Oficjalną uroczystą inauguracją firma BASF otworzyła w dniu 7 października 2010 r. nowy zakład produkujący systemy poliuretanowe oraz nową fabrykę chemii budowlanej w Śremie koło Poznania. W uroczystości uczestniczyło ponad 250 gości, przedstawicieli gospodarki i polityki, klientów i partnerów oraz dziennikarzy. Obecni byli też poseł na Sejm i Senator Rzeczypospolitej z regionu Śremu. Podczas uroczystości wystąpili Panowie: Jacques Delmoitiez - Prezes BASF Europe; Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu; Jego Ekselencja Rüdiger Freiherr von Fritsch - Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce (Pan Ambasador znaczną część swego przmówienia wygłosił po polsku), dr Tilman Krauch - Prezes BASF Construction Chemicals, Wayne T. Smith - Prezes BASF Polyurethanes; Jonathan Mawbey – Dyrektor Zarządzający BASF Polyurethanes Poland & Slovakia, Jens Peter Hartmann – Dyrektor Construction Systems Polska. Przedstawiciele BASF i Pan Ambasador mówili o wadze jaką koncern przywiązuje do budowy swojej pozycji w Polsce (BASF działa w Polsce od końca XIX w.!), długofalowej strategii budowy w Polsce zakładów produkcyjnych koncernu i zwiekszaniu udziałów w rynku. Burmistrz A. Lewandowski był zadowolony z powstania w Śremie nowych ok. 100 miejsc pracy dla wysokokwalifikowanych pracowników oraz dobrej współparcy z Koncernem BASF i jego dalszych planach inwestycjnych. Na zakończenie części oficjalnej uroczystości ksiądz prof. Bogdan Poniży podkreślił znaczenie pracy w kulturze chrześcijańskiej i dokonał tradycjnego poświęcenia zakładów. Następnie dokonano oficjalnego otwarcia inwestycji poprzez skompletowanie w logo BASF planszy symbolizujacą inwestycję. W części artystycznej uroczystości wystąpiła grupa taneczna Argolla, która zaprezentowała efektowne ewolucje na pasach tkaniny.

Zakres inwestycji w oba nowe zakłady produkcyjne wynosi 40 milionów złotych (ok. 10 milionów €). Oba zakłady produkcyjne BASF położone są obok siebie na dwóch sąsiednich działkach. Fabryka chemii budowlanej już pracuje i produkuje zaprawy suche dla przemysłu budowlanego. Profil produkcyjny tego zakładu obejmuje systemy i produkty do wyklejania glazury, systemy naprawcze do betonów, oraz systemy i produkty hydroizolacyjne. Produkowane są również systemy ociepleń budynków, farb fasadowych i wewnętrznych zapraw i klejów budowlanych a także tynków i kompleksowych systemów renowacyjnych. Ostatnią specjalnością z chemii budowlanej zakładu są posadzki przemysłowe, posadzki specjalne, sportowe oraz posadzki parkingowe i dekoracyjne. Zakład produkujący systemy poliuretanowe zajmuje się opracowaniem, produkcją i dystrybucją systemów poliuretanowych (do produkcji pianek i tworzyw sztucznych) dla przemysłu budowlanego, motoryzacyjnego, meblowego, urządzeń chłodniczych i innych. Oba zakłady obsługują przede wszystkim rynek polski. Przy podejmowaniu decyzji o umiejscowieniu inwestycji w Śremie miała znaczenie niewielka odległość od Poznania, dużego miasta, bliskość Śremu do nowych obwodnic oraz do autostrady A2 (w odległości tylko 25 km). Te elementy, wraz z przyjazną dla inwestorów atmosferą w specjalnej strefie ekonomicznej, przekonały BASF.

