Z okazji jubileuszu 75-lecie w hotelu „Warszawa” w Augustowie spotkają się twórcy, autorzy, przyjaciele i sympatycy miesięcznika „Gospodarka Wodna” (28-30 września). Czasopismo powstało w 1935 r. jako kwartalnik wydawany przez Stowarzyszenie Członków Kongresów Gospodarki Wodnej, z inicjatywy wybitnego hydrotechnika światowej sławy – prof. Mieczysława Rybczyńskiego. Pierwszym redaktorem naczelnym został Edward Romański, szef Biura Dróg Wodnych Ministerstwa Komunikacji, a redaktorem odpowiedzialnym – Władysław Kollis, późniejszy profesor. W 1937 r. tę ostatnią funkcję przejął Marian Chudzyński, absolwent Politechniki Warszawskiej i sprawował ją do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny czasopismo – jak większość innych – zawiesiło swą działalność. Po pożodze wojennej wrócił do kraju redaktor Marian Chudzyński i zrobił wszystko, aby czasopismo znów zaczęło się ukazywać; znalazł wydawcę – Naczelną Organizację Techniczną, byliśmy pierwszym czasopismem wydawanym przez NOT. Marian Chudzyński, został drugim redaktorem naczelnym, był redaktorem z urodzenia. Sprawował tę funkcję nieprzerwanie aż do swojej śmierci (1977 r.). Następnym redaktorem naczelnym został Janusz Grochulski, wieloletni prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej. Janusz Grochulski pełnił tę funkcję do 2000 r., gospodarka wodna była jego pasją; aż do swej śmierci (2003 r.) był honorowym redaktorem naczelnym. Od 2001 r. redaktorem naczelnym jest Ewa Skupińska, poprzednio zastępca redaktora naczelnego. Przez te lata z redakcją byli związani wybitni naukowcy, projektanci i praktycy; niektórzy z nich współpracują z czasopismem od kilkudziesięciu lat. Obchody 75-lecia „Gospodarki Wodnej” odbywają się pod honorowym patronatem prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Leszka Karwowskiego. Na uroczystości zostali zaproszeni wszyscy ci, którzy w Polsce zajmują się gospodarką wodną – naukowcy, praktycy, decydenci.
Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Papiernictwo w stuleciu niepodległości
  2018-07-26

  Wpisując się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Papierników Polskich organizuje seminarium pod hasłem "Papiernictwo w stuleciu niepodległości".

  Spotk[...]

 2. INNOFORM 2018
  2018-04-19

  Rekordowa liczba Wystawców z całego świata, niemal o połowę większa w stosunku do ubiegłego roku powierzchnia ekspozycyjna, branżowe konferencje z imponującym zakresem meryto[...]

 3. Otwarcie Centralnego Archiwum i Biblioteki SEP
  2018-01-13

  Przygotowując się do obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), które odbędą się w 2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, 11 stycznia 2018 r. uroczy[...]

 4. Wody Polskie - razem dla przyszłości naszych wód
  2017-12-21

  Początek roku 2018 r. będzie rozpoczęciem nowego rozdziału w historii gospodarki wodnej w Polsce. 1 stycznia powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jako państwowa oso[...]

 5. Seminarium PPPS 2018 po raz pierwszy w Polsce
  2017-11-27

  23-27 września 2018 r. Łódź będzie gościć przedstawicieli papiernictwa z całego świata na naukowym seminarium na temat Postępu w Fizyce Papieru (PPPS 2018). Spotkanie odbędzie się w MCK PŁ. Współorgan[...]

 6. Paperworld 2018
  2017-11-24

  Kolejna edycja międzynarodowych targów materiałów piśmiennych, wyposażenia biur i przyrządów do pisania Paperworld odbędzie się tradycyjnie we Frankfurcie nad Menem, w dniach 27-30 stycz[...]

 7. "Papierowe Inspiracje"
  2017-05-26

  To tytuł wystawy, którą od 1 czerwca do 31 lipca br. można oglądać w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Muzeum Papiernictwa już po raz trzeci prezentuje prace członków zrzeszonych w Międzynaro[...]

 8. XLV Szkoła Hydrologii
  2017-05-18

  W Pałacu PAN-owskim w Jabłonnie trwa XLV Szkoła "Współczesne zagadnienia hydrologii" (15-19 maja). Szkoła jest przeznaczona dla profesorów, adiunktów, wykładowców i asystentów prowadzących zajęcia z[...]

 9. Tetra Pak - pionierskie rozwiązania cyfrowe
  2017-05-09

  Tetra Pak wprowadza swoje usługi serwisowe na wyższy poziom dzięki zastosowaniu najnowszej technologii cyfrowej. Firma zaoferowała klientom nowe rozwiązania pozwalające przewidzieć usterki maszyn, skr[...]

 10. Problematyka rozwoju branży metalowej w Polsce
  2017-04-28

  W dniach 28-30 czerwca br w miejscowości Jedlnia-Letnisko k. Radomia odbędzie się konferencja "Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce". Zakres tematyczny konferencji obejmuje[...]