Ponad 1000 osób przystąpiło do grona studentów Wyższej Szkoły Logistyki, pierwszej w Polsce uczelni logistycznej. W sobotę 2 października 2010 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011. Zewsząd rozchodziły się słowa aktu ślubowania: „Wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, dbać o godność studenta i dobre imię uczelni, darzyć szacunkiem władze uczelni oraz wszystkich członków jej społeczności…ślubujemy”

- Drodzy studenci pierwszego roku, to jest przede wszystkim wasze święto, to dla was zabrzmi uroczyste Gaudeamus - tymi słowami przywitał adeptów logistyki Rektor WSL, prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski. – Życzę wam, abyście dobrze wykorzystali lata studiów. Życzę dobrych wyników w nauce i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Życzę wam, by dyplom Wyższej Szkoły Logistyki był przepustką do lepszego życia i realizacji waszych ambicji – dodał profesor.

Swoją przygodę z WSL rozpocznie w tym roku 1057 osób. Na korytarzach Wyższej Szkoły Logistyki przechadzać się będzie w sumie 2910 studentów, w tym 1750 studiujących na studiach I stopnia, 920 na studiach II stopnia i 240 na studiach podyplomowych.

W inauguracji – poza tłumem studentów - uczestniczyło również wielu znamienitych gości: Rektor TH w Wildau koło Berlina prof. Laszlo Ungvari, a także prorektor tej uczelni prof. Herbert Sonntag, rektorzy i dziekani wielu uczelni publicznych i niepublicznych, prezesi kilkudziesięciu firm, z którymi współpracuje WSL oraz grono profesorów i pracowników naukowo-dydaktycznych.

W swoim przemówieniu, Rektor WSL, prof. Andrzej Korzeniowski nie szczędził słów pochwały dla Uczelni, która w tym roku rozpoczyna dziesiąty rok działalności edukacyjnej.

– Rozpoczynając dziesiąty rok działalności udowodniliśmy sens swojego istnienia, rozwijając się nie tylko ilościowo, ale także jakościowo – mówił Rektor WSL. – Zdołaliśmy w tym czasie rozbudować naszą ofertę i dzisiaj kształcimy na trzech kierunkach i siedmiu specjalnościach w przypadku studiów I stopnia i trzech specjalnościach w ramach studiów II stopnia. Ale to nie koniec. Od tego roku akademickiego uruchamiamy dwie kolejne specjalności. Na studiach I stopnia na kierunku zarządzanie będzie to specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, a na kierunku logistyka: Inżynieria systemów logistycznych. Ta ostatnia specjalność będzie kończyła się tytułem inżyniera – wymienił.

Pan Rektor podkreślał również jak wiele osiągnęła uczelnia w minionym roku akademickim. – Między innymi wzrósł potencjał kadrowy Uczelni, rozwinięto działalność naukowo-badawczą i wydawniczą, zwiększyła się liczba studentów, usprawniono system zarządzania szkołą między innymi poprzez rozwój elektronicznej platformy komunikacyjnej, wzrosły zbiory biblioteki, rozwijano system pomocy materialnej w postaci stypendiów socjalnych, stypendiów za wyniki w nauce, a także za osiągnięcia sportowe – wymienił profesor.

W swoim przemówieniu docenił również pracowników naukowych uczelni, których prace opublikowane zostały w wielu recenzowanych czasopismach, a referaty wygłoszone na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Podkreślił wagę kontaktów partnerskich z zagranicznymi uczelniami oraz firmami logistycznymi. Przypomniał o sukcesach przedsięwzięć organizowanych przez Wyższą Szkołę Logistyki. Do największych należy Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna, do której przystąpiło w minionym roku ponad 3.600 uczniów ze 128 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, ale także konferencje: V studencka konferencja „Logistyka miejska”, III Ogólnopolska Konferencja „Logistyka w sporcie” oraz IV Forum Nauczycielskie dla nauczycieli kształcących w zawodach: technik logistyk i technik spedytor. Na zakończenie swojego przemówienia, Pan Rektor z dumą podkreślił, że wprowadzone na rynek pięć lat temu elektroniczne czasopismo naukowe „LogForum” stanowiące platformę wymiany osiągnięć naukowo-badawczych w zakresie zarządzania i organizacji oraz logistyki , w ostatnim czasie, decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało 9 punktów.

