W dniu 5 listopada 2010 r. odbędzie się XV Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Kataster Nieruchomości na temat: "Regulacje prawne związane z katastrem nieruchomości" pod patronatem Pani Jolanty Orlińskiej Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Organizatorzy: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Komitet Geodezji PAN Sekcja Informacji i Gospodarki Przestrzennej oraz Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kaliszu. Miejsce: Warszawa Hotel Novotel.

W dniu 7 maja br. w Dzienniku Ustaw RP Nr 76, poz. 489 została ogłoszona ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej dokonująca transformacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej INSPIRE. Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej weszła w życie w dniu 7 czerwca 2010 r. Ustawa ta wprowadziła zasadnicze zmiany do obowiązującej Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i wielu innych ustaw. Ciągnie za sobą m.in. konieczność opracowania licznych Rozporządzeń wykonawczych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało pod koniec lipca tego roku (29.07.2010) program prac legislacyjnych na II półrocze 2010 r. Na liście znajduje się 106 projektów, z czego 13 projektów rozporządzeń ma być przygotowanych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Wiele z nich ściśle związanych jest z Katastrem. Niektóre z tych projektów są już w fazie opracowywania, niektóre już opublikowano. Mając na uwadze, co niosą ze sobą zapisy Ustawy o IIP oraz prowadzone prace legislacyjne, konieczne jest włączenie się całego środowiska geodezyjnego oraz innych branż w problematykę związaną ze stosowaniem zapisów Ustawy o IIP oraz opracowywanych Rozporządzeń wykonawczych do Ustawy.

Program konferencji obejmuje m. in. następujące referaty: Referat wprowadzający Głównego Geodety Kraju dr inż. Jolanty Orlińskiej; „Kataster w Europie” – dr inż. Edward Mecha; „Informacja na temat organizacji III Kongresu Katastralnego” – prof. Andrzej Hopfer; „Rola i znaczenie ZSIoN w zrównoważonym zarządzaniu gospodarką nieruchomościami na przykładzie Niemiec i Polski” - Wilhelm Zeddies, dr Ewa Wysocka; „Granica prawna - problemy i propozycje rozstrzygnięć – Lidia Danielska; „Prawne umocowanie konwersji danych geodezyjnych i odpowiedzialności za nie” – Stanisław Cegielski, Ludmiła Pietrzak, Alicja Kulka, Stanisław Zaremba, Witold Radzio, Wojciech Matela; „Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna dla dróg a Kataster Nieruchomości” – Bogdan Grzechnik, Zenon Marzec; „Kształcenie kadr realizujących zadania z ewidencji gruntów i budynków” – dr Ewa Wysocka, Alicja Kulka.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych przedstawioną problematyką do udziału w konferencji. Liczymy na szeroki udział przedstawicieli wykonawstwa związanego z problematyką konferencji oraz przedstawicieli administracji wszystkich szczebli.

Szczegółowy program konferencji oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie:

http://www.sgp.geodezja.org.pl/

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]