W dniach 14-15 września b. r. w Rogowie odbyła się V Krajowa Konferencja: System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych, pod hasłem „Możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć geomatyki w Lasach Państwowych”, zorganizowana przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych - Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki oraz Wydział Leśny SGGW – Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej.

30 referatów wysłuchało ponad 230 osób reprezentujących struktury Lasów Państwowych, ośrodki nauki związane z geomatyką leśną, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, firmy komercyjne, administrację państwową i samorządową oraz organy podległe Ministrowi Środowiska.

Uczestnicy Konferencji zdefiniowali 6 wniosków, które przedstawili jako propozycje, do akceptacji przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych:

1. Należy dążyć do nawiązania instytucjonalnej współpracy Lasów Państwowych i GUGiK, mającej na celu ustalenie zasad eliminacji różnic występujących pomiędzy danymi georeferencyjnymi, gromadzonymi w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, a tymi samymi danymi gromadzonymi przez PGL Lasy Państwowe.

2. Niezbędne jest powołanie Zespołu Ekspertów, którzy określą oczekiwania Lasów Państwowych w stosunku do danych skaningu laserowego pozyskiwanego przez GUGiK dla Polski. Konieczne jest możliwie szybkie podjęcie rozmów z GUGiK w tej sprawie.

3. Stosowane powszechnie techniki i technologie geomatyki (w tym szczególnie fotogrametrii i teledetekcji), powinny stać się źródłem informacji tematycznych, a nie tylko informacji geometrycznych związanych z określeniem położenia obiektów. Przygotowywane instrukcje i zasady dotyczące gospodarki leśnej powinny uwzględniać stosowanie tych technik i technologii.

4. Należy dążyć do opracowania zasad zarządzania danymi przestrzennymi na poziomie DGLP i RDLP wraz z określeniem aplikacji umożliwiającej dostęp i przetwarzanie tych danych.

5. Powinny zostać określone procedury stosowania danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych w sytuacjach klęsk żywiołowych.

6. Wymiana informacji dotyczących rozwoju geomatyki jest konieczna. Niezbędne jest zorganizowanie kolejnej VI Konferencji pod nazwą „Geomatyka w Lasach Państwowych” w roku 2012.

Źródło: http://geomatyka.lasy.gov.pl/web/geomatyka/konferencjav

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 2. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 3. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 4. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 5. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 6. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 7. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]

 8. Jakość - problemy i rozwiązania
  2018-06-12

  XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY "PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO I UNIĄ EUROPEJSKĄ" 25-28 września 2018 r. Rewita - WDW Zak[...]

 9. Targi dobre jak chleb. POLAGRA TECH 2018
  2018-06-11

  Już jesienią, w dniach od 30 września do 4 października w przestrzeniach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się kolejna edycja targów POLAGRA TECH. W tym roku w ich[...]

 10. Aranżujemy domowe SPA
  2018-04-26

  Łazienka przestała obecnie pełnić funkcję pomieszczenia typowo użytkowego i niezależnie od jej metrażu, stała się miejscem relaksu po intensywnym dniu. Gdy jej wielkość i układ nie są dla nas projek[...]