Państwowa Inspekcja Pracy kojarzy się przede wszystkim z działaniami kontrolnymi i nakładaniem kar za naruszenie przepisów bhp i prawa pracy. Jednak, mając świadomość, że takie działania nie wystarczą, od lat prowadzi różne akcje prewencyjne. Do najnowszych inicjatyw inspekcji w tym zakresie należy powołanie roboczej grupy hutniczo-odlewniczej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Warszawie, która rozpoczęła działalność 12 stycznia 2011 r. Jej celem jest podniesienie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach technicznych i technologicznych w zakładach hutniczych i odlewniczych w ciągu najbliższych 3 lat. Przedstawiona przez nadinspektora pracy z sekcji nadzoru specjalistycznego Józefa Fijołka propozycja działań prewencyjno-promocyjnych spotkała się z dużym zainteresowaniem firm prowadzących działalność gospodarczą w sferze procesów hutniczo-odlewniczych. Propozycja ta obejmuje przeprowadzenie wykładów z zakresu prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, udział inspektorów pracy we wspólnych wizytach – szkoleniach instruktażowych, doradztwo dotyczące spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, a także dostarczanie zakładom biorącym udział w pracach grupy wydawanych przez Główny Inspektorat Pracy materiałów szkoleniowych. W inauguracyjnym spotkaniu grupy roboczej z obszaru Warszawy i okolic udział wzięła m.in. huta stali jakościowej ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. a także wytwórca wyrobów z proszków spiekanych – pracownicza spółka POLMO ŁOMIANKI S.A.
Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. EuroBLECH 2016
  2015-09-08

  Rezerwacja stoiska na 24. Międzynarodowych Targach Technologii Obróbki Blach EuroBLECH 2016 jest obecnie w pełni realizowana w biurach organizatorów Mack Brooks Exhibitions. EuroBLECH 2016 odbędzie si[...]

 2. Przeciwnicy frackingu w Niemczech zebrali 650 tys. podpisów
  2014-10-10

  Przeciwnicy szczelinowania (fracking) wręczyli minister ochrony środowiska Niemiec Barbarze Hendricks we wtorek w Berlinie listę z 650 tys. podpisów przeciwko tej ich zdaniem niebezpiecznej metodzie w[...]

 3. EKSPERYMENTALNE ODMETANOWANIA POKŁADÓW WĘGLA
  2014-10-06

  Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński wziął udział w spotkaniu podsumowującym dotychczasowe wyniki projektu unikatowego w Polsce odmetanowania pokładów węgla otworami powierzchniowymi. Projekt bada[...]

 4. Czarne skrzynki już gotowe do montażu w kopalniach
  2014-06-22

  Do montażu w rejonach szczególnie zagrożonych w polskim górnictwie podziemnym jest gotowych pięć prototypowych urządzeń. AZPR – Autonomiczny Zespół Rejestracyjno Pomiarowy - ma zapewnić możliwoś[...]

 5. Większa kontrola nad koncesjami łupkowymi?
  2012-08-14

  Exxon Mobil rezygnuje z koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego. Amerykański koncern paliwowy ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie we wrześniu. Resort środowiska nie wie, co stanie się z tymi k[...]

 6. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ponownie apeluje
  2011-12-02

  W związku z tragicznymi zdarzeniami w ostatnich dniach listopada prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa zwrócił się wczoraj z ponownym apelem do załóg górniczych o szczególne zachowanie rozwagi[...]

 7. Spółki geologiczne i wiertnicze z całego świata ściągają do Polski po kontrakty
  2011-11-30

  Boom na usługi przy poszukiwaniu gazu łupkowego przerósł krajowe przedsiębiorstwa. Dotychczasowy lider naszego rynku usług geologicznych i wiertniczych – Nafta Piła, spółka należąca do Polskiego[...]

 8. Nowe Prawo Geologiczne i Górnicze
  2011-09-09

  Ustawa Prawo geologiczne i górnicze zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Wprowadza istotne zmiany dla jednostek samorządu terytorialnego, a szczególnie dla gmin. Sejm ostatecznie postanowił, ż[...]

 9. Prawo geologiczne i górnicze przyjazne przedsiębiorcom
  2011-07-14

  4 lipca Prezydent RP podpisał ustawę Prawo geologiczne i górnicze. Nowe przepisy pozwolą na uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie geologii i górnictwa oraz wzmocnią pozycję Pol[...]

 10. Piasek można wydobywać bez koncesji
  2011-07-13

  Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek ustawę Prawo geologiczne i górnicze - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta Ustawa reguluje zasady wykonywania prac geologicznych, wyd[...]