W dniu 4 listopada b. r. odbyło się w Warszawie seminarium dla ponad 250 przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, zorganizowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Spotkanie zdominowały tematy związane z informatyzacją i elektroniczną administracją. W trakcie spotkania przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przedstawili, między innymi, narzędzie do tworzenia metadanych, cele programu pilotażowego mającego na celu integrację informacji pochodzących z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych, wnioski wypływające z modernizacji EGiB oraz ocenę stanu perspektywy budowy krajowej infrastruktury informacji przestrzennej z uwzględnieniem budowy Bazy Danych Obiektów Topograficznych.

„To ważny dla geodezji rok, uchwalona została ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej implementująca do polskiego prawa Dyrektywę INSPIRE” - podkreślała w trakcie swojego wystąpienia Jolanta Orlińska – Główny Geodeta Kraju.

Jak skorzystać z opracowanego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii edytora do tworzenia metadanych opisujących działki ewidencyjne, dla których istnieje cyfrowa mapa ewidencyjna, wyjaśniano w trakcie pierwszej części spotkania. Ponad 80% powiatów posiada skrzynki na portalu ePUAP. W taki właśnie sposób zgłaszane będą zbiory usług i danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej. Tylko tak będzie można uzyskać unikalny identyfikator niezbędny do stworzenia metadanych.

Na rozwiązania e-administracji stawia także Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, w ramach którego w pięciu lokalizacjach na terenie kraju (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Tychy), prowadzony jest pilotaż mający pomóc w zintegrowaniu ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. O rozwiązaniach prawnych oraz dotychczasowych działaniach podzespołów informowali zebranych Witold Radzio oraz Natalia Sokolik.

Podstawowym celem utworzenia ZSIN jest zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom i organom administracji publicznej dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w rejestrach publicznych. ZSIN umożliwi m. in. wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między ewidencją gruntów i budynków a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: księga wieczysta, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów publicznych, a także przekazywanie w formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Projekt Rządowego Programu Rozwoju ZSIN tworzony będzie na lata 2010-2016 i będzie bazował na zbiorach danych:

a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),

b) centralnej bazy danych ksiąg wieczystych.

Docelowo, nie później niż do 2016 r., kataster nieruchomości oraz księgi wieczyste prowadzone będą przy pomocy systemów teleinformatycznych, których podstawą będą zharmonizowane modele pojęciowe danych katastru nieruchomości i elektronicznej księgi wieczystej tworząc wspólną logicznie bazę danych ZSIN. W przypadku, gdy dla nieruchomości prowadzona będzie KW, sąd będzie odpowiedzialny za dane działów II-IV obecnej KW, zaś organ właściwy w sprawach katastru nieruchomości odpowiadał będzie za dane przedmiotowe oraz dane adresowe, w tym dane działu I-O obecnej KW. W przypadku nieruchomości, dla których nie będzie prowadzona KW, lub gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, za wszystkie dane przedmiotowe i podmiotowe odpowiadał będzie organ właściwy w sprawach katastru nieruchomości.

Generowane automatycznie zawiadomienia o odpowiednich zmianach danych ewidencyjnych przekazywane będą na bieżąco w postaci dokumentów elektronicznych do systemu KW, umożliwiając w ten sposób automatyzacją części procesów mających na celu aktualizację wpisów w centralne bazie KW. Wykonawcy prac geodezyjnych przekazywać będą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który jest źródłem danych przedmiotowych ZSIN, rezultaty swoich prac geodezyjnych w postaci standardowych plików elektronicznych, umożliwiających automatyzację procesu aktualizacji bazy danych ZSIN. Wszystkim zainteresowanym zapewniony zostanie dostęp do danych ZSIN, na zasadach wynikających z przepisów prawa.

Wyniki programu pilotażowego mającego za zadanie opracowanie schematów służących do efektywnego prowadzenia w przyszłości modernizacji ewidencji gruntów na terenach wiejskich, przedstawił Stanisław Zaremba. Zaprezentował on wnioski z badań przeprowadzonych na 13 obiektach wzorcowych.

W końcowej części spotkania przedstawiono informacje dotyczące zasad przechowywania i przekazywania materiałów kartograficznych, niebędących częścią zasobu, do archiwów państwowych oraz nieprawidłowości w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych. Do udziału w szkoleniach dla przedstawicieli samorządów zachęcała Ewa Wysocka – kierownik Projektu Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE.

Prezentacje referatów wygłoszonych podczas seminarium dostępne są w formacie PDF na stronie:

http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/seminarium-dla-przedstawicieli-sgik

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]