Miesięcznik Atest – Ochrona Pracy od stycznia 2011 r. publikuje gotowe konspekty lekcji poświęconych tematyce bhp w różnych zawodach. Przeznaczone są one przede wszystkim dla nauczycieli szkół zawodowych i średnich szkół technicznych, ale mogą się przydać również wykładowcom zagadnień bhp.

Kodeks pracy nakłada na Ministra Edukacji Narodowej obowiązek zamieszczenia problematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy w programach nauczania. W dziale X, rozdziale VIII, znajduje się następujący zapis: "Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w programach nauczania w szkołach, po uzgodnieniu zakresu tej problematyki z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej". Przygotowane przez komisje programowe podstawy nauczania dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zatwierdzane są przez Ministra Edukacji Narodowej i zawierają treści bhp. Jeśli chodzi o nauczanie zawodów, ukazały się już podstawy programowe dla kilkudziesięciu zawodów. Są one opublikowane w następujących dziennikach ustaw: DzU z 2000 r., nr 78, poz. 887; DzU z 2003 r., nr 159, poz. 1540; DzU z 2006 r., nr 10, poz. 54; DzU z 2006 r., nr 62, poz. 439; DzU z 2006 r., nr 226, poz. 1650; DzU z 2007 r., nr 213, poz. 1569; DzU z 2008 r., nr 129, poz. 825; DzU z 2009 r., nr 15, poz. 82; DzU z 2010 r., nr 125, poz. 845; DzU z 2010 r., nr 154, poz. 1033; DzU z 2010 r., nr 195, poz. 1296; DzU z 2010 r., nr 210 poz. 1383. Niebawem ukażą się podstawy programowe dla kolejnych zawodów.

W podstawach programowych kształcenia w zawodach, zarówno w opisie zawodu, jak i celach kształcenia, są wyraźnie sformułowane treści bezpieczeństwa i higieny pracy. Na przykład, w technologii robót betoniarskich i zbrojarskich, w celach kształcenia jest zapis: „uczeń w wyniku kształcenia powinien umieć organizować, użytkować i likwidować stanowiska robót betoniarskich i zbrojarskich zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (...)”. Jest oczywiste, że aby spełnić ten wymóg, należy ucznia zapoznać z tymi przepisami i zasadami. Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU nr 15, poz. 142 ze zm.) nie przewiduje w siatce godzin odrębnego przedmiotu poświęconego tematyce bhp – pozostaje więc realizacja tych treści w przedmiotach zawodowych.

Aby wesprzeć nauczycieli realizujących te zagadnienia, w numerze styczniowym ATEST rozpoczął publikację gotowych konspektów zajęć, autorstwa Bronisława Biesia, obejmujących tematykę bhp niezbędną w danym zawodzie czy grupie zawodów. Pierwsze dotyczą problematyki bhp w zawodach budowlanych, wspierając w ten sposób kampanię Państwowej Inspekcji Pracy „Szanuj życie!” Konspekty pomagają zapoznać uczniów z przepisami bhp przy różnych pracach na budowie. Później będą przygotowywane lekcje dla innych zawodów.

Listę konspektów ukazujących się w ATEŚCIE można znaleźć na stronie:

http://www.atest.com.pl/index.php?class=lek

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Nowa norma ISO 45001
  2019-04-23

  Według ekspertki ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i szefowej organizacji RoSPA Scotland Karen McDonnell organizacje powinny robić więcej niż dotychczas, aby zapewnić swoim pracownikom [...]

 2. Wypadki w budownictwie
  2019-04-23

  W ubiegłym roku w polskich firmach doszło do 84 tys. wypadków przy pracy, w tym 209 śmiertelnych – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Dane [...]

 3. VII edycja Manufacturing & Logistic Awards
  2019-04-19

  CEO Manufacturing Magazine i wiodący magazyn poświęcony nieruchomościom komercyjnym EuropaProperty.com zapraszają do Warszawy dnia 13 czerwca 2019 r. na VII edycję Manufactur[...]

 4. FORUM JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE 21-23.05.2019 r.
  2019-04-19

  MOVIDA zaprasza na IV FORUM JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE, które odbędzie się w dniach 21-23 maja 2019 roku > . Tematem przewodnim spotkania będzie rozwój fir[...]

 5. Dla miłośników motoryzacji
  2019-04-17

  Niedawno w Turynie zostało otwarte centrum Heritage HUB, w którym prezentowane jest motoryzacyjne dziedzictwo włoskich marek należących do Grupy Fiat Chrysler Automobiles. Odbywa się tam[...]

 6. O pracy w Dreźnie
  2019-04-11

  W dniach 12-14 czerwca 2019 r. w Dreźnie (Niemcy) odbędzie się szósta europejska konferencja na temat normalizacji, testowania i certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,[...]

 7. Historia Akademii Górniczej
  2019-04-09

  W poniedziałek 8 kwietnia w budynku głównym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbył się wernisaż wystawy pt. "In magnis voluisse sat est | W rzeczach wielkich wystarczy chcieć - his[...]

 8. Zielone pakowanie
  2019-04-05

  Chociaż tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego są ważnym składnikiem zrównoważonej gospodarki, nadal stanowią jedynie niewielką część rynku opakowań. Na szczęście z biegiem czasu ic[...]

 9. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
  2019-04-04

  1 kwietnia 2019 r. ruszył ŁUKASIEWICZ - trzecia największa sieć badawcza w Europie. Wkrótce, korzystając z dorobku 38 instytutów badawczych, sieć przedstawi [...]

 10. Raport MOP
  2019-04-03

  Jak podaje raport Międzynarodowej Organizacji Pracy, ponad połowa ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej. Wprawdzie nastąpił [...]