Jerzy Miller – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu MSWiA oraz Sławomir Brodziński – Szef Służby Cywilnej wzięli udział w uroczystościach z okazji jubileuszu 65-lecia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Spotkanie zorganizowane 16 grudnia w Pałacu Prymasowskim w Warszawie było też okazją do wręczenia honorowej odznaki „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”. W trakcie uroczystości odznaczenie otrzymało 17 osób.

W wystąpieniu otwierającym uroczystości Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju przybliżyła historię urzędu oraz służby geodezyjnej i kartograficznej. – Obecnie poprzeczka dla geodezji i kartografii została postawiona bardzo wysoko. Oczekiwania w stosunku do całej branży są ogromne. Stanowi to duże wyzwanie, ale jednocześnie jest źródłem satysfakcji z faktu uznania rangi geodezji – podkreślała w wystąpieniu Jolanta Orlińska. Jednym z najważniejszych zadań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jest aktywny udział w budowie elektronicznej administracji poprzez realizację szeregu projektów technicznych i legislacyjnych. O randze geodezji w swoim wystawieniu mówił także Jerzy Miller - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Geodezja jest jedną z tych dziedzin, w których bardzo wyraźnie widać rozwój technologii na przestrzeni lat – podkreślał minister.

W trakcie uroczystości głos zabrali także m.in.: gen. Zygmunt Mierczyk – Rektor WAT, Komandor Henryk Nitner – Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, płk Krzysztof Danilewicz – Szef Służby Topograficznej Sił Zbrojnych RP, prof. Witold Pruszyński - Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, prof. Jerzy Gaździcki – Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, prof. Zdzisław Kurczyński – Wiceprzewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, Andrzej Ciołkosz – Wicedyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii, Andrzej Pachuta – Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Waldemar Klocek – Prezes Zarządu Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno - Kartograficznych oraz przedstawiciele uczelni, instytucji i organizacji związanych z geodezją i kartografią.

W trakcie uroczystości Minister Jerzy Miller wspólnie z Jolantą Orlińska – Głównym Geodetą Kraju wręczył honorową odznakę „ Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla geodezji i kartografii”, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Głównego Geodety Kraju, HONOROWĄ ODZNAKĄ ZA ZASŁUGI DLA GEODEZJI I KARTOGRAFII odznaczeni zostali: Baran Wacław, Bieniewska Helena, Bosy Jarosław, Brzezińska Małgorzata, Burdzy Sebastian, Dźwigałowski Florian, Felcenloben Dariusz, Głowiński Bogdan, Gotlib Dariusz, Gralak Bolesław, Grodzicka Józefa, Hopfer Andrzej, Hycner Ryszard, Kacieszczenko Sabina, Kaniecki Alfred, Koczot Bogumił, Lech Piotr, Michalski Wojciech, Olszewski Robert, Przybylski Cezary, Radzio Witold, Roszczypała Mirosław, Sobczyk – Kalemba Krystyna, Wilkowski Wojciech, Zaremba Stanisław, Zaręba Andrzej, Alicja Dorzak.

Uroczystość zakończył koncert kwartetu smyczkowego aQuartet.

Źródło:

http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2010/jubileusz-65-lecia-gugik

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]