Ponad 1000 osób przystąpiło do grona studentów Wyższej Szkoły Logistyki, pierwszej w Polsce uczelni logistycznej. W sobotę 2 października 2010 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011. Zewsząd rozchodziły się słowa aktu ślubowania: „Wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, dbać o godność studenta i dobre imię uczelni, darzyć szacunkiem władze uczelni oraz wszystkich członków jej społeczności…ślubujemy”

- Drodzy studenci pierwszego roku, to jest przede wszystkim wasze święto, to dla was zabrzmi uroczyste Gaudeamus - tymi słowami przywitał adeptów logistyki Rektor WSL, prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski. – Życzę wam, abyście dobrze wykorzystali lata studiów. Życzę dobrych wyników w nauce i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Życzę wam, by dyplom Wyższej Szkoły Logistyki był przepustką do lepszego życia i realizacji waszych ambicji – dodał profesor.

Swoją przygodę z WSL rozpocznie w tym roku 1057 osób. Na korytarzach Wyższej Szkoły Logistyki przechadzać się będzie w sumie 2910 studentów, w tym 1750 studiujących na studiach I stopnia, 920 na studiach II stopnia i 240 na studiach podyplomowych.

W inauguracji – poza tłumem studentów - uczestniczyło również wielu znamienitych gości: Rektor TH w Wildau koło Berlina prof. Laszlo Ungvari, a także prorektor tej uczelni prof. Herbert Sonntag, rektorzy i dziekani wielu uczelni publicznych i niepublicznych, prezesi kilkudziesięciu firm, z którymi współpracuje WSL oraz grono profesorów i pracowników naukowo-dydaktycznych.

W swoim przemówieniu, Rektor WSL, prof. Andrzej Korzeniowski nie szczędził słów pochwały dla Uczelni, która w tym roku rozpoczyna dziesiąty rok działalności edukacyjnej.

– Rozpoczynając dziesiąty rok działalności udowodniliśmy sens swojego istnienia, rozwijając się nie tylko ilościowo, ale także jakościowo – mówił Rektor WSL. – Zdołaliśmy w tym czasie rozbudować naszą ofertę i dzisiaj kształcimy na trzech kierunkach i siedmiu specjalnościach w przypadku studiów I stopnia i trzech specjalnościach w ramach studiów II stopnia. Ale to nie koniec. Od tego roku akademickiego uruchamiamy dwie kolejne specjalności. Na studiach I stopnia na kierunku zarządzanie będzie to specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, a na kierunku logistyka: Inżynieria systemów logistycznych. Ta ostatnia specjalność będzie kończyła się tytułem inżyniera – wymienił.

Pan Rektor podkreślał również jak wiele osiągnęła uczelnia w minionym roku akademickim. – Między innymi wzrósł potencjał kadrowy Uczelni, rozwinięto działalność naukowo-badawczą i wydawniczą, zwiększyła się liczba studentów, usprawniono system zarządzania szkołą między innymi poprzez rozwój elektronicznej platformy komunikacyjnej, wzrosły zbiory biblioteki, rozwijano system pomocy materialnej w postaci stypendiów socjalnych, stypendiów za wyniki w nauce, a także za osiągnięcia sportowe – wymienił profesor.

W swoim przemówieniu docenił również pracowników naukowych uczelni, których prace opublikowane zostały w wielu recenzowanych czasopismach, a referaty wygłoszone na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Podkreślił wagę kontaktów partnerskich z zagranicznymi uczelniami oraz firmami logistycznymi. Przypomniał o sukcesach przedsięwzięć organizowanych przez Wyższą Szkołę Logistyki. Do największych należy Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna, do której przystąpiło w minionym roku ponad 3.600 uczniów ze 128 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, ale także konferencje: V studencka konferencja „Logistyka miejska”, III Ogólnopolska Konferencja „Logistyka w sporcie” oraz IV Forum Nauczycielskie dla nauczycieli kształcących w zawodach: technik logistyk i technik spedytor. Na zakończenie swojego przemówienia, Pan Rektor z dumą podkreślił, że wprowadzone na rynek pięć lat temu elektroniczne czasopismo naukowe „LogForum” stanowiące platformę wymiany osiągnięć naukowo-badawczych w zakresie zarządzania i organizacji oraz logistyki , w ostatnim czasie, decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało 9 punktów.

