Już tylko ponad miesiąc do jesiennej edycji Targów Mody Poznań. Odbywające się dwa razy w roku największe święto mody w Polsce, to doskonała okazja dla osób z branży mody do zapoznania s[...]

 3. XXII edycja Hydroprezentacji zakończona sukcesem!
  2019-03-19

  To były 3 dni pełne wykładów, prelekcji i wymiany doświadczeń, a wszystko pod przewodnim tematem "Bezpieczeństwo i Współpraca". W piątek 15 marca w Krynicy Zdroju zakończyła [...]

 4. Hydroprezentacje - cała branża w jednym miejscu
  2019-03-13

  Już w najbliższą środę, 13 marca, w Krynicy Zdrój rozpocznie się XXII edycja konferencji Hydroprezentacje. To jedno z najstarszych i najbardziej cenionych wydarzeń wodociągowych w Polsce. Sympozjum ad[...]

 5. Papiernictwo w stuleciu niepodległości
  2018-07-26

  Wpisując się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Papierników Polskich organizuje seminarium pod hasłem "Papiernictwo w stuleciu niepodległości".

  Spotk[...]

 6. INNOFORM 2018
  2018-04-19

  Rekordowa liczba Wystawców z całego świata, niemal o połowę większa w stosunku do ubiegłego roku powierzchnia ekspozycyjna, branżowe konferencje z imponującym zakresem meryto[...]

 7. Otwarcie Centralnego Archiwum i Biblioteki SEP
  2018-01-13

  Przygotowując się do obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), które odbędą się w 2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, 11 stycznia 2018 r. uroczy[...]

 8. Wody Polskie - razem dla przyszłości naszych wód
  2017-12-21

  Początek roku 2018 r. będzie rozpoczęciem nowego rozdziału w historii gospodarki wodnej w Polsce. 1 stycznia powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jako państwowa oso[...]

 9. Seminarium PPPS 2018 po raz pierwszy w Polsce
  2017-11-27

  23-27 września 2018 r. Łódź będzie gościć przedstawicieli papiernictwa z całego świata na naukowym seminarium na temat Postępu w Fizyce Papieru (PPPS 2018). Spotkanie odbędzie się w MCK PŁ. Współorgan[...]

 10. Paperworld 2018
  2017-11-24

  Kolejna edycja międzynarodowych targów materiałów piśmiennych, wyposażenia biur i przyrządów do pisania Paperworld odbędzie się tradycyjnie we Frankfurcie nad Menem, w dniach 27-30 stycz[...]