Inauguracja była również okazją do wyróżnienia wykładowców Wyższej Szkoły Logistyki. Nagrodę JM Rektora otrzymali: prof. zw. dr hab. Halina Szulce, za wkład w rozwój uczelni, mgr Sylwia Konecka za zaangażowanie w działalność dydaktyczną i organizacyjną uczelni, dr Szymon Strojny, za osiągnięcia dydaktyczne oraz dr inż. Aleksander Niemczyk za podręcznik akademicki „Zarządzanie magazynem”.

Podczas uroczystości rozstrzygnięto także piątą edycję konkursu ProLogis Najlepszym na Najlepszego Absolwenta WSL w minionym roku akademickim. Zwyciężyła Tamara Mądra, absolwentka studiów licencjackich. W nagrodę otrzymała 4.000 złotych i pamiątkowy dylom od fundatora nagrody – firmy ProLogis. Tamara Mądra w ciągu sześciu semestrów studiów licencjackich, na kierunku zarządzanie ze specjalnością zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, uzyskała wysoką średnią ocen 4,60 oraz otrzymała na obronie pracy dyplomowej ocenę celującą. Spośród pozostałych kandydatów wyróżniała się także działalnością sportową, społeczną i charytatywną.

Na zakończenie inauguracji, goście wysłuchali wykładu doc. dr. inż. Ireneusza Fechnera, Kanclerza WSL: „Logistyka w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku”, po którym w auli rozbrzmiały słowa Gaudeamus Igitur. I tak Wyższa Szkoła Logistyki rozpoczęła dziesiąty rok działalności, jako pierwsza w Polsce niepubliczna wyższa uczelnia logistyczna, utworzona z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Centrum Edukacji Logistycznej.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Bezpieczeństwo użytkowania dronów
  2020-01-26

  Drony coraz intensywniej opanowują przestrzeń powietrzną, są przyszłością dla wielu sektorów i coraz częściej wykorzystuje się je do celów cywilnych, powierza zadania kontrolne (np. w zakresie bezpiec[...]

 2. Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym
  2020-01-23

  Dostępna jest już bezpłatna aplikacja mobilna umożliwiająca zgłaszanie nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem w ruchu kolejowym. Stworzony przez Urząd Transportu Kolejowego "Bezpiecznik" jest d[...]

 3. Pociągiem najbezpieczniej
  2020-01-22

  Kolej w Polsce pozostaje najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego. Ubiegły rok to najmniejsza liczba wypadków na kolei od lat - prawie 30 niebezpiecznych zdarzeń mniej niż w 2018[...]

 4. Konferencja Przemysł 4.0
  2020-01-21

  Zapraszamy do udziału w konferencji "Przemysł 4.0 - branża produkcyjna i jej wyzwania", która odbędzie się 4 marca 2020 w Warszawie. Podczas wydarzenia eksperci przekażą uczestnikom swoj[...]

 5. Polska Platforma Medyczna
  2020-01-20

  7 stycznia 2020 r. konsorcjum Sages Sp. z. o. o. i Politechniki Warszawskiej podpisało umowę z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, liderem projektu, na utworzenie [...]

 6. Światełko w kanałach
  2020-01-03

  Wraz z Nowym Rokiem ruszą przetargi na inwestycje związane z przebudową pięciu kanałów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Cztery lata temu zarząd województwa podpisał porozumienie w t[...]

 7. Skuteczna promocja zdrowia
  2020-01-03

  Co piąty pracownik deklaruje, że odejdzie z pracy, jeśli pracodawca nie będzie lepiej dbał o jego zdrowie. Mało tego, blisko połowa zatrudnionych twierdzi, że w przypadku zmiany pracy bę[...]

 8. Akademia Menadżera Innowacji PARP
  2019-12-23

  Do 20 lutego 2020 r. przedsiębiorcy i menadżerowie zainteresowani udziałem w "Akademii Menadżera Innowacji" mogą zgłaszać się do PARP o dofinansowanie swojego udziału w tym przedsięwzięciu - 80 proc. [...]

 9. O przyszłości internetu
  2019-12-19

  Hologramy, w pełni autonomiczne auta czy wspólny koncert muzyków rozsianych po całym świecie to dopiero początek możliwości, jakie niesie ze sobą sieć 5G. O aspektach tej technologii ora[...]

 10. Bezpiecznie przed świętami
  2019-12-18

  Chyba nikt nie wyobraża sobie bożonarodzeniowych świąt bez choinki. I choć coraz częściej odchodzimy od tradycji, czyli żywego drzewka dekorowanego własnoręcznie wykonanymi ozdobami i sł[...]