18 października br. rozpoczęła się kampania promocyjno-informacyjna „Wiedzieć więcej o wodzie” przygotowana przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, a współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą i wodami.

Problematyka szeroko rozumianego gospodarowania wodą spotyka się z pobieżnym zainteresowaniem ze strony społeczeństwa i mediów. Najczęściej temat ten porusza się przy okazji protestów ekologów odnośnie do planowanych inwestycji lub też gwałtownych zjawisk atmosferycznych, jakie chociażby miały miejsce w tym roku.

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jako jednostka odpowiedzialna za wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej jest zobligowana do prowadzenia i inicjowania działań mających na celu kształtowanie właściwych postaw w odniesieniu do korzystania ze środowiska naturalnego - mówi Leszek Karwowski, Prezes KZGW. – Kampania ta ma na celu rozszerzenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży, w odniesieniu do wody. Tak do końca nie wiemy, jak oszczędzać wodę ani co zrobić, gdy woda podejdzie pod progi naszych mieszkań, co miało miejsce kilka razy w tym roku.”

Kampania rozpoczyna się konkursem fotograficznym „Woda w kadrze”. Konkurs trwa od 18 października do 5 listopada br. i ma charakter otwarty o zasięgu ogólnokrajowym. Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, jak również studentów. Ideą konkursu jest wzbudzenie poprzez fotografię zainteresowania dzieci i młodzieży bogactwem przyrody i krajobrazu powstającej z punktu widzenia wody. Wody, która jest wszędzie, nawet w nas samych.

Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi tak samo jak hasło tegorocznego Światowego Dnia Wody „Czysta Woda dla Zdrowego Świata”. Fotografie zgłaszane do konkursu muszą odnosić się do któregoś z poniższych zagadnień związanych z szeroko rozumianą tematyką wody:

a) „Woda jako żywioł”,

b) „Czysta woda dla zdrowego Polaka”,

c) „Woda naturalnym bogactwem”.

Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone aparatami cyfrowymi i pokazane na wystawie zorganizowanej w trakcie Krajowego Forum Wodnego, które będzie kolejnym elementem tej kampanii.

Krajowe Forum Wodne odbędzie się w dniach 15-16 listopada br. w Centrum Wodnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Forum pomyślane jest jako konferencja poświęcona szeroko rozumianej problematyce zarządzania zasobami wodnymi. W odróżnieniu od seminariów dla zamkniętych gremiów prawników czy naukowców, przedsięwzięcie to jest ukierunkowane na jak najszerszą debatę dotyczącą gospodarowania wodą. Jak dotąd Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zorganizował trzy edycje Forum Wodnego.

Trzecim elementem kampanii będzie konkurs „Wiedzieć więcej o … wodzie”. Konkurs ma na celu promocję wśród społeczeństwa wiedzy o wodzie i ochronie naturalnego środowiska. Warto wiedzieć więcej na temat otaczającej nas przyrody i środowiska naturalnego. Ekologia to nie pusty frazes. Ochrona przyrody to po prostu troska o zdrowie i życie nas samych i naszych najbliższych. Konkurs wiedzy będzie trwał od 29 listopada do 6 grudnia br. a zwycięzcy otrzymają odtwarzacze mp3.

Następnymi działaniami w ramach kampanii będą:

- Druk książeczki dla dzieci "Kropla do kropli…" i zainsertowanie jej do jednego z ogólnopolskich tygodników opinii,

- Opracowanie i druk broszury - poradnika, jak zorganizować konkurs powodziowy integrujący szkoły, samorządy lokalne i rodziców na temat rodzinnego planu ewakuacji,

- Aktualizacja i druk książki "Jak sobie radzić z powodzią?" - poradnika dla nauczycieli, jak poprowadzić edukację powodziową,

- Opracowanie multimedialnych pomocy dydaktycznych dla nauczycieli na temat zagrożenia powodziowego, strategii radzenia sobie z tym zagrożeniem oraz właściwych zachowań w czasie powodzi dla zmniejszenia zagrożenia dla życia i dobytku.

Kampania „Wiedzieć więcej o wodzie” trwała będzie od 18 października do 15 grudnia 2010 r. i swoim zasięgiem obejmie całą Polskę.

Całkowity koszt kampanii wynosi 670 780 zł i jest ona współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na stronie www.kzgw.gov.pl. można znaleźć tak m.in. formularze zgłoszeniowe, regulaminy konkursów i mnóstwo potrzebnych informacji.

Joanna Marzec

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Jak podbić niemiecki rynek?
  2019-08-06

  Zbliżają się największe targi branży fashion w Polsce - Targi Mody Poznań. Prócz licznych kontraktacji, wydarzeniu towarzyszyć będą także dodatkowe atrakcje, takie jak warszt[...]

 2. Wkrótce kolejne Targi Mody Poznań
  2019-07-17

  Już tylko ponad miesiąc do jesiennej edycji Targów Mody Poznań. Odbywające się dwa razy w roku największe święto mody w Polsce, to doskonała okazja dla osób z branży mody do zapoznania s[...]

 3. XXII edycja Hydroprezentacji zakończona sukcesem!
  2019-03-19

  To były 3 dni pełne wykładów, prelekcji i wymiany doświadczeń, a wszystko pod przewodnim tematem "Bezpieczeństwo i Współpraca". W piątek 15 marca w Krynicy Zdroju zakończyła [...]

 4. Hydroprezentacje - cała branża w jednym miejscu
  2019-03-13

  Już w najbliższą środę, 13 marca, w Krynicy Zdrój rozpocznie się XXII edycja konferencji Hydroprezentacje. To jedno z najstarszych i najbardziej cenionych wydarzeń wodociągowych w Polsce. Sympozjum ad[...]

 5. Papiernictwo w stuleciu niepodległości
  2018-07-26

  Wpisując się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Papierników Polskich organizuje seminarium pod hasłem "Papiernictwo w stuleciu niepodległości".

  Spotk[...]

 6. INNOFORM 2018
  2018-04-19

  Rekordowa liczba Wystawców z całego świata, niemal o połowę większa w stosunku do ubiegłego roku powierzchnia ekspozycyjna, branżowe konferencje z imponującym zakresem meryto[...]

 7. Otwarcie Centralnego Archiwum i Biblioteki SEP
  2018-01-13

  Przygotowując się do obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), które odbędą się w 2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, 11 stycznia 2018 r. uroczy[...]

 8. Wody Polskie - razem dla przyszłości naszych wód
  2017-12-21

  Początek roku 2018 r. będzie rozpoczęciem nowego rozdziału w historii gospodarki wodnej w Polsce. 1 stycznia powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jako państwowa oso[...]

 9. Seminarium PPPS 2018 po raz pierwszy w Polsce
  2017-11-27

  23-27 września 2018 r. Łódź będzie gościć przedstawicieli papiernictwa z całego świata na naukowym seminarium na temat Postępu w Fizyce Papieru (PPPS 2018). Spotkanie odbędzie się w MCK PŁ. Współorgan[...]

 10. Paperworld 2018
  2017-11-24

  Kolejna edycja międzynarodowych targów materiałów piśmiennych, wyposażenia biur i przyrządów do pisania Paperworld odbędzie się tradycyjnie we Frankfurcie nad Menem, w dniach 27-30 stycz[...]