Poliuretany (PUR) sprawiają, że życie staje się wygodniejsze, bezpieczniejsze i przyjemniejsze – i pomagają w sposób zrównoważony zaoszczędzić energię. Przyczyniają się do tego, że architekci mogą lepiej izolować budynki, a producenci samochodów konstruować i kształtować atrakcyjniejsze pojazdy oszczędzając na ich wadze. Producenci obuwia, materaców oraz sprzętu gospodarstwa domowego i sprzętu sportowego na całym świecie wykorzystują różnorodne możliwości i zalety tego specjalnego rodzaju tworzywa sztucznego w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem ekspertów firmy BASF. Dzięki obejmującej cały świat sieci 38 zakładów produkujących systemy poliuretanowe oraz pracy kolejnych zakładów BASF jako jedyny producent może w sposób rzetelny globalnie zaopatrywać klientów w poliuretany z produkcji lokalnej.

W Polsce BASF jest wiodącą na rynku firmą na polu rozwiązań systemów poliuretanowych. Oczekiwane odbiorcy produktów pochodzą przede wszystkim z przemysłu budowlanego, motoryzacyjnego i urządzeń chłodniczych. Dzięki nowemu zakładowi firma BASF będzie mogła opracowywać, produkować i wytwarzać nowoczesne systemy poliuretanowe dla wielu branż przemysłowych. W nowym zakładzie, na powierzchni około dwóch hektarów, pracownicy BASF będą pracować w działach dystrybucji, produkcji i rozwoju. Dodatkowo będzie można skorzystać z globalnej sieci zasobów wiedzy i produkcji firmy BASF Poliuretany.

Budowa nowego zakładu produkującego systemy poliuretanowe w Śremie została wykonana przez lokalne przedsiębiorstwa. Na elewacje zewnętrzną wykorzystano poliuretanowe elementy sandwiczowe najnowszej generacji z zasobu systemów poliuretanowych firmy BASF.

Już dziesięć lat temu na początku działań firmy BASF w Polsce na polu chemii budowlanej pokładano duże nadzieje w potencjale polskiego rynku budowlanego. Po wieloletnich dostawach dla polskich klientów płynących z krajów sąsiednich, BASF otwierając zakład suchych zapraw w Śremie chce jeszcze lepiej obsługiwać wymagania lokalnego rynku. Wraz z innowacyjnymi systemami i produktami również rozwój polskiej branży budowlanej powinien zostać skierowany w kierunku budownictwa zrównoważonego.

Jeszcze 5 lat temu rozwiązania zrównoważone w polskiej branży budowlanej odgrywały mniejszą rolę. Dzisiaj jednak coraz więcej inwestorów świadomie decyduje się na stosowanie zrównoważonych produktów o wysokiej jakości. W 2010 r. udział polskich projektów budowlanych, w których zastosowano rozwiązania służące efektywnej oszczędności energii, był już na poziomie 20 procent. Polski przemysł budowlany jest dla firmy BASF bardzo atrakcyjnym rynkiem. W okresie od 2005 do 2010 r. branża budowlana wzrosła w Polsce o 45 procent. W sumie w Polsce wydaje się ok. 250.000 zezwoleń na budowę rocznie.

BASF przywiązuje wielką wagę do najwyższej jakości swoich produktów. Produkt Prince Color KAM, czyli produkowana w Śremie zaprawa klejąco-zbrojąca do systemów ociepleń, została już odznaczona Złotym Medalem na targach „Budma 2010“ (największych targach budowlanych w Europie Środkowej). Eksperci w dziedzinie chemii budowlanej firmy BASF utrzymują ścisłe kontakty z Politechniką Warszawską, Poznańską, Wrocławską i Kaliską. W przyszłych semestrach pracownicy BASF będą wygłaszać wykłady na temat „Budownictwa zrównoważonego”, aby w ten sposób przyczynić się do kształcenia młodych architektów i inżynierów budowlanych. Ponadto studentom oferowana jest możliwość odbycia praktyki w zakładzie produkcyjnym w Śremie.

