Miesięcznik Atest – Ochrona Pracy oraz ośrodek szkoleniowy SANNORT (Regionalny Ośrodek Szkoleniowy BHP, akredytowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy), zapraszają na szkolenia:

– okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,

– okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,

– szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz członków Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

– szkolenie w zakresie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle dyrektyw i norm europejskich oraz systemów zarządzania,

– odnawialne źródła energii – zagrożenia przy stosowaniu biomasy.

Termin: 23-26 listopada 2010 r.

Miejsce: Jura Krakowsko-Częstochowska, Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo Hucisko” (www.orlegniazo.pl).

Dodatkowe informacje i zgłoszenia pod numerami telefonów: (15) 833 26 64 begin_of_the_skype_highlighting              (15) 833 26 64      end_of_the_skype_highlighting, 832 70 68

Szczegóły:

Zakres tematyczny szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz Komisji BHP: prawo pracy w dobie kryzysu; zakres uprawnień, obowiązków SIP i Komisji BHP, rola w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; wymagania techniczne dotyczące budynków, maszyn i urządzeń; prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych; rola cech osobowych i kompetencji interpersonalnych w wykonywaniu obowiązków SIP oraz przedstawicieli Komisji BHP, psychologiczne uwarunkowania skutecznego działania.

Zakres tematyczny szkoleń okresowych w dziedzinie bhp: szkolenia przeprowadzone zostaną na podstawie ramowego programu znajdującego się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dydaktyka wzbogacona zostanie również zagadnieniami systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz najnowszymi uregulowaniami i orzecznictwem do kodeksu pracy.

Skrócony zakres tematyczny szkolenia w zakresie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle dyrektyw i norm Europejskich oraz systemów zarządzania: prawo pracy w dobie kryzysu – najnowsze uregulowania; wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z kodeksu pracy; podstawowe przepisy prawne dotyczące systemów zarządzania; zasoby zintegrowanych systemów zarządzania; analiza ryzyka zawodowego – metody i techniki; omówienie i interpretacja normy OSHSAS 18001; omówienie i interpretacja Dyrektyw 2006/42/WE oraz 89/655/EWG – aktualne wymagania eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa pracy; cel i rola auditów wewnętrznych bezpieczeństwa, działanie poauditowe; dokumentowanie systemu bhp; najnowsze zmiany w przepisach bhp wynikające z uregulowań europejskich; korzyści z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Skrócony zakres tematyczny szkolenia„Odnawialne źródła energii – zagrożenia przy stosowaniu biomasy”: 1. Ekonomiczne i prawne aspekty stosowania biomasy w źródłach odnawialnych i kogeneracyjnych – system wsparcia. 2. Rodzaje biomasy na cele energetyczne oraz technologie i wymogi formalnoprawne w zakresie wykorzystywania biomasy (źródła współspalające, hybrydy, inne). 3. Zagrożenia występujące przy stosowaniu biomasy – podstawowe zasady bhp wpływające na poprawę warunków pracy: własności palne i wybuchowe biomasy, zespoły młynowe w których współmieli się biomasę i węgiel kamienny – wymagania bezpieczeństwa w zakresie konstrukcji i eksploatacji, oceny ryzyka wystąpienia pożaru lub wybuchu, dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem, organizacja bezpiecznej pracy w odniesieniu do stref zagrożenia wybuchem, nieprawidłowości w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem, proponowane zmiany w zakresie regulacji prawnych.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Pociągiem najbezpieczniej
  2020-01-22

  Kolej w Polsce pozostaje najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego. Ubiegły rok to najmniejsza liczba wypadków na kolei od lat - prawie 30 niebezpiecznych zdarzeń mniej niż w 2018[...]

 2. Konferencja Przemysł 4.0
  2020-01-21

  Zapraszamy do udziału w konferencji "Przemysł 4.0 - branża produkcyjna i jej wyzwania", która odbędzie się 4 marca 2020 w Warszawie. Podczas wydarzenia eksperci przekażą uczestnikom swoj[...]

 3. Polska Platforma Medyczna
  2020-01-20

  7 stycznia 2020 r. konsorcjum Sages Sp. z. o. o. i Politechniki Warszawskiej podpisało umowę z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, liderem projektu, na utworzenie [...]

 4. Światełko w kanałach
  2020-01-03

  Wraz z Nowym Rokiem ruszą przetargi na inwestycje związane z przebudową pięciu kanałów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Cztery lata temu zarząd województwa podpisał porozumienie w t[...]

 5. Skuteczna promocja zdrowia
  2020-01-03

  Co piąty pracownik deklaruje, że odejdzie z pracy, jeśli pracodawca nie będzie lepiej dbał o jego zdrowie. Mało tego, blisko połowa zatrudnionych twierdzi, że w przypadku zmiany pracy bę[...]

 6. Akademia Menadżera Innowacji PARP
  2019-12-23

  Do 20 lutego 2020 r. przedsiębiorcy i menadżerowie zainteresowani udziałem w "Akademii Menadżera Innowacji" mogą zgłaszać się do PARP o dofinansowanie swojego udziału w tym przedsięwzięciu - 80 proc. [...]

 7. O przyszłości internetu
  2019-12-19

  Hologramy, w pełni autonomiczne auta czy wspólny koncert muzyków rozsianych po całym świecie to dopiero początek możliwości, jakie niesie ze sobą sieć 5G. O aspektach tej technologii ora[...]

 8. Bezpiecznie przed świętami
  2019-12-18

  Chyba nikt nie wyobraża sobie bożonarodzeniowych świąt bez choinki. I choć coraz częściej odchodzimy od tradycji, czyli żywego drzewka dekorowanego własnoręcznie wykonanymi ozdobami i sł[...]

 9. Nie boimy się technologicznego bezrobocia
  2019-12-12

  Bankowość, ubezpieczenia, księgowość, inżynieria i produkcja czy logistyka i magazynowanie - to branże, które dotąd najmocniej doświadczyły automatyzacji oraz redukcji miejsc pracy. Co c[...]

 10. STASZICE PO RAZ DZIEWIĄTY
  2019-12-12

  Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowała IX edycję Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" (10.12.2019)

  Cel[...]