W Międzyzdrojach w hotelu Rybak odbyły się dwie ważne imprezy o charakterze naukowym, w dniach 6–9 września XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy (SWCiM-2010) oraz 9-12 września XIII Międzynarodowe Sympozjum Wymiany Ciepła i Odnawialnych Źródeł Energii (Heat Transfer and Renewable Sources of Energy HTRSE-2010). Organizatorami obu sympozjów był Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk oraz Katedra Techniki Cieplnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przy współudziale PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.

Tegoroczne XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy stanowiło naturalną kontynuację organizowanych cyklicznie co trzy lata poprzednich konferencji, a posiadając wysoką rangę jest traktowane przez pracowników nauki jako znaczące wydarzenie w kalendarzu spotkań środowiska. Celem Sympozjum było przedstawienie wyników badań eksperymentalnych oraz analiz teoretycznych dotyczących zagadnień wymiany ciepła i masy. Mówiono o zjawiskach występujących przy konwekcji, przewodzeniu ciepła i promieniowaniu. Szczególną wagę przywiązywano do tematyki traktującej o przemianach fazowych (wrzenie i skraplanie) oraz zagadnieniach ustalonej i zmiennej w czasie wymiany ciepła. W trakcie trwania konferencji pojawiły się również doniesienia o nowych problemach badawczych, jak stosowanie nanocieczy czy modelowanie wymiany ciepła w układach biologicznych.

Program Sympozjum zakładał podział na sześć sesji plenarnych i dwie posterowe. Sesje plenarne dotyczyły konwekcyjnej wymiany ciepła, wymiany ciepła i masy w mini- i makrokanałach, przemian fazowych, wymiany ciepła i masy w praktyce, wymienników ciepła, spalania i kotłów, natomiast sesje posterowe dotyczyły wszystkich wymienionych wcześniej zagadnień, a autorzy referatów i plakatów kładli nacisk na prezentację wyników swych badań eksperymentalnych oraz symulacji numerycznych. W sumie zaprezentowano ponad 70 referatów.

W trakcie sesji nie zabrakło tematyki chłodniczej. Znani przedstawiciele środowiska chłodniczego podejmowali tematykę dotyczącą m. in. wymiany ciepła podczas wrzenia i skraplania proekologicznych czynników chłodniczych w mikrokanałach, przepływu ciepła w chłodnicy powietrza z uwzględnieniem powstawania szronu, chłodzenia procesorów za pomocą materiałów zmieniających stan skupienia. Przedstawiano także modelowanie numeryczne pól temperatury i prędkości w komorach chłodniczych.

Owocnym obradom towarzyszyły także koncert muzyki Fryderyka Chopina oraz nieformalne spotkania towarzyskie a piękna pogoda w trakcie trwania Sympozjum zachęcała do spacerów malowniczą plażą w Międzyzdrojach.

Obecne XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Odnawialnych Źródeł Energii (HTRSE-2010) jest kontynuacją poprzednich trzynastu konferencji, odbywających się cyklicznie, co trzy lata. Sympozjum posiada od wielu lat ugruntowaną w kraju pozycję w kalendarzu spotkań naukowców i praktyków zarówno polskich jak i zagranicznych. W tegorocznym sympozjum udział wzięło około 120 osób, włączając gości zagranicznych z Białorusi, Niemiec i Rosji. Sympozjum jest miejscem wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy ośrodkami naukowymi z całej Polski. Od wielu lat służy również jako forum do propagowania nowych idei i dzielenia się informacjami na temat osiągnięć i zamierzeń w pracach badawczych i wdrożeniowych. Jest też terenem nawiązywania współpracy w różnych dziedzinach nauki. Charakterystycznym elementem sympozjum jest uwaga uczestników skierowana na zagadnienia związane z wymianą ciepła i masy. Szczególna uwaga skierowana jest na prezentację wyników badań eksperymentalnych i modelowania teoretycznego w zakresie konwekcji, przewodzenia i promieniowania. Dużą uwagę przywiązuje się do wymiany ciepła podczas przemian fazowych, głównie wrzenia i skraplania. Wyniki badań dotyczą zarówno zagadnień ustalonych w czasie, jak i stanów nieustalonych w ośrodkach jedno- i wielofazowych.

