Po ponad 18 latach działania na rzecz ekologii EkoFundusz kończy swoją misję. Niemal 1500 inwestycji za 8 mld zł (w tym z EkoFunduszu 2,5 mld zł) i strategiczna rola w cywilizacyjnym skoku, jaki dokonał się w Polsce w ochronie środowiska po 89 r. to najkrótsze podsumowanie działań fundacji. Podczas uroczystości prof. Maciej Nowicki, wieloletni prezes EkoFunduszu, i dwukrotny minister środowiska, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Gratulacje i podziękowania za dokonania na ręce prof. Macieja Nowickiego złożył Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

EkoFundusz zarządzający środkami pochodzącymi z zamiany części polskiego długu zagranicznego na inwestycje w ochronie środowiska, kończy swoją działalność. W ciągu 18 lat istnienia Fundacja wydatkowała blisko 2,5 mld zł na finansowanie projektów związanych z ekologią.

17 listopada uroczystą kolacją z okazji kończenia działalności EkoFundusz żegnał się z najbardziej znaczącymi dla jego działalności osobistościami, wśród których byli ministrowie rządu Donalda Tuska, m.in. Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki. Wśród gości byli także prof. Leszek Balcerowicz oraz przedstawiciele rządów krajów donatorów: USA, Francji, Szwajcarii, Włoch, Szwecji i Norwegii. Ministerstwo Środowiska reprezentował Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Minister Andrzej Kraszewski komentując wydarzenie podkreślał:

- EkoFundusz to inicjatywa, która powstała dzięki osobistemu zaangażowaniu prof. Macieja Nowickiego i w czasie swojego działania znacząco wpłynęła na poprawę stanu środowiska w Polsce. Nie byłoby jej jednak bez zrozumienia polskich potrzeb przez rządy krajów donatorów, zatem wypada najpierw podziękować im. Wyrazy wielkiego uznania i serdeczne gratulacje za dokonania Fundacji dla polskiej ochrony środowiska składam na ręce byłego wieloletniego prezesa EkoFunduszu, prof. Macieja Nowickiego oraz obecnego prezesa Stanisława Sitnickiego. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu EkoFunduszu – serdecznie dziękuję.

Prezes EkoFunduszu, Stanisław Sitnicki dziękując darczyńcom i współpracownikom podkreślał:

- EkoFundusz uczestniczył w finansowaniu blisko 1500 projektów kluczowych dla wyjścia Polski z zapaści ekologicznej. Zgodnie z niezależną oceną programu ekokonwersji wkład Fundacji w poprawę stanu środowiska w Polsce jest daleko większy niż jej udział finansowy w tym procesie. Nie byłoby jednak tej szansy, tych projektów ani tych kadr gdyby nie wielkoduszny gest krajów donatorów, którzy podjęli ryzyko i dali Polsce możliwość wykorzystania części spłat długu z lat 70-tych na inwestycje w ochronie środowiska.

Podczas uroczystości Minister Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP w imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego, wręczył prof. Maciejowi Nowickiemu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i publicznej. To drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne.

Minister Maciej Nowicki w wypowiedzi po odznaczeniu mówił:

- To wysokie odznaczenie państwowe przyjmuję jako ukoronowanie mojej 47 – letniej drogi zawodowej w służbie mojej Ojczyźnie, jako naukowiec, minister, prezes EkoFunduszu i ekspert na forum międzynarodowym. Widziałem, jak na moich oczach zmieniała się Polska, jak poprawiał się stan środowiska i cieszyłem się, że swoją pracą mogłem także przyczyniać się do tej poprawy. Jestem wdzięczny Prezydentowi Komorowskiemu, że dostrzega wagę ochrony środowiska dla obywateli i przyjmuję ten order jako symbol uznania dla postępów jakie w Polsce dokonały się w ostatnim 20-leciu.

Fundacja EkoFundusz została ustanowiona w 1992 r. przez Ministra Finansów, w celu administrowania środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej (tzw. środkami ekokonwersji). Zostały one darowane Polsce na podstawie porozumienia o redukcji i reorganizacji długu Rzeczpospolitej Polskiej, które zawarli w 1991 r. przedstawiciele Rządu RP oraz 17 krajów wierzycielskich skupionych w Klubie Paryskim.

