W piątek, 8 października br. w ZAK S.A. (dawniej Zakłady Azotowe Kędzierzyn) uroczyście otwarto nową instalację kwasu azotowego. Instalacja przechodzi obecnie rozruch technologiczny, pełne uruchomienie przewidziano na grudzień. „Uczestniczymy w uroczystości otwarcia inwestycji o wartości ok. 300 mln zł. Ta instalacja ma przynieść rocznie ok. 25 mln oszczędności i niesie za sobą również korzyści w zakresie energii i warunków pracy dla załogi” - powiedział podczas uroczystości podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz. Dodał, że na rynku chemicznym widać oznaki ożywienia. „Nie umawialiśmy się na to, ale ta jesień staje się w polskiej chemii okresem bardzo ciekawym. Poprawiają się wyniki finansowe w wielu spółkach, rośnie sprzedaż nawozów i tworzyw sztucznych. Mamy też proces konsolidacyjny i jedną z największych inwestycji w polskiej chemii w ostatnich latach” - zaznaczył. W uroczystości uczestniczyli również i wygłosili okolicznościowe przemówienia Panowie: Antoni Jastrzembski (wicewojewoda opolski), Józef Sebesta (marszałek województwa opolskiego, były prezes zarządu ZAK SA), Krzysztof Jałosiński (prezes zarządu ZAK SA), dr Tomas Plachy (prezes zarządu Chemoprojekt a.s.) i Jerzy Marciniak (prezes zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA). Po tradycyjnym odmówieniu modlitwy i poświęceniu inwestycji przez księdza proboszcza miejscowej parafii (dziekana dr. Alfonsa Schuberta,) dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Instalacja wybudowana przez czeską firmę Chemoprojekt, przechodzi obecnie rozruch technologiczny. Gotowy produkt - kwas azotowy niezbędny dla produkcji saletr w ZAK - popłynie z niej jeszcze w tym roku. Nowa instalacja będzie dużo bardziej efektywna, będzie zużywała mniej surowców i jednocześnie będzie bardziej przyjazna środowisku. Decyzja o realizacji inwestycji podyktowana była koniecznością dostosowania instalacji do zaostrzających się przepisów unijnych. Dzięki nowoczesnej instalacji ograniczona zostanie także emisja do atmosfery dwutlenku węgla, tlenków azotu oraz pyłów. Dodatkowym atutem będzie zredukowana energochłonność całego procesu. Na realizację inwestycji ZAK otrzymały dofinansowanie w wysokości 20 mln zł w ramach puli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 a cała i inwestycja kosztowała blisko 300 mln złotych.

Pomimo złej koniunktury, załamania rynku oraz spowolnienia spowodowanego kryzysem gospodarczym kędzierzyńska spółka rozpoczęła prace budowlane na terenie inwestycji w 2009 roku. Decyzja o jej realizacji podyktowana była dostosowaniem urządzenia do zaostrzających się przepisów unijnych, w tym do spełnienia wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT - Best Available Technique). Budowa Instalacji Kwasu Azotowego TK V to kluczowa inwestycja zrealizowana obecnie w spółce. Dotychczas eksploatowana instalacja do produkcji kwasu azotowego (TK I) może pracować do końca bieżącego roku. Wynika to z zapisów w Traktacie Akcesyjnym w części dot. środowiska naturalnego, w której ZAK S.A. jest zobowiązany do wyłączenia instalacji do 31.12.2010 r. Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji związków takich jak: NOx, CO2 i pyłów, a ponadto zostanie zredukowana energochłonność procesów technologicznych oraz ich materiałochłonność (np. zmniejszenie zużycia amoniaku). „Zastosowanie nowoczesnych technologii doprowadzi także do zwiększenia zdolności produkcyjnych naszych instalacji i istotnie wpłynie na poprawę warunków pracy oraz oszczędność surowców” - powiedział Krzysztof Jałosiński, prezes zarządu ZAK SA.

Wymierny efekt finansowy inwestycji to oszczędność rzędu 25 mln/rocznie. Zgodnie z harmonogramem data planowanego oddania urządzenia do eksploatacji to 13.12.2010 roku.

Powierzchnia instalacji zajmuje 37 tys. m2 , z czego urządzenia i obiekty pomocnicze stanowią ok. 12 tys. m2. Ilość zatrudnionych pracowników przy budowie tak dużej inwestycji sięgała 350 osób. Nowa instalacja zakłada produkcję kwasu azotowego o wydajności 900 ton na dobę oraz neutralizację kwasu azotowego w ilości 1,8 tys. ton na dobę. Zbudowano zbiorniki stokażowe kwasu azotowego 2x200 m3 . Kontrakt na wykonanie inwestycji podpisano w kwietniu 2008 r. i rok później przystąpiono do prac budowlanych. W czerwcu 2009 r. został wmurowany kamień węgielny, zwieńczający długoletni okres przygotowań. Zgodnie z obowiązującą umową, do zadań Chemoprojektu należała budowa instalacji kwasu azotowego oraz zapewnienie połączeń sieciowo- rurociągowych. Realizacje towarzyszące, będące w zakresie prac ZAK-a, obejmują wybudowanie centralnej stacji transformatorowej, centralnej sterowni, laboratorium i budynków administracyjnych, układu powiązań technologicznych pomiędzy nowymi instalacjami pracującymi oraz nowej stacji uzdatniania wody. W marcu br. oddano do użytku I etap inwestycji: budynek technologiczny z centralną sterownią i laboratorium. Wybudowano instalację wody chłodzącej nr 2, a także konstrukcję nośną chłodni wentylatorowej. Została także zakończona prefabrykacja wszystkich rurociągów. 8 października instalacja została przekazana do rozruchu mechanicznego, obejmującego testy sprawdzające wszystkie obwody i urządzenia po nim nastąpi rozruch technologiczny. W realizacji inwestycji uczestniczyło łącznie 20 wyspecjalizowanych firm i przedsiębiorstw. Warto podkreślić urodę sterowni instalacji, do której przeniesiona zostanie sterownia instalacji kwasu azotowego IV (wybudowanego kilka lat temu). Nadzór nad pracą każdej z tych instalacji sprawować będzie zaledwie dwóch specjalistów na zmianie. Warto dodać, że już na etapie projektu w nowej instalacji zostało zastosowane katalityczne dopalenie podtlenku azotu zmniejszające jego emisję do atmosfery wg. znanego rozwiązania Instytutu Nawozów Sztucznych