Firma BASF pokłada nadzieje na przyszłą rozbudowę działalności i poszerzanie kontaktów z klientami w Polsce. Szczególny potencjał wzrostu koncern widzi w zakresie systemów ociepleniowych, systemów dla płytek ceramicznych i naprawy betonu. Trend do rozwiązań zrównoważonych firma chce ciągle wspierać swoimi produktami.

Firma BASF poprzez swoje obie inwestycje wyraźnie podkreśla, że Polska ma dla przedsiębiorstwa duże znaczenie. BASF w Polsce dzięki swoim obrotom (ponad 400 milionów euro w 2009 r.) przyczynia się dzisiaj znacznie do całości wyników osiągniętych przez grupę BASF w Europie Środkowej. Przedsiębiorstwo od dziesięcioleci jest stabilnym i pewnym partnerem biznesowym polskiego przemysłu. W portfolio BASF w Polsce znajdują się produkty chemii budowlanej dla branży budowlanej, tworzywa sztuczne (w tym poliuretany) dla motoryzacji, opakowań, elektroniki, budownictwa i produkcji sprzętu gospodarstwa domowego oraz produkty do zwalczania chwastów, grzybów i owadów przeznaczone dla polskich rolników. Ponadto BASF oferuje technologicznie zaawansowane chemikalia przemysłowe, takie jak np. katalizatory N2O (neutralizujące szkodliwy gaz rozweselający), które zakupiły Zakłady Azotowe Puławy. Dzięki dodatkom do paliw firmy BASF dla polskich firm Orlen i Lotos silniki samochodów polskich kierowców osiągają lepsze wyniki, a dzięki domieszkom do betonu firmy BASF wzrasta jakość polskich autostrad.

Bardzo ważna dla BASF w Polsce jest branża budowlana. Pomimo kryzysu kontynuowane są w Polsce inwestycje infrastrukturalne na szeroką skalę (również z udziałem środków unijnych). Duży potencjał mają projekty budowlane na Euro 2012. BASF, jako dostawca produktów chemii budowlanej, uczestniczy już w budowie kilku stadionów w Polsce.

Liczba pracowników BASF w Polsce wynosi dzisiaj około 250 osób, pracujących w centrali firmy w Warszawie, w zakładach w Śremie pod Poznaniem (Construction Systems, Polyurethanes), Janikowie (Coatings Services) i Myślenicach koło Krakowa (Admixture Systems).

Polska jest dzisiaj w ocenie Koncernu jednym z najważniejszych rynków na arenie światowej, także ze względu na znakomitą kondycję w czasie kryzysu. Zużycie chemikaliów i tworzyw sztucznych na głowę jest niskie w porównaniu z Europą zachodnią. BASF oczekuje w Polsce wysokich wskaźników wzrostu w dziedzinie chemii. Plany BASF w Polsce ujęte w krótkim zdaniu to: rentowny wzrost liczony dwucyfrowymi procentami w skali rocznej. Nie wyklucza się też kooperacji i akwizycji.

W swojej strategii przedsiębiorstwa BASF zobowiązuje się do zrównoważonego gospodarowania. Tej zasadzie przedsiębiorstwo jest wierne także w swoim zaangażowaniu społecznym.

Niedawno ogłoszono, że BASF został wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Oczekuje się, że ok. 10.000 polskich uczniów z całej Polski odwiedzi rocznie laboratorium chemiczne BASF w Warszawie.

Takie samo zaangażowanie BASF wykazuje na płaszczyźnie lokalnej. Oprócz stworzenia nowych miejsc pracy poprzez otwarcie nowych zakładów BASF w Śremie, obecność BASF w Mieście i Gminie Śrem może przynieść wiele korzyści. Przedstawiciele firmy już dzisiaj aktywnie uczestniczą w najważniejszych uroczystościach miejskich i takich inicjatywach jak pikniki miejskie oraz w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Firma BASF wsparła już dwa konkursy artystyczne dla dzieci ze szkół podstawowych w Śremie („Cztery pory roku” oraz „Wiosna w moim mieście”). W ramach tych projektów nagrodzono dzieci z uzdolnieniami artystycznymi.

