W dniu 1 października nastąpiło otwarcie roku akademickiego 2010/2011. W najstarszej akademickiej placówce geodezyjnej w Polsce – na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, uroczystości rozpoczęto odegraniem Hymnu Państwowego. Zgromadzeni w Małej Auli Gmachu Głównego studenci I roku kierunków Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, pracownicy Wydziału oraz zaproszeni goście, wysłuchali wystąpienia Dziekana Wydziału. Prof. dr hab. inż. Witold Prószyński dokonał barwnej prezentacji Katedr, Instytutów i Zakładów Wydziału, zaprezentował walory dydaktyczne placówki, która oprócz zaplecza w Warszawie, dysponuje Obserwatorium Geodezyjno – Astronomicznym w Józefosławiu oraz malowniczo położonym ośrodkiem w Grybowie, szczególnie ważnym ze względu na odbywające się tam ćwiczenia polowe.

Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek pogratulował studentom pokonania silnej konkurencji, gdzie o jeden indeks Gospodarki Przestrzennej ubiegało się 29 osób, zaś Geodezji i Kartografii 23 osoby. Prorektor nawiązał do planów otwarcia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w Mińsku Mazowieckim, gdzie Wydział będzie prowadził studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna. „Jeszcze tak nie było i tak nie może być, żeby geodeta nie miał za co żyć” – fragmentem 3 zwrotki hymnu geodetów rozpoczął przemowę Wice-Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich dr inż. Andrzej Pachuta, który zachęcił do aktywnej działalności w Stowarzyszeniu, która dla studentów pierwszego roku jest możliwa poprzez działający przy SGP Klub Studentów Geodezji. Geodeta Województwa Mazowieckiego Krzysztof Mączewski przekazał życzenia od Marszałka Województwa Adama Struzika, wskazując na mocne atuty uczelni i wielkie możliwości zatrudnienia jej absolwentów w kraju i zagranicą. Starosta opatowski, prezes Związku Powiatów Polskich i absolwent Wydziału, Kazimierz Kotowski zwrócił się do studentów ze słowami, iż mają szczęście kształtować wiedzę i doświadczenia na wspaniałej uczelni. Wyraził nadzieję, że jej absolwenci za kilka lat wpłyną na lepsze relacje pomiędzy ZPP a Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

Immatrykulację, czyli proces włączenia kandydatów w poczet studentów, przeprowadził Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Janusz Walo. Po ślubowaniu odbyło się uroczyste wręczenie indeksów.

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Geodezji i Kartografii Łukasz Pańczyk wskazał, że „prestiż i renoma zobowiązują”, zachęcając do aktywnego udziału w życiu studenckim, które poza trudną pracą, przejawia się działalnością kulturalną i sportową, możliwą dzięki udziałowi w Kołach Naukowych oraz w Stowarzyszeniu „Geoida”, zrzeszającym studentów Wydziału. Następnie, przedstawiciele WRS wręczyli „Złote Kredy” – nagrody Samorządu Studentów dla najlepszych nauczycieli akademickich w roku akademickim 2009/2010. Nagrodzeni zostali: dr inż. Jerzy Wojciechowski, Grzegorz Sujka – najlepsi nauczyciele na kierunku Geodezja i Kartografia oraz dr inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Grzegorz Dobija - najlepsi nauczyciele na kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek oraz Prodziekan ds. Nauki prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Balcerzak wręczyli Nagrody Rektora. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne otrzymali: Dziekan Prof. dr hab. inż. Witold Prószyński, mgr inż. Piotr Janusz Koza. Za osiągnięcia naukowe: Prof. dr hab. inż. Marcin Barlik, dr inż. Andrzej Pachuta, mgr inż. Tomasz Olszak, mgr inż. Dominik Próchniewicz. Za osiągnięcia dydaktyczne: dr inż. Jerzy Wojciechowski, mgr inż. Piotr Janusz Koza.

Po raz pierwszy wręczono Złoty Dyplom Politechniki Warszawskiej, który otrzymał absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii z roku 1956 mgr inż. Jan Dzik.

W trakcie wykładu inauguracyjnego pt. „Kartografia mobilna – stan aktualny i perspektywy rozwoju”, dr inż. Dariusz Gotlib przedstawił nowe wyzwania kartografii, związane z prezentacją map na urządzeniach przenośnych w ruchu - dla nawigacji i usług lokalizacyjnych.

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem studenckiej pieśni hymnicznej Gaudeamus igitur (z łac. radujmy się).

Robert Łuczyński

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]