Do programu ekokonwersji przystąpiło sześć krajów: USA, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. Ich łączna kontrybucja na rzecz Fundacji Eko-Fundusz wyniosła $573 miliony. Środki te stanowiły podstawowe źródło dochodów Fundacji. Przez 18 lat co kwartał Minister Finansów przekazywał na konto EkoFunduszu kolejne raty jako spłaty zadłużenia.

Zadaniem Fundacji było finansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale także wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych w skali europejskiej, a nawet światowej uznanych za priorytetowe przez społeczność międzynarodową.

Statut EkoFunduszu określił pięć sektorów uznanych za dziedziny priorytetowe. Wnioskodawcy mogli otrzymać dotacje na realizację projektów związanych z ochroną powietrza, ochroną wód, ochroną klimatu, ochroną przyrody oraz zagospodarowaniem odpadów. Obszar aktywności w ramach każdego sektora był zawężany stosownie do pilności potrzeb oraz dostępności dojrzałych propozycji projektowych.

Prezesem Fundacji w latach 1992-2007 był prof. Maciej Nowicki, dwukrotny minister środowiska.

Rok 2010, tj. rok całkowitego spłacenia polskiego długu objętego porozumieniem z Klubem Paryskim, to data zakończenia działalności EkoFunduszu.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Jak podbić niemiecki rynek?
  2019-08-06

  Zbliżają się największe targi branży fashion w Polsce - Targi Mody Poznań. Prócz licznych kontraktacji, wydarzeniu towarzyszyć będą także dodatkowe atrakcje, takie jak warszt[...]

 2. Wkrótce kolejne Targi Mody Poznań
  2019-07-17

  Już tylko ponad miesiąc do jesiennej edycji Targów Mody Poznań. Odbywające się dwa razy w roku największe święto mody w Polsce, to doskonała okazja dla osób z branży mody do zapoznania s[...]

 3. XXII edycja Hydroprezentacji zakończona sukcesem!
  2019-03-19

  To były 3 dni pełne wykładów, prelekcji i wymiany doświadczeń, a wszystko pod przewodnim tematem "Bezpieczeństwo i Współpraca". W piątek 15 marca w Krynicy Zdroju zakończyła [...]

 4. Hydroprezentacje - cała branża w jednym miejscu
  2019-03-13

  Już w najbliższą środę, 13 marca, w Krynicy Zdrój rozpocznie się XXII edycja konferencji Hydroprezentacje. To jedno z najstarszych i najbardziej cenionych wydarzeń wodociągowych w Polsce. Sympozjum ad[...]

 5. Papiernictwo w stuleciu niepodległości
  2018-07-26

  Wpisując się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Papierników Polskich organizuje seminarium pod hasłem "Papiernictwo w stuleciu niepodległości".

  Spotk[...]

 6. INNOFORM 2018
  2018-04-19

  Rekordowa liczba Wystawców z całego świata, niemal o połowę większa w stosunku do ubiegłego roku powierzchnia ekspozycyjna, branżowe konferencje z imponującym zakresem meryto[...]

 7. Otwarcie Centralnego Archiwum i Biblioteki SEP
  2018-01-13

  Przygotowując się do obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), które odbędą się w 2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, 11 stycznia 2018 r. uroczy[...]

 8. Wody Polskie - razem dla przyszłości naszych wód
  2017-12-21

  Początek roku 2018 r. będzie rozpoczęciem nowego rozdziału w historii gospodarki wodnej w Polsce. 1 stycznia powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jako państwowa oso[...]

 9. Seminarium PPPS 2018 po raz pierwszy w Polsce
  2017-11-27

  23-27 września 2018 r. Łódź będzie gościć przedstawicieli papiernictwa z całego świata na naukowym seminarium na temat Postępu w Fizyce Papieru (PPPS 2018). Spotkanie odbędzie się w MCK PŁ. Współorgan[...]

 10. Paperworld 2018
  2017-11-24

  Kolejna edycja międzynarodowych targów materiałów piśmiennych, wyposażenia biur i przyrządów do pisania Paperworld odbędzie się tradycyjnie we Frankfurcie nad Menem, w dniach 27-30 stycz[...]