13 kwietnia br. w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu odbędzie się III Międzynarodowe Sympozjum Edukacyjne „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w procesie pracy”.
Organizatorzy sympozjum stawiają sobie trzy główne cele: po pierwsze – ukazać praktyczne doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; po drugie –przedstawić aktualne osiągnięcia naukowo-badawcze w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, po trzecie – służyć wymianie międzynarodowych doświadczeń i osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na bezpieczeństwo i higienę pracy można patrzeć przez pryzmat wielu dyscyplin naukowych, dlatego konferencja będzie poruszać tematykę bhp w różnych aspektach: społecznych, ekonomicznych, medycznych, środowiskowych, humanistycznych, kulturowych, historycznych, prawnych, praktycznych, ergonomicznych. Podczas konferencji poruszane będą również zagadnienia metodyki szkoleń bhp oraz bhp w ochronie zdrowia. Aspekty techniczne bhp zostały celowo pominięte w wymienionych zagadnieniach, gdyż zdaniem komitetu naukowego konferencji, znacząca część dorobku naukowego w dziedzinie bhp jest właśnie im poświęcona. W związku tym uznano, że należy znacznie bardziej propagować społeczne-ekonomiczne i humanistyczne uwarunkowania bezpiecznej i higienicznej pracy. Zarówno działania prewencyjne, jak i skutki wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych mają właśnie ten trójwymiarowy aspekt. Intencją organizatorów konferencji jest również propagowanie współpracy pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się warunkami, w jakich odbywa się proces pracy.

Więcej informacji:
sekretariat.nauki@wsea.edu.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Portal o pakowaniu
  2019-02-19

  Nowy portal tematyczny packaging-360.com, uruchomiony we wrześniu 2018 r. podczas targów FachPack, jest już dostępny w języku angielskim. Jest to projekt stworzony dzięki współpracy między frankfurcką[...]

 2. Nagrodzono produkty przyszłości
  2019-02-15

  12 lutego 2019 r. w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najb[...]

 3. Targi Warsaw Pack
  2019-02-14

  Warsaw Pack to specjalistyczne wydarzenie dla branży opakowaniowej. Odbędzie się w dniach 5-7 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo. Targi podzielone będą na str[...]

 4. Pakowanie w Norymberdze
  2019-02-12

  Targi FachPack to wydarzenie, na którym gromadzą się i wymieniają doświadczeniami specjaliści z dziedziny opakowań. Jest to jedno z najważniejszych miejsc spotkań branżowych w Europie - a w 2019 roku [...]

 5. Konferencja bhp w Katowicach
  2019-02-08

  Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Doskonalenie standardów bhp w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki[...]

 6. INDUSTRYmeeting w Sosnowcu
  2019-02-07

  W dniach 27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting. Celem targów jest [...]

 7. Sympozjum HYDROPREZENTACJE XXII
  2019-02-07

  Współpraca i bezpieczeństwo to temat przewodni XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego HYDROPREZENTACJE. To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie naszego kraju poświęcone aktualnym zag[...]

 8. POWTECH 2019
  2019-02-05

  Na targach POWTECH 2019 w dniach 9-11 kwietnia br. w Norymberdze zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z całą gamą innowacji w zakresie technologii obróbki mechanicznej (proszkowej)[...]

 9. Bezpieczeństwo żywności i wyższy poziom BHP
  2019-02-04

  Poznaj niezawodne rozwiązania firmy Brady w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko skażenia. Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrow[...]

 10. Radon w środowisku
  2019-01-31

  Instytut Fizyki Jądrowej PAN zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w III Międzynarodowej Konferencji "Radon in the Environment 2019". Konferencja odbędzie się w dniach 27-31 ma[...]