W dniu 26.01.2011 roku z funkcji prezesa GIG oraz członka Rady Geodezyjnej Izby Gospodarczej zrezygnował Kolega Wojciech Matela. Rada GIG przyjęła do wiadomości tę rezygnację. Pełnienie funkcji Prezesa, do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia członków Izby, powierzono Koledze Bogdanowi Grzechnikowi, wiceprezesowi GIG.

Rada GIG pod przewodnictwem Bogdana Grzechnika w uzgodnieniu z Komisją Rewizyjną oraz Przedstawicielami Regionalnymi ustaliła, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2011 roku w Centrum Szkolenia Konferencyjnego KZRS przy ul. Odrębnej 4 w Warszawie.

Będzie ono poprzedzone (12.04.2011 r.) Sympozjum pod tytułem: „Problemy geodezyjne i formalno-prawne przy projektowaniu i budowie dróg oraz linii kolejowych”. Natomiast myślą przewodnią Walnego Zgromadzenia będzie hasło: „Geodeto pilnie zadbaj o prestiż swojego zawodu”. Będziemy między innymi rozmawiać o następujących sprawach:

- o sytuacji i problemach wykonawstwa geodezyjnego w warunkach kryzysowych, (między innymi o jakości prac przy bardzo niskich cenach),
- o stanie naszych przepisów prawnych i metodach ich udoskonalenia (między innymi o Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym),
- na temat standardów technicznych i konieczności wyposażenia Głównego Geodety Kraju w pełnomocnictwo do ich wydawania,
- o zawłaszczanie naszego zawodu przez inne branże i metodach przeciwdziałania takim praktykom,
- o konieczności przywrócenia prawa do bezpośredniego udziału w przetargach firmom geodezyjnym (szczególnie dotyczy to dróg i kolei),
- na temat partnerskiej współpracy pomiędzy wykonawstwem a administracją geodezyjną,
- o patologiach i ich likwidacji przy opłatach za przyjmowanie opracowań geodezyjnych do zasobu oraz przy kontroli tych prac,
- na temat uprawnień zawodowych, między innymi o liczbie specjalności a także drugim stopniu specjalizacji dla wykonywania opracowań geodezyjno-prawnych,
- o celowości powrotu do dyskusji, przy udziale wszystkich organizacji geodezyjnych, na temat partnerskiej wizji samorządu zawodowego geodetów.

Szczegółowy program Walnego Zgromadzenia oraz Sympozjum będzie wkrótce opracowany i podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej www.gig.org.pl. Przedstawimy także Plan Pracy Izby na 2011 i 2012 rok.

Do udziału w Sympozjum w dniu 12 kwietnia 2011 roku już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych (geodetów, drogowców, pracowników administracji, prawników, rzeczoznawców majątkowych oraz inne zajmujące się tą tematyką osoby). Druki zgłoszeń zamieścimy także na stronie internetowej. Natomiast do licznego udziału w obradach Walnego Zgromadzenia oprócz członków GIG zachęcamy i zapraszamy także sympatyków Izby oraz wszystkich geodetów, których interesuje włączenie się do dyskusji na przedstawione, bardzo ważne dla nas wszystkich tematy. Będziemy zobowiązani za aktywny i czynny udział w porządkowaniu tej wyjątkowo ważnej dla rozwoju gospodarczego dziedziny.

Bieżące korzyści dla firm wynikające z przynależności do Izby znajdziecie Państwo także na stronie internetowej GIG.

Praca społeczna ostatnio niestety nie jest w modzie. Dlatego na zakończenie zacytuję Arystotelesa: „Człowiek jest w pełni człowiekiem dopiero wtedy, kiedy obok troski prywatnej ma również troskę publiczną” Sądzę, że geodeci wielokrotnie taką troskę pokazywali i w dalszym ciągu tak będzie.

Serdecznie pozdrawiam Koleżanki i Kolegów i zapraszam do współpracy

Bogdan Grzechnik

Źródło:
http://www.gig.org.pl/?mod=aktualnosc&id=7070

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]