Miesięcznik Atest – Ochrona Pracy oraz ośrodek szkoleniowy SANNORT (Regionalny Ośrodek Szkoleniowy BHP, akredytowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy), zapraszają na szkolenia:

– okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,

– okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,

– szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz członków Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

– szkolenie w zakresie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle dyrektyw i norm europejskich oraz systemów zarządzania,

– odnawialne źródła energii – zagrożenia przy stosowaniu biomasy.

Termin: 23-26 listopada 2010 r.

Miejsce: Jura Krakowsko-Częstochowska, Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo Hucisko” (www.orlegniazo.pl).

Dodatkowe informacje i zgłoszenia pod numerami telefonów: (15) 833 26 64 begin_of_the_skype_highlighting              (15) 833 26 64      end_of_the_skype_highlighting, 832 70 68

Szczegóły:

Zakres tematyczny szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz Komisji BHP: prawo pracy w dobie kryzysu; zakres uprawnień, obowiązków SIP i Komisji BHP, rola w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; wymagania techniczne dotyczące budynków, maszyn i urządzeń; prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych; rola cech osobowych i kompetencji interpersonalnych w wykonywaniu obowiązków SIP oraz przedstawicieli Komisji BHP, psychologiczne uwarunkowania skutecznego działania.

Zakres tematyczny szkoleń okresowych w dziedzinie bhp: szkolenia przeprowadzone zostaną na podstawie ramowego programu znajdującego się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dydaktyka wzbogacona zostanie również zagadnieniami systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz najnowszymi uregulowaniami i orzecznictwem do kodeksu pracy.

Skrócony zakres tematyczny szkolenia w zakresie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle dyrektyw i norm Europejskich oraz systemów zarządzania: prawo pracy w dobie kryzysu – najnowsze uregulowania; wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z kodeksu pracy; podstawowe przepisy prawne dotyczące systemów zarządzania; zasoby zintegrowanych systemów zarządzania; analiza ryzyka zawodowego – metody i techniki; omówienie i interpretacja normy OSHSAS 18001; omówienie i interpretacja Dyrektyw 2006/42/WE oraz 89/655/EWG – aktualne wymagania eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa pracy; cel i rola auditów wewnętrznych bezpieczeństwa, działanie poauditowe; dokumentowanie systemu bhp; najnowsze zmiany w przepisach bhp wynikające z uregulowań europejskich; korzyści z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Skrócony zakres tematyczny szkolenia„Odnawialne źródła energii – zagrożenia przy stosowaniu biomasy”: 1. Ekonomiczne i prawne aspekty stosowania biomasy w źródłach odnawialnych i kogeneracyjnych – system wsparcia. 2. Rodzaje biomasy na cele energetyczne oraz technologie i wymogi formalnoprawne w zakresie wykorzystywania biomasy (źródła współspalające, hybrydy, inne). 3. Zagrożenia występujące przy stosowaniu biomasy – podstawowe zasady bhp wpływające na poprawę warunków pracy: własności palne i wybuchowe biomasy, zespoły młynowe w których współmieli się biomasę i węgiel kamienny – wymagania bezpieczeństwa w zakresie konstrukcji i eksploatacji, oceny ryzyka wystąpienia pożaru lub wybuchu, dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem, organizacja bezpiecznej pracy w odniesieniu do stref zagrożenia wybuchem, nieprawidłowości w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem, proponowane zmiany w zakresie regulacji prawnych.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Zakończenie Zjazdu i Kongresu
  2019-06-19

  Sesją podsumowującą, na której przedstawiono wnioski i informacje o obradach sesji tematycznych zakończył się 15 czerwca w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany r[...]

 2. Kongres Techników i Zjazd Inżynierów
  2019-06-17

  13 czerwca br. rozpoczął się w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe biorą udział polonijni inżynierowie z Kanady[...]

 3. Zmiany w branży automotive
  2019-06-10

  Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi... Branża automotive dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy? Dlaczego ich szefowie[...]

 4. 40 lat targów FachPack
  2019-06-06

  FachPack kończy 40 lat! Rocznice są dobrą okazją do spojrzenia wstecz: FachPack rozpoczął działalność w Norymberdze w 1979 r. jako regionalna wystawa handlowa dla przemysłu opakowanioweg[...]

 5. Targi bhp w Kielcach od 6 czerwca
  2019-06-05

  Od 6 do 8 czerwca na terenie Targów Kielce odbędą się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. Poprzednią[...]

 6. Bezpieczeństwo w portach i na lotniskach
  2019-06-05

  Bezpieczeństwo pracowników i pasażerów w ruchliwych portach morskich i na lotniskach ma ogromne znaczenie, dlatego inwestuje się tam m.in. w systemy bezpieczeństwa pojazdów, które odgryw[...]

 7. FINAŁ XII KONKURSU "MŁODY INNOWATOR"
  2019-06-04

  Z udziałem dr inż. Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju - podsumowany został rozgrywany w roku szkolnym 2018/2019 po raz 12. Konkurs "Młody Innowator". Wśród gości urocz[...]

 8. Rynek odzieży roboczej i ochronnej
  2019-05-30

  Sektor odzieżowy w Polsce w 2022 r. ma osiągnąć wartość ponad 43 mld zł - tak wynika z raportu KPMG "Rynek mody w Polsce". W europejskich rankingach wielkości rynku odzieżowego Polska za[...]

 9. Targi LUMENexpo
  2019-05-29

  W dniach 23-24 października 2019 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salonu Elektrotechniki P[...]

 10. Brakuje pielęgniarek i pediatrów
  2019-05-28

  Agencja rekrutacyjna Manpower Life Science przygotowała raport pt. "Niedobór talentów w branży medycznej". W raporcie czytamy, że pediatrzy, specjaliści chorób wewnętrznych i anestezjolo[...]