Miesięcznik Atest – Ochrona Pracy od stycznia 2011 r. publikuje gotowe konspekty lekcji poświęconych tematyce bhp w różnych zawodach. Przeznaczone są one przede wszystkim dla nauczycieli szkół zawodowych i średnich szkół technicznych, ale mogą się przydać również wykładowcom zagadnień bhp.

Kodeks pracy nakłada na Ministra Edukacji Narodowej obowiązek zamieszczenia problematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy w programach nauczania. W dziale X, rozdziale VIII, znajduje się następujący zapis: "Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w programach nauczania w szkołach, po uzgodnieniu zakresu tej problematyki z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej". Przygotowane przez komisje programowe podstawy nauczania dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zatwierdzane są przez Ministra Edukacji Narodowej i zawierają treści bhp. Jeśli chodzi o nauczanie zawodów, ukazały się już podstawy programowe dla kilkudziesięciu zawodów. Są one opublikowane w następujących dziennikach ustaw: DzU z 2000 r., nr 78, poz. 887; DzU z 2003 r., nr 159, poz. 1540; DzU z 2006 r., nr 10, poz. 54; DzU z 2006 r., nr 62, poz. 439; DzU z 2006 r., nr 226, poz. 1650; DzU z 2007 r., nr 213, poz. 1569; DzU z 2008 r., nr 129, poz. 825; DzU z 2009 r., nr 15, poz. 82; DzU z 2010 r., nr 125, poz. 845; DzU z 2010 r., nr 154, poz. 1033; DzU z 2010 r., nr 195, poz. 1296; DzU z 2010 r., nr 210 poz. 1383. Niebawem ukażą się podstawy programowe dla kolejnych zawodów.

W podstawach programowych kształcenia w zawodach, zarówno w opisie zawodu, jak i celach kształcenia, są wyraźnie sformułowane treści bezpieczeństwa i higieny pracy. Na przykład, w technologii robót betoniarskich i zbrojarskich, w celach kształcenia jest zapis: „uczeń w wyniku kształcenia powinien umieć organizować, użytkować i likwidować stanowiska robót betoniarskich i zbrojarskich zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (...)”. Jest oczywiste, że aby spełnić ten wymóg, należy ucznia zapoznać z tymi przepisami i zasadami. Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU nr 15, poz. 142 ze zm.) nie przewiduje w siatce godzin odrębnego przedmiotu poświęconego tematyce bhp – pozostaje więc realizacja tych treści w przedmiotach zawodowych.

Aby wesprzeć nauczycieli realizujących te zagadnienia, w numerze styczniowym ATEST rozpoczął publikację gotowych konspektów zajęć, autorstwa Bronisława Biesia, obejmujących tematykę bhp niezbędną w danym zawodzie czy grupie zawodów. Pierwsze dotyczą problematyki bhp w zawodach budowlanych, wspierając w ten sposób kampanię Państwowej Inspekcji Pracy „Szanuj życie!” Konspekty pomagają zapoznać uczniów z przepisami bhp przy różnych pracach na budowie. Później będą przygotowywane lekcje dla innych zawodów.

Listę konspektów ukazujących się w ATEŚCIE można znaleźć na stronie:

http://www.atest.com.pl/index.php?class=lek

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Nie boimy się technologicznego bezrobocia
  2019-12-12

  Bankowość, ubezpieczenia, księgowość, inżynieria i produkcja czy logistyka i magazynowanie - to branże, które dotąd najmocniej doświadczyły automatyzacji oraz redukcji miejsc pracy. Co c[...]

 2. STASZICE PO RAZ DZIEWIĄTY
  2019-12-12

  Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowała IX edycję Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" (10.12.2019)

  Cel[...]

 3. Opowiadania o AGH
  2019-12-11

  W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. ukazał się zbiór opowiadań kryminalnych pt. "Archiwum Groźnych Historii". W antologii znalazło się 12 najlepszych tekstów wyłonionych przez jury spośród 250 zgłoszeń d[...]

 4. Słabo z technologiami cyfrowymi
  2019-12-03

  Według 59% menedżerów w polskich przedsiębiorstwach nie ma wystarczających budżetów na potrzebne inwestycje w technologie IT, a według co dziesiątego brak środków wręcz je uniemożliwia. [...]

 5. EKOTECH w trosce o środowisko
  2019-11-22

  XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Kielcach 26 i 27 lutego 2020 r. z jeszcze bogatszą ofertą. Targi Ekotech to miejsce w którym każdego roku spotykają się producenci i dystrybutor[...]

 6. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 7. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 8. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 9. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 10. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]