Zwycięzcą tegorocznej edycji „Konkursu wiedzy z zakresu znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego” został Dariusz Węgrzynowicz, nadsztygar działu wentylacji w KHW SA KWK „Murcki – Staszic”, drugie miejsce zajął Paweł Justyna , dyspozytor w KW S.A. KWK „Sośnica, a trzecie Tadeusz Strączek, sztygar zmianowy w KW S.A. KWK „Marcel”. W konkursie, którego finał odbył się 17 listopada w siedzibie WUG, uczestniczyło 64 pracowników dozoru ruchu z zakładów górniczych, którzy zostali wytypowani przez kierowników ruchu zakładu górniczego (maksymalnie po trzy osoby z zakładów zatrudniających ponad 5 tys. pracowników i po dwie osoby z zakładów zatrudniających do 5 tys.). Konkurs, podobnie jak w roku ubiegłym, przygotowany został przez specjalistów Wyższego Urzędu Górniczego i Koła Zakładowego SITG przy WUG.

– Badaliśmy w szczególności znajomość: ustawy z 4 lutego 1994 r.– Prawo geologiczne i górnicze oraz jej przepisów wykonawczych, a także kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy na ogół dobrze radzili sobie z pytaniami. Do finału zakwalifikowało się 10 osób z najwyższą liczbą punktów – podkreślił Janusz Malinga, dyrektor Departamentu Warunków Pracy WUG, przewodniczący Komisji Konkursowej.

– Po raz drugi uczestniczyłem w tym konkursie. W ubiegłym roku zająłem drugie miejsce. Teraz jestem pierwszy. Mam wrażenie, że pytania są coraz trudniejsze – stwierdził Dariusz Węgrzynowicz.

– To trudna kopalnia i cieszy, że właśnie w niej pracuje zwycięzca konkursu wiedzy o bhp. Poziom przygotowania tegorocznych uczestników był wysoki. Podnoszenie kwalifikacji i znajomość przepisów trudno wymierzyć, choć ma to ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa górników. Wśród laureatów powtarza się z roku na roku kilka nazwisk – powiedział Wojciech Magiera, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego, wręczając finalistom pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Na liderów bezpiecznej pracy czekają także nagrody ufundowane przez ich pracodawców: 10 000 zł za zajęcie pierwszego miejsca, 7500 zł za drugie miejsce, 3000 zł za trzecie miejsce oraz po 1000 zł za miejsca od czwartego do dziesiątego.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. EuroBLECH 2016
  2015-09-08

  Rezerwacja stoiska na 24. Międzynarodowych Targach Technologii Obróbki Blach EuroBLECH 2016 jest obecnie w pełni realizowana w biurach organizatorów Mack Brooks Exhibitions. EuroBLECH 2016 odbędzie si[...]

 2. Przeciwnicy frackingu w Niemczech zebrali 650 tys. podpisów
  2014-10-10

  Przeciwnicy szczelinowania (fracking) wręczyli minister ochrony środowiska Niemiec Barbarze Hendricks we wtorek w Berlinie listę z 650 tys. podpisów przeciwko tej ich zdaniem niebezpiecznej metodzie w[...]

 3. EKSPERYMENTALNE ODMETANOWANIA POKŁADÓW WĘGLA
  2014-10-06

  Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński wziął udział w spotkaniu podsumowującym dotychczasowe wyniki projektu unikatowego w Polsce odmetanowania pokładów węgla otworami powierzchniowymi. Projekt bada[...]

 4. Czarne skrzynki już gotowe do montażu w kopalniach
  2014-06-22

  Do montażu w rejonach szczególnie zagrożonych w polskim górnictwie podziemnym jest gotowych pięć prototypowych urządzeń. AZPR – Autonomiczny Zespół Rejestracyjno Pomiarowy - ma zapewnić możliwoś[...]

 5. Większa kontrola nad koncesjami łupkowymi?
  2012-08-14

  Exxon Mobil rezygnuje z koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego. Amerykański koncern paliwowy ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie we wrześniu. Resort środowiska nie wie, co stanie się z tymi k[...]

 6. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ponownie apeluje
  2011-12-02

  W związku z tragicznymi zdarzeniami w ostatnich dniach listopada prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa zwrócił się wczoraj z ponownym apelem do załóg górniczych o szczególne zachowanie rozwagi[...]

 7. Spółki geologiczne i wiertnicze z całego świata ściągają do Polski po kontrakty
  2011-11-30

  Boom na usługi przy poszukiwaniu gazu łupkowego przerósł krajowe przedsiębiorstwa. Dotychczasowy lider naszego rynku usług geologicznych i wiertniczych – Nafta Piła, spółka należąca do Polskiego[...]

 8. Nowe Prawo Geologiczne i Górnicze
  2011-09-09

  Ustawa Prawo geologiczne i górnicze zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Wprowadza istotne zmiany dla jednostek samorządu terytorialnego, a szczególnie dla gmin. Sejm ostatecznie postanowił, ż[...]

 9. Prawo geologiczne i górnicze przyjazne przedsiębiorcom
  2011-07-14

  4 lipca Prezydent RP podpisał ustawę Prawo geologiczne i górnicze. Nowe przepisy pozwolą na uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie geologii i górnictwa oraz wzmocnią pozycję Pol[...]

 10. Piasek można wydobywać bez koncesji
  2011-07-13

  Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek ustawę Prawo geologiczne i górnicze - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta Ustawa reguluje zasady wykonywania prac geologicznych, wyd[...]