Polska, Czechy, Słowacja i Węgry chcą być niezależne od rosyjskich dostaw – jest to element deklaracji, która zostanie dziś przyjęta na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Jest to element deklaracji, która zostanie przyjęta na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej 25.01,2011. Wicepremier Waldemar Pawlak spotyka się w Bratysławie z odpowiedzialnymi za sektor energetyczny ministrami trzech pozostałych państw grupy. Z projektu deklaracji, wynika, że cztery kraje zamierzają prezentować wspólne stanowisko w unijnych pracach nad strategią energetyczną. Moment ogłoszenia tej inicjatywy nie jest przypadkowy: już 4 lutego w Brukseli na unijnym szczycie energetycznym spotykają się przywódcy 27 państw członkowskich.

„W szerzej rozumianym regionie wyszehradzkim powinna być zbudowana cała infrastruktura energetyczna niezbędna do ustanowienia fizycznego dostępu do przynajmniej dwóch źródeł gazu spoza UE, aby złagodzić uzależnienie od jednego źródła” – brzmi fragment deklaracji. W tym kontekście nie pada nazwa Rosji ani Gazpromu, ale statystyki mówią same za siebie. Wszystkie cztery kraje GW ponad połowę gazu sprowadzają z Rosji. A w ich sąsiedztwie zależność jest prawie 100-procentowa (Bułgaria czy Rumunia).

Istotnym elementem wspólnych planów infrastrukturalnych jest budowa osi energetycznej Północ – Południe biegnącej od Bałtyku do Adriatyku, czyli od Polski do Chorwacji. Oś ta jest jednym z priorytetów Budapesztu, który w tym półroczy kieruje UE. Po nim przewodnictwo przejmie Warszawa, co oznacza nieprzerwaną ofensywę energetyczną na szczytach UE.

Ministrowie obiecują także szukanie możliwości zróżnicowania dostaw ropy naftowej, aby nie być zależnym od rurociągu Przyjaźń. W tym kontekście mowa jest o unowocześnieniu i zwiększeniu przepustowości istniejących ropociągów Adria i TAL.

Deklaracja wyszehradzka sprzeciwia się też pomysłowi tworzenia odrębnego funduszu energetycznego. Cztery kraje uważają, że sprawdzonym i skutecznym sposobem dystrybuowania pieniędzy na infrastrukturę, w tym energetyczną, jest polityka spójności. To część większej strategii pozostawienia tej polityki w nienaruszonym kształcie, tak aby inwestycje w biedniejszych regionach nie zostały wypchnięte z listy priorytetów przez projekty spełniające kryteria nowoczesnej konkurencyjności, obecne przede wszystkim w bogatszych państwach UE.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Program priorytetowy "Mój Prąd"
  2019-10-28

  Miliard złotych - to budżet programu "Mój Prąd". Do tej pory wnioski o dofinansowanie w jego ramach można było składać jedynie w formie papierowej. Teraz można to[...]

 2. ZAKOŃCZENIE III KONGRESU ELEKTRYKI POLSKIEJ - KOMUNIKAT
  2019-04-04

  Przyjęciem Uchwały zakończyły się 3 kwietnia br. w Warszawie dwudniowe obrady III Kongresu Elektryków Polskich. Kongres zwołało obchodzące w bieżącym roku 100-lecie swego powstania Stowa[...]

 3. Przygotowania do obchodów 100-lecia SEP
  2019-04-01

  Z udziałem podsekretarza stanu Tadeusza Skobla, pod nieobecność Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, odbyło się w siedzibie Ministerstwa inauguracyjne posiedzenie Komitetu Honorow[...]

 4. 100-LECIE POWSTANIA SEP
  2018-12-12

  Na uroczystym spotkaniu świąteczno-noworocznym w Warszawie (11.12.2018) Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) zainaugurowało obchody jubileuszu 100-lecia swego powstania. Swoje 100-le[...]

 5. Posiedzenie Rady-Naukowo-Technicznej SEP
  2018-11-28

  We wtorek, 27 listopada br. odbyło się w Warszawie pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady-Naukowo-Technicznej SEP (RNT). Rada jest organem koordynującym realizację zadań statutowych komitetów i c[...]

 6. Targi Energetyczne ENERGETICS 2018
  2018-09-25

  W dniach 13-15 listopada 2018 r.odbędzie się XI edycja Targów Energetycznych ENERGETICS(Targi Lublin, ul.Dworcowa 11). Targi ENERGETICS to jedno z najważniejszych w Polsce spotkań przedstawicieli[...]

 7. Rada Firm SEP
  2018-03-26

  20 marca 2018 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie inauguracyjne Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Pomysł powołania takiej [...]

 8. innogy dodaje energii na Sylwestra
  2017-12-07

  innogy Polska po raz drugi została Sponsorem Głównym Sylwestra miejskiego w Warszawie, którego organizatorem jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Tegoroczny Sylwester miej[...]

 9. Herkules wygrał przetarg GSM-R dla PKP PLK
  2017-11-16

  Herkules SA jest profesjonalnym dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych  oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Spółka świadczy również usługi budowlano-montażowe wiąz[...]

 10. Zasilanie dla metra
  2017-11-15

  Technologie ABB zapewnią zasilanie dla rozbudowywanej II linii metra w Warszawie. Systemy firmy ABB będą odpowiadać za dostawy energii elektrycznej do nowo budowanych stacji metra, a także linii trak[...]