W Ministerstwie Gospodarki 10 grudnia 2010 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotyczącą projektu rozporządzenia, które umożliwi dużym koncernom energetycznym nieefektywne spalanie drewna z lasów w celu wytwarzania energii. Projekt rozporządzenia wprowadza nową, szeroką definicję biomasy leśnej, która umożliwi dosłowne spalenie polskich lasów w niewydajnych kotłach elektrowni węglowych. Propozycję rządu ostro krytykuje Greenpeace wspierany przez ekspertów branży budowlanej, meblarstwa i energetyki odnawialnej. Uchwalenie rozporządzenia w zaproponowanej wersji doprowadzi do zwiększenia wycinki lasów.

Obecnie, zgodnie z wciąż obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008r., biomasę leśną, określa się jako: „odpady i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty”. Projekt nowego rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki z dnia. 19 lipca 2010r. szeroko definiuje biomasę leśną jako: „biomasę powstałą na terenie lasu oraz w wyniku jej przetworzenia, a także stanowiącą odpad lub pozostałość z procesu przetwarzania biomasy powstałej na terenie lasu lub odpady z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej”.

„Jeśli projekt rozporządzenia dotyczący spalania biomasy leśnej w celach energetycznych wejdzie w życie w obecnym kształcie, spowoduje to wycinkę setek tysięcy hektarów lasu w Polsce jak i ogromne straty milionów megawatogodzin energii rocznie. Przyjęcie rozporządzenia sprawi, że w latach 2011-2020 co najmniej 400 tysięcy ha polskich lasów pójdzie z dymem”- mówi Iwo Łoś, koordynator kampanii Klimat i Energia.

Rozporządzenie w nowej formie pozwoli dużym koncernom energetycznym na uzyskiwanie sporych przychodów z tzw. „zielonych certyfikatów”, które mają potwierdzać wytworzenie energii w odnawialnym źródle. Polscy eksperci i przedstawiciele sektorów budownictwa, papiernictwa i meblarstwa alarmują z kolei o negatywnych skutkach dla środowiska i gospodarki, które zostaną spowodowane wprowadzaniem szerokiej definicji biomasy leśnej i spalaniem lasów do celów energetycznych.

„Zamiast forsować to kuriozalne rozporządzenie, należy promować wykorzystanie biomasy rolniczej (np. kukurydzy) w celach energetycznych, która daje ponad 20 razy więcej energii z hektara niż biomasa leśna (np. drewno z lasu) w horyzoncie czasowym 100 lat” – mówi prof. Andrzej Radecki, prezes zarządu, Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej.

Greenpeace zdecydowanie przeciwstawia się przyjęciu przez rząd rozporządzenia. Ekolodzy twierdzą, że jest ono sprzeczne ze współczesnym trendem gospodarek europejskich do zwiększania efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł energii, o którym mówi przyjęty przez Polskę w 2008 roku pakiet klimatyczno-energetyczny. Dlatego właściwym kierunkiem rozwoju energetyki z wykorzystaniem biomasy są rozproszone źródła kogeneracyjne (w jednym procesie wytwarza się energię elektryczną i ciepło) opalane nie biomasą leśną ale rolniczą pozyskiwaną w sposób zrównoważony. Ponadto, zadaniem rządu powinno być stworzenie warunków do dynamicznego wzrostu udziału energii z innych odnawialnych źródeł, jakich jak słońce, wiatr lub geotermia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.SpalaNaszeLasy.pl

Źródło: Greenpeace, www.greenpeace.org, fot. sxc.hu

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Nie boimy się technologicznego bezrobocia
  2019-12-12

  Bankowość, ubezpieczenia, księgowość, inżynieria i produkcja czy logistyka i magazynowanie - to branże, które dotąd najmocniej doświadczyły automatyzacji oraz redukcji miejsc pracy. Co c[...]

 2. STASZICE PO RAZ DZIEWIĄTY
  2019-12-12

  Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowała IX edycję Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" (10.12.2019)

  Cel[...]

 3. Opowiadania o AGH
  2019-12-11

  W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. ukazał się zbiór opowiadań kryminalnych pt. "Archiwum Groźnych Historii". W antologii znalazło się 12 najlepszych tekstów wyłonionych przez jury spośród 250 zgłoszeń d[...]

 4. Słabo z technologiami cyfrowymi
  2019-12-03

  Według 59% menedżerów w polskich przedsiębiorstwach nie ma wystarczających budżetów na potrzebne inwestycje w technologie IT, a według co dziesiątego brak środków wręcz je uniemożliwia. [...]

 5. EKOTECH w trosce o środowisko
  2019-11-22

  XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Kielcach 26 i 27 lutego 2020 r. z jeszcze bogatszą ofertą. Targi Ekotech to miejsce w którym każdego roku spotykają się producenci i dystrybutor[...]

 6. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 7. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 8. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 9. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 10. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]