Zakaz budowania domów i sadzenia drzew na terenach zagrożonych powodzią ma zwiększyć ochronę przed wylewami rzek. W miejscach, gdzie istnieje ryzyko powodzi, nie będzie można stawiać budowli i sadzić drzew z wyjątkiem wikliny i innej roślinności na potrzeby regulacji wody. Takie ograniczenia wprowadza nowelizacja ustawy – Prawo wodne, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Wejdzie ona w życie 18 marca 2011 roku. Nowe przepisy określają, że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy będą musiały uwzględniać obszary szczególnego zagrożenia powodziowego oraz obszary osuwania się mas ziemnych. To rozwiązanie ma sprawić, że w takich miejscach nie dojdzie już do tragedii, jakie miały miejsce w przeszłości. Nowela określa, że na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dopuszczone zostaną tylko roboty związane np. z regulacją lub utrzymywaniem wód, a także rozbudową czy modernizacją i konserwacją wałów przeciwpowodziowych.

Zgodnie z nowelizacją prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ma do 22 grudnia 2011 roku przygotować wstępną ocenę ryzyka powodziowego dla obszarów dorzeczy. Znajdą się w niej m.in. mapy obszarów dorzeczy, opis powodzi historycznych, które swoim działaniem spowodowały duże zagrożenie dla ludzi, a także środowiska. Ma się w niej znaleźć także ocena potencjalnych negatywnych skutków powodzi mogących wystąpić w przyszłości. Prezes KZGW ma także ocenić stan istniejących budowli przeciwpowodziowych.

Dla obszarów, które we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego zostaną wskazane jako narażone na niebezpieczeństwo, zostaną utworzone mapy zagrożenia oraz ryzyka powodziowego. Pokażą, jakie jest ryzyko powodzi na poszczególnych obszarach oraz jaki zasięg może mieć ewentualna powódź. Mapy ryzyka zilustrują m.in. obszary szczególnie narażone na powódź. Wyczytamy z nich, jakie mogą być zniszczenia, gdy woda wystąpi z koryt rzek. Na mapach zagrożenia powodziowego zostanie podany zasięg powodzi przy różnych wezbraniach wody (im większy poziom wód, tym większy obszar zostanie zalany). Będzie można z nich wyczytać np. prędkość przepływu wody. Mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego mają być gotowe do 22 grudnia 2013 roku.

Podstawa prawna

Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 32, poz. 159).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Jak podbić niemiecki rynek?
  2019-08-06

  Zbliżają się największe targi branży fashion w Polsce - Targi Mody Poznań. Prócz licznych kontraktacji, wydarzeniu towarzyszyć będą także dodatkowe atrakcje, takie jak warszt[...]

 2. Wkrótce kolejne Targi Mody Poznań
  2019-07-17

  Już tylko ponad miesiąc do jesiennej edycji Targów Mody Poznań. Odbywające się dwa razy w roku największe święto mody w Polsce, to doskonała okazja dla osób z branży mody do zapoznania s[...]

 3. XXII edycja Hydroprezentacji zakończona sukcesem!
  2019-03-19

  To były 3 dni pełne wykładów, prelekcji i wymiany doświadczeń, a wszystko pod przewodnim tematem "Bezpieczeństwo i Współpraca". W piątek 15 marca w Krynicy Zdroju zakończyła [...]

 4. Hydroprezentacje - cała branża w jednym miejscu
  2019-03-13

  Już w najbliższą środę, 13 marca, w Krynicy Zdrój rozpocznie się XXII edycja konferencji Hydroprezentacje. To jedno z najstarszych i najbardziej cenionych wydarzeń wodociągowych w Polsce. Sympozjum ad[...]

 5. Papiernictwo w stuleciu niepodległości
  2018-07-26

  Wpisując się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Papierników Polskich organizuje seminarium pod hasłem "Papiernictwo w stuleciu niepodległości".

  Spotk[...]

 6. INNOFORM 2018
  2018-04-19

  Rekordowa liczba Wystawców z całego świata, niemal o połowę większa w stosunku do ubiegłego roku powierzchnia ekspozycyjna, branżowe konferencje z imponującym zakresem meryto[...]

 7. Otwarcie Centralnego Archiwum i Biblioteki SEP
  2018-01-13

  Przygotowując się do obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), które odbędą się w 2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, 11 stycznia 2018 r. uroczy[...]

 8. Wody Polskie - razem dla przyszłości naszych wód
  2017-12-21

  Początek roku 2018 r. będzie rozpoczęciem nowego rozdziału w historii gospodarki wodnej w Polsce. 1 stycznia powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jako państwowa oso[...]

 9. Seminarium PPPS 2018 po raz pierwszy w Polsce
  2017-11-27

  23-27 września 2018 r. Łódź będzie gościć przedstawicieli papiernictwa z całego świata na naukowym seminarium na temat Postępu w Fizyce Papieru (PPPS 2018). Spotkanie odbędzie się w MCK PŁ. Współorgan[...]

 10. Paperworld 2018
  2017-11-24

  Kolejna edycja międzynarodowych targów materiałów piśmiennych, wyposażenia biur i przyrządów do pisania Paperworld odbędzie się tradycyjnie we Frankfurcie nad Menem, w dniach 27-30 stycz[...]