Następną ważną grupą są również zagadnienia ekologicznej konwersji energii oraz wymiany ciepła i masy podczas pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ogólnie zakres tematyczny podzielono na zagadnienia dotyczące:

* Nowych trendów oraz metod badań i obliczeń zagadnień wymiany ciepła;

* Obliczania wysokosprawnych wymienników ciepła;

* Pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;

* Przetwarzania i wykorzystania energii odnawialnych w energetyce,

ciepłownictwie i innych rozwiązaniach technologicznych;

* Nowoczesnych systemów energetycznych wykorzystujących źródła energii odnawialnej;

* Zasad współpracy systemów ciepłowniczych konwencjonalnych z instalacjami wykorzystującymi energie odnawialne, pod kątem racjonalności i efektywności gospodarowania energią.

Podczas sympozjum HTRSE-2010 zaprezentowano około 70 referatów w sesjach plenarnych i dwóch sesjach posterowych. Program artystyczny sympozjum uświetnił występ chóru dziecięcego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie „Don-Diri-Don”. Chór „Don-Diri-Don” był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych konkursach chóralnych. Chór koncertował na całym świecie - m.in. w USA, Szwajcarii, Austrii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Czechach, Chinach, Malezji i Australii.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Jak podbić niemiecki rynek?
  2019-08-06

  Zbliżają się największe targi branży fashion w Polsce - Targi Mody Poznań. Prócz licznych kontraktacji, wydarzeniu towarzyszyć będą także dodatkowe atrakcje, takie jak warszt[...]

 2. Wkrótce kolejne Targi Mody Poznań
  2019-07-17

  Już tylko ponad miesiąc do jesiennej edycji Targów Mody Poznań. Odbywające się dwa razy w roku największe święto mody w Polsce, to doskonała okazja dla osób z branży mody do zapoznania s[...]

 3. XXII edycja Hydroprezentacji zakończona sukcesem!
  2019-03-19

  To były 3 dni pełne wykładów, prelekcji i wymiany doświadczeń, a wszystko pod przewodnim tematem "Bezpieczeństwo i Współpraca". W piątek 15 marca w Krynicy Zdroju zakończyła [...]

 4. Hydroprezentacje - cała branża w jednym miejscu
  2019-03-13

  Już w najbliższą środę, 13 marca, w Krynicy Zdrój rozpocznie się XXII edycja konferencji Hydroprezentacje. To jedno z najstarszych i najbardziej cenionych wydarzeń wodociągowych w Polsce. Sympozjum ad[...]

 5. Papiernictwo w stuleciu niepodległości
  2018-07-26

  Wpisując się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Papierników Polskich organizuje seminarium pod hasłem "Papiernictwo w stuleciu niepodległości".

  Spotk[...]

 6. INNOFORM 2018
  2018-04-19

  Rekordowa liczba Wystawców z całego świata, niemal o połowę większa w stosunku do ubiegłego roku powierzchnia ekspozycyjna, branżowe konferencje z imponującym zakresem meryto[...]

 7. Otwarcie Centralnego Archiwum i Biblioteki SEP
  2018-01-13

  Przygotowując się do obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), które odbędą się w 2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, 11 stycznia 2018 r. uroczy[...]

 8. Wody Polskie - razem dla przyszłości naszych wód
  2017-12-21

  Początek roku 2018 r. będzie rozpoczęciem nowego rozdziału w historii gospodarki wodnej w Polsce. 1 stycznia powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jako państwowa oso[...]

 9. Seminarium PPPS 2018 po raz pierwszy w Polsce
  2017-11-27

  23-27 września 2018 r. Łódź będzie gościć przedstawicieli papiernictwa z całego świata na naukowym seminarium na temat Postępu w Fizyce Papieru (PPPS 2018). Spotkanie odbędzie się w MCK PŁ. Współorgan[...]

 10. Paperworld 2018
  2017-11-24

  Kolejna edycja międzynarodowych targów materiałów piśmiennych, wyposażenia biur i przyrządów do pisania Paperworld odbędzie się tradycyjnie we Frankfurcie nad Menem, w dniach 27-30 stycz[...]