Na stronie internetowej INSPIRE opublikowano wyniki pierwszego monitoringu wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej oraz sprawozdania dotyczącego wdrożenia dyrektywy INSPIRE. Dane z pierwszego monitoringu przekazały 23 kraje członkowskie oraz Norwegia, natomiast sprawozdania z wdrożenia dyrektywy złożyło 24 kraje członkowskie.

Polskie sprawozdanie oraz raport są dostępne także na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakładce INSPIRE.

Z polskiego raportu wynika, że:

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (która jest transpozycją dyrektywy INSPIRE do polskiego prawa) określa podstawowe zasady tworzenia i działania infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Polska infrastruktura informacji przestrzennej będzie obejmowała wszystkie szczeble administracji publicznej oraz będzie służyła wszystkim użytkownikom informacji przestrzennej w kraju i we Wspólnocie. Ustawa wprowadza mechanizmy prawne, które pozwolą na zapewnienie interoperacyjności i współdziałania w zakresie danych, metadanych, usług elektronicznych, koordynacji budowy i rozwoju infrastruktury.

- Dostępne są już następujące usługi dla Geoportalu: wyszukiwania i przeglądania danych przestrzennych, które umożliwiają proste i zawansowane wyszukanie metadanych oraz przeglądanie danych poprzez usługi WMS, multisource WMS i WFS i CSW. Wdrożone usługi wspierane są przez szereg zaimplementowanych aplikacji, z których najważniejsze to: aplikacja udostępniania i zarządzania danymi, aplikacja zarządzania treścią witryny Geoportal, aplikacja zarządzania ODGiK, aplikacja monitorowania węzła służąca do monitorowania dostępności usług i stanu ruchu.

- Poprzez www.geoportal.gov.pl udostępnione zostały zbiory odpowiadające wybranym tematom z grupy I. Korzystać z nich mogą zarówno organy publiczne jak i użytkownicy prywatni. Zbiory danych przestrzennych wykorzystywane są m.in. do weryfikacji danych geologicznych, analiz przestrzennych oraz prezentacji opracowań.

Dotychczasowe osiągnięcia:

- Geoportal (obecnie obejmujący zakres tematów Głównego Geodety Kraju docelowo punkt dostępowy do IIP ) - około 8 tyś. wejść dziennie (upowszechnienie dane pzgik, opracowanie metadanych dla zasobu centralnego, uruchomienie pierwszych usług INSPIRE),

- opracowanie projektów rozporządzeń – standardów techniczne zapewniających harmonizację PZGiK,

- uruchomienie 5 projektów technicznych służących między innymi wdrożeniu INSPIRE,

- zastosowanie odpowiednich standardy ISO i OGC dla niemal wszystkich usług w Państwowym Instytucie Geologicznym –Państwowym Instytucie Badawczym,

- rozpoczęcie współpracy między resortami (wspólne projekty techniczne) wykorzystującej usługi w celu dostępu do danych (systemy administracji oparte będą na źródłowych danych przestrzennych, zorganizowanych w jednolity model i wzajemnie ze sobą zharmonizowanych).

Źródło:

http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/29132/Pl_sprawozdawczosc_2009.pdf

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]