Inauguracja była również okazją do wyróżnienia wykładowców Wyższej Szkoły Logistyki. Nagrodę JM Rektora otrzymali: prof. zw. dr hab. Halina Szulce, za wkład w rozwój uczelni, mgr Sylwia Konecka za zaangażowanie w działalność dydaktyczną i organizacyjną uczelni, dr Szymon Strojny, za osiągnięcia dydaktyczne oraz dr inż. Aleksander Niemczyk za podręcznik akademicki „Zarządzanie magazynem”.

Podczas uroczystości rozstrzygnięto także piątą edycję konkursu ProLogis Najlepszym na Najlepszego Absolwenta WSL w minionym roku akademickim. Zwyciężyła Tamara Mądra, absolwentka studiów licencjackich. W nagrodę otrzymała 4.000 złotych i pamiątkowy dylom od fundatora nagrody – firmy ProLogis. Tamara Mądra w ciągu sześciu semestrów studiów licencjackich, na kierunku zarządzanie ze specjalnością zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, uzyskała wysoką średnią ocen 4,60 oraz otrzymała na obronie pracy dyplomowej ocenę celującą. Spośród pozostałych kandydatów wyróżniała się także działalnością sportową, społeczną i charytatywną.

Na zakończenie inauguracji, goście wysłuchali wykładu doc. dr. inż. Ireneusza Fechnera, Kanclerza WSL: „Logistyka w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku”, po którym w auli rozbrzmiały słowa Gaudeamus Igitur. I tak Wyższa Szkoła Logistyki rozpoczęła dziesiąty rok działalności, jako pierwsza w Polsce niepubliczna wyższa uczelnia logistyczna, utworzona z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Centrum Edukacji Logistycznej.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Zmiany w branży automotive
  2019-06-10

  Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi... Branża automotive dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy? Dlaczego ich szefowie[...]

 2. 40 lat targów FachPack
  2019-06-06

  FachPack kończy 40 lat! Rocznice są dobrą okazją do spojrzenia wstecz: FachPack rozpoczął działalność w Norymberdze w 1979 r. jako regionalna wystawa handlowa dla przemysłu opakowanioweg[...]

 3. Targi bhp w Kielcach od 6 czerwca
  2019-06-05

  Od 6 do 8 czerwca na terenie Targów Kielce odbędą się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. Poprzednią[...]

 4. Bezpieczeństwo w portach i na lotniskach
  2019-06-05

  Bezpieczeństwo pracowników i pasażerów w ruchliwych portach morskich i na lotniskach ma ogromne znaczenie, dlatego inwestuje się tam m.in. w systemy bezpieczeństwa pojazdów, które odgryw[...]

 5. FINAŁ XII KONKURSU "MŁODY INNOWATOR"
  2019-06-04

  Z udziałem dr inż. Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju - podsumowany został rozgrywany w roku szkolnym 2018/2019 po raz 12. Konkurs "Młody Innowator". Wśród gości urocz[...]

 6. Rynek odzieży roboczej i ochronnej
  2019-05-30

  Sektor odzieżowy w Polsce w 2022 r. ma osiągnąć wartość ponad 43 mld zł - tak wynika z raportu KPMG "Rynek mody w Polsce". W europejskich rankingach wielkości rynku odzieżowego Polska za[...]

 7. Targi LUMENexpo
  2019-05-29

  W dniach 23-24 października 2019 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salonu Elektrotechniki P[...]

 8. Brakuje pielęgniarek i pediatrów
  2019-05-28

  Agencja rekrutacyjna Manpower Life Science przygotowała raport pt. "Niedobór talentów w branży medycznej". W raporcie czytamy, że pediatrzy, specjaliści chorób wewnętrznych i anestezjolo[...]

 9. Mistrzostwa Kadry BHP - ostatnia szansa na udział
  2019-05-23

  Tylko do niedzieli 26 maja można wziąć udział w I etapie V Mistrzostw Kadry BHP, w których wystartowało już prawie 700 osób. Na zwycięzcę czeka tytuł Mistrza Kadry BHP i atrakcyjne nagro[...]

 10. Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej
  2019-05-21

  Projekt SANO Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zdobył grant w wysokości 15 mln euro w prestiżowym konkursie Teaming for Excellence w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Dzięki finansowaniu na[...]