Obecny podczas uroczystości prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Pan Wojciech Lubiewa-Wieleżyński podkreślił w rozmowie z naszym przedstawicielem wysoka aktywność BASF Polska Sp. z o.o. jako członka Izby i fakt, że z inwestycji największego koncernu chemicznego świata w Polsce wynika jego bardzo dla nas pozytywna ocena naszego tempa rozwoju gospodarczego i naszych perspektyw na przyszłość. Przypomnijmy, że w 2009 r. koncern BASF osiągnął obroty w wysokości 50 miliardów euro i zatrudnia ponad 105 tysięcy pracowników na wszystkich kontynentach.

Informacja prasowa BASF, 08 i 09-10-2010

Informacja własna (AJS)

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Jak podbić niemiecki rynek?
  2019-08-06

  Zbliżają się największe targi branży fashion w Polsce - Targi Mody Poznań. Prócz licznych kontraktacji, wydarzeniu towarzyszyć będą także dodatkowe atrakcje, takie jak warszt[...]

 2. Wkrótce kolejne Targi Mody Poznań
  2019-07-17

  Już tylko ponad miesiąc do jesiennej edycji Targów Mody Poznań. Odbywające się dwa razy w roku największe święto mody w Polsce, to doskonała okazja dla osób z branży mody do zapoznania s[...]

 3. XXII edycja Hydroprezentacji zakończona sukcesem!
  2019-03-19

  To były 3 dni pełne wykładów, prelekcji i wymiany doświadczeń, a wszystko pod przewodnim tematem "Bezpieczeństwo i Współpraca". W piątek 15 marca w Krynicy Zdroju zakończyła [...]

 4. Hydroprezentacje - cała branża w jednym miejscu
  2019-03-13

  Już w najbliższą środę, 13 marca, w Krynicy Zdrój rozpocznie się XXII edycja konferencji Hydroprezentacje. To jedno z najstarszych i najbardziej cenionych wydarzeń wodociągowych w Polsce. Sympozjum ad[...]

 5. Papiernictwo w stuleciu niepodległości
  2018-07-26

  Wpisując się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Papierników Polskich organizuje seminarium pod hasłem "Papiernictwo w stuleciu niepodległości".

  Spotk[...]

 6. INNOFORM 2018
  2018-04-19

  Rekordowa liczba Wystawców z całego świata, niemal o połowę większa w stosunku do ubiegłego roku powierzchnia ekspozycyjna, branżowe konferencje z imponującym zakresem meryto[...]

 7. Otwarcie Centralnego Archiwum i Biblioteki SEP
  2018-01-13

  Przygotowując się do obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), które odbędą się w 2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, 11 stycznia 2018 r. uroczy[...]

 8. Wody Polskie - razem dla przyszłości naszych wód
  2017-12-21

  Początek roku 2018 r. będzie rozpoczęciem nowego rozdziału w historii gospodarki wodnej w Polsce. 1 stycznia powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jako państwowa oso[...]

 9. Seminarium PPPS 2018 po raz pierwszy w Polsce
  2017-11-27

  23-27 września 2018 r. Łódź będzie gościć przedstawicieli papiernictwa z całego świata na naukowym seminarium na temat Postępu w Fizyce Papieru (PPPS 2018). Spotkanie odbędzie się w MCK PŁ. Współorgan[...]

 10. Paperworld 2018
  2017-11-24

  Kolejna edycja międzynarodowych targów materiałów piśmiennych, wyposażenia biur i przyrządów do pisania Paperworld odbędzie się tradycyjnie we Frankfurcie nad Menem, w dniach 27-30 stycz[...]