Miesięcznik Atest – Ochrona Pracy zaprasza do 15. jubileuszowej edycji wyróżnienia ZŁOTE SZELKI i prosi o zgłaszanie kandydatów. Wyróżnienie w 2011 r. przyznawane jest w trzech kategoriach:
– promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników,
– wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii,
– autor najlepszego artykułu bądź cyklu artykułów na łamach ATESTU w minionym roku.

Kandydatury należy zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2011 r. pod adresem redakcji.

W dwóch pierwszych kategoriach kandydatów mogą zgłaszać okręgowi inspektorzy pracy lub oddziały stowarzyszeń, związki zawodowe i inne organizacje zrzeszające specjalistów bhp (kryteria zgłoszenia poniżej). Kandydatury mogą nadsyłać także czytelnicy niezrzeszeni (redakcja zastrzega sobie jednak prawo weryfikacji tych kandydatur).

Opis osiągnięć promotorów działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników powinien zawierać m.in. informacje:

– o obszarze działania (teren zakładu pracy, innych zakładów, gminy, powiatu czy województwa itp.),
– o formach pracy, np.: konkursy i olimpiady bhp – zakładowe, międzyzakładowe, szkolne, wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych, organizowanie i propagowanie różnych form doskonalenia w zakresie bhp, motywowanie pracodawcy do wprowadzania nowatorskich rozwiązań poprawiających stan bhp, aktywny udział w konferencjach, seminariach i targach, działalność w organizacjach i stowarzyszeniach zrzeszających służbę bhp, działalność publicystyczna (publikacje, tworzenie stron internetowych, opinie, recenzje, udział w programach radiowych, TV i inne, dotyczące problematyki bhp), o wyróżnieniach za osiągnięcia w zakresie bhp (dyplomy, nagrody, odznaczenia).

Opis osiągnięć wykładowców w dziedzinie bhp i ergonomii powinien zawierać m.in. informacje:

– o obszarze działalności kandydata,
– o poziomie fachowej wiedzy oraz umiejętnościach organizatorskich i dydaktycznych,
– o sposobie prowadzenia zajęć, który spotyka się z zainteresowaniem uczniów (słuchaczy),
– o stosowaniu metod aktywizujących, właściwym wykorzystaniu środków dydaktycznych, a także powinien uwzględniać: wysoką ocenę ze strony uczniów (słuchaczy), pozytywną opinię przełożonych, wyróżniającą ocenę pracy (dotyczy nauczycieli), dotychczasowe wyróżnienia za osiągnięcia w zakresie bhp (dyplomy, nagrody, odznaczenia).

W kategorii – autor najlepszego artykułu bądź cyklu artykułów na łamach ATESTU w 2010 roku – kandydatów zgłasza redakcja.

Wniosek o wyróżnienie ZŁOTE SZELKI powinien także zawierać: dane osobowe kandydata, dane o miejscu jego pracy (działalności) oraz zdjęcie.

Kandydaci do wyróżnienia, którzy nie otrzymali go w danym roku automatycznie zostają nominowani do ZŁOTYCH SZELEK raz jeszcze w roku następnym.

Więcej informacji:
www.atest.com.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]