Zebrani na uroczystości goście zwiedzili nową instalację oraz nową stację uzdatniania wody, którą kilka dni wcześniej oddano do użytku w ZAK SA. Tę inwestycję wybudował dla ZAK Polimex-Mostostal SA, którego prezes zarządu, Pan Konrad Jaskóła również uczestniczył w uroczystości. Nowa stacja uzdatniania wody kosztowała ok. 70 mln zł. Około 200 gości po części oficjalnej zostało zaproszone na uroczysty bankiet w Sali Teatralnej Hotelu Centralnego, podczas którego kierownictwo ZAK podziękowało specjalnymi statuetkami najbardziej zasłużonym podczas realizacji inwestycji firmom i osobom. Wystąpili też przedstawiciele wykonawców podkreślając doskonałą organizację inwestycji i wzorową współpracę z inwestorem. Poprzez łącze satelitarne przemówił też do zebranych Profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który dołączył słowa uznania i gratulacje dla kierownictwa spółki, a także zadeklarował wsparcie przy realizacji projektu zgazowania węgla na potrzeby ZAK. Bankiet urozmaiciły występy kilku artystów estrady, w tym pianisty Waldemara Malickiego.

Informacja prasowa ZAK SA, 11 i 12-10-2010 r.

Informacja własna (AJS)

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Jak podbić niemiecki rynek?
  2019-08-06

  Zbliżają się największe targi branży fashion w Polsce - Targi Mody Poznań. Prócz licznych kontraktacji, wydarzeniu towarzyszyć będą także dodatkowe atrakcje, takie jak warszt[...]

 2. Wkrótce kolejne Targi Mody Poznań
  2019-07-17

  Już tylko ponad miesiąc do jesiennej edycji Targów Mody Poznań. Odbywające się dwa razy w roku największe święto mody w Polsce, to doskonała okazja dla osób z branży mody do zapoznania s[...]

 3. XXII edycja Hydroprezentacji zakończona sukcesem!
  2019-03-19

  To były 3 dni pełne wykładów, prelekcji i wymiany doświadczeń, a wszystko pod przewodnim tematem "Bezpieczeństwo i Współpraca". W piątek 15 marca w Krynicy Zdroju zakończyła [...]

 4. Hydroprezentacje - cała branża w jednym miejscu
  2019-03-13

  Już w najbliższą środę, 13 marca, w Krynicy Zdrój rozpocznie się XXII edycja konferencji Hydroprezentacje. To jedno z najstarszych i najbardziej cenionych wydarzeń wodociągowych w Polsce. Sympozjum ad[...]

 5. Papiernictwo w stuleciu niepodległości
  2018-07-26

  Wpisując się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Papierników Polskich organizuje seminarium pod hasłem "Papiernictwo w stuleciu niepodległości".

  Spotk[...]

 6. INNOFORM 2018
  2018-04-19

  Rekordowa liczba Wystawców z całego świata, niemal o połowę większa w stosunku do ubiegłego roku powierzchnia ekspozycyjna, branżowe konferencje z imponującym zakresem meryto[...]

 7. Otwarcie Centralnego Archiwum i Biblioteki SEP
  2018-01-13

  Przygotowując się do obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), które odbędą się w 2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, 11 stycznia 2018 r. uroczy[...]

 8. Wody Polskie - razem dla przyszłości naszych wód
  2017-12-21

  Początek roku 2018 r. będzie rozpoczęciem nowego rozdziału w historii gospodarki wodnej w Polsce. 1 stycznia powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jako państwowa oso[...]

 9. Seminarium PPPS 2018 po raz pierwszy w Polsce
  2017-11-27

  23-27 września 2018 r. Łódź będzie gościć przedstawicieli papiernictwa z całego świata na naukowym seminarium na temat Postępu w Fizyce Papieru (PPPS 2018). Spotkanie odbędzie się w MCK PŁ. Współorgan[...]

 10. Paperworld 2018
  2017-11-24

  Kolejna edycja międzynarodowych targów materiałów piśmiennych, wyposażenia biur i przyrządów do pisania Paperworld odbędzie się tradycyjnie we Frankfurcie nad Menem, w dniach 27-30 stycz[...]