W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w dniu 19 stycznia 2011 r. Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju podpisała umowy na zebranie danych przestrzennych i opisowych dotyczących przebiegu granic jednostek podziałów terytorialnych kraju. Łączna wartość zamówienia wynosi 30 mln zł.

W ramach zamówienia zostaną pozyskane i zweryfikowane dane dotyczące granic: obrębów ewidencyjnych, jednostek ewidencyjnych, gmin, powiatów, województw i państwa. Zamówienie podzielone zostało na cztery części, z których każda wykonywana będzie w trzech etapach.

Na wykonanie prac, firmy wyłonione w przetargu mają 12 miesięcy. Zadanie będzie polegało na określeniu granic obrębów i jednostek ewidencyjnych, wyjaśnieniu ew. rozbieżności w przebiegu granic oraz zebraniu danych w odpowiednie struktury. Sposób realizacji będzie uzależniony od jakości danych źródłowych – przyjęto trzy możliwe warianty opracowania danych.

Wykonawcą I części jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPEGIEKA” Sp. z o.o., które prace na obszarze województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego wykona za kwotę 7 215 031,20zł.

Dane na obszarze województw kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego zbierać będzie konsorcjum w składzie Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp. z o.o. w Gdańsku oraz Geobaza Spółka z o.o. (6 824 271,30zł). Za realizację trzeciej części zamówienia odpowiada konsorcjum: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. Olsztyn, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. w Białymstoku oraz InterTIM Pietrzak Ludmiła. Prace będą wykonywane na obszarze województw mazowieckiego i łódzkiego (8 856 510,70zł). Obszar województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego będzie miejscem prac Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Spółka z o.o. Część IV zamówienia zostanie wykonana za kwotę 7 285 264,16zł.

Projekt TERYT 2, zakłada budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego wraz z zebraniem w zdefiniowane struktury lub aktualizację danych o granicach i lokalizacjach adresów, zintegrowanego z systemem katastralnym, ewidencją miejscowości ulic i adresów oraz państwowym rejestrem nazw geograficznych i państwowym rejestrem granic, umożliwiającego prowadzenie i udostępnianie obywatelowi, przedsiębiorcy i administracji zharmonizowanych ze sobą baz danych przestrzennych określających granice jednostek podziałów terytorium. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/podpisanie-umowy-na-realizacje-teryt2

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]