... ich stan techniczny i bezpieczeństwo oraz ich wpływ na tereny przyległe" W dniach 15-16.09.2010 r. odbyło się w sali Regionalnego Zarządy Gospodarki Wodnej w Warszawie, dwudniowe Sympozjum. Pierwszy dzień był poświęcony wygłoszeniu referatów i dyskusję, natomiast drugiego dnia odbyła się wycieczka techniczna do budowanej i rozbudowywanej Oczyszczalni Ścieków Czajka w Warszawie.

W Sympozjum wzięło udział 51 specjalistów (w tym prawie wszyscy to mgr inż. hydrotechnicy) z 21 przedsiębiorstw i instytucji z całej Polski, zajmujących się inżynierią i gospodarką wodną.

Wygłoszono następujące referaty (z pokazem na Power-Poincie):

Wybrane ważne problemy związane z projektowaniem i bezpiecznym użytkowaniem budowli piętrzących wodę- mgr inż. Stanisław Naprawa z Firmy Geostaff w Warszawie,

Katastrofalna powódź w Polsce w 2010 r. Przyczyny powstania, przebieg i skutki powodzi- mgr Roman Skąpski Szef Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznego IMGW w Warszawie,

Zapora Porąbka na rzece Sole, eksploatacja i rys historyczny- mgr inż. Anna Połoska-Wróbel z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,

Naprawa betonowych konstrukcji hydrotechnicznych-mgr inż. Kazimierz Ładyżyński Dyrektor Hydrobudowy 1 w Warszawie.

W dyskusji wzięli udział:

mgr inż. Piotr Lebiecki z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który poruszył sprawę stanu budowli piętrzących wodę w Polsce z uwzględnieniem ostatniej katastrofalnej powodzi,

mgr inż. Zbigniew Bestyński z Firmy Geofizyka w Warszawie, który zaprezentował rezultaty badań geofizycznych korpusu zapory ziemnej w Przeczycach wykonanych w 2009 r. i inne prace geofizyczne tej Firmy,

Paweł Bilangowski z Firmy Szagru ze Studzenic, który przedstawił możliwość zastosowania wyrobów Firmy (klapy zwrotne średnicy 110-2000 mm) w budownictwie wodnym,

dr inż. Henryk Płocharski, który omówił możliwość zastosowania geodrenów w eksploatowanych budowlach wodnych,

mgr inż. Stanisław Naprawa, który podsumował wypowiedzi własne i innych uczestników Sympozjum.

Pani mgr inż. Anna Naprawa, zrealizowała pokazy referatów i wypowiedzi w dyskusji na Power-Poincie.

Sympozjum było dla uczestników i referentów bezpłatne. Sponsorami Sympozjum byli: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Dyrektor mgr inż. Leszek Bagiński -użyczył nieodpłatnie salę na obrady Sympozjum wraz z urządzeniami audiowizualnymi, Hydroprojekt w Warszawie, Prezes mgr inż. Dariusz Gronek- sfinansował posiłek w przerwie obrad,

Zarząd budowanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków Czajka z Warbudu w Warszawie, Szef Budowy mgr inż. Mariusz Marjański-zorganizował i obsłużył wycieczkę na Oczyszczalnię uczestników Sympozjum,

Hydrobudowy 1 w Warszawie Dyrektor mgr inż. Kazimierz Ładyżyński- podjął obiadem uczestników wycieczki na oczyszczalnię,

Pani mgr inż. Anna Michna Dyrektor Zarządu Zlewni Wisły Mazowieckiej- zajęła się sprawami organizacyjnymi związanymi z Sympozjum na terenie RZGW,

Przewiduje się wydrukowanie wygłoszonych referatów i wypowiedzi w dyskusji w oddzielnej broszurze, lub ich wydrukowanie w czasopiśmie Gospodarka Wodna.

Zgłoszono postulat organizowania corocznego spotkania polskich hydrotechników na Sympozjum Eksploatacji Budowli Wodnych (15 września lub w dniach sąsiednich).

Przewodniczący Sympozjum dr inż. Zbigniew Janusz Ambrożewski

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Papiernictwo w stuleciu niepodległości
  2018-07-26

  Wpisując się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Papierników Polskich organizuje seminarium pod hasłem "Papiernictwo w stuleciu niepodległości".

  Spotk[...]

 2. INNOFORM 2018
  2018-04-19

  Rekordowa liczba Wystawców z całego świata, niemal o połowę większa w stosunku do ubiegłego roku powierzchnia ekspozycyjna, branżowe konferencje z imponującym zakresem meryto[...]

 3. Otwarcie Centralnego Archiwum i Biblioteki SEP
  2018-01-13

  Przygotowując się do obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), które odbędą się w 2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, 11 stycznia 2018 r. uroczy[...]

 4. Wody Polskie - razem dla przyszłości naszych wód
  2017-12-21

  Początek roku 2018 r. będzie rozpoczęciem nowego rozdziału w historii gospodarki wodnej w Polsce. 1 stycznia powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jako państwowa oso[...]

 5. Seminarium PPPS 2018 po raz pierwszy w Polsce
  2017-11-27

  23-27 września 2018 r. Łódź będzie gościć przedstawicieli papiernictwa z całego świata na naukowym seminarium na temat Postępu w Fizyce Papieru (PPPS 2018). Spotkanie odbędzie się w MCK PŁ. Współorgan[...]

 6. Paperworld 2018
  2017-11-24

  Kolejna edycja międzynarodowych targów materiałów piśmiennych, wyposażenia biur i przyrządów do pisania Paperworld odbędzie się tradycyjnie we Frankfurcie nad Menem, w dniach 27-30 stycz[...]

 7. "Papierowe Inspiracje"
  2017-05-26

  To tytuł wystawy, którą od 1 czerwca do 31 lipca br. można oglądać w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Muzeum Papiernictwa już po raz trzeci prezentuje prace członków zrzeszonych w Międzynaro[...]

 8. XLV Szkoła Hydrologii
  2017-05-18

  W Pałacu PAN-owskim w Jabłonnie trwa XLV Szkoła "Współczesne zagadnienia hydrologii" (15-19 maja). Szkoła jest przeznaczona dla profesorów, adiunktów, wykładowców i asystentów prowadzących zajęcia z[...]

 9. Tetra Pak - pionierskie rozwiązania cyfrowe
  2017-05-09

  Tetra Pak wprowadza swoje usługi serwisowe na wyższy poziom dzięki zastosowaniu najnowszej technologii cyfrowej. Firma zaoferowała klientom nowe rozwiązania pozwalające przewidzieć usterki maszyn, skr[...]

 10. Problematyka rozwoju branży metalowej w Polsce
  2017-04-28

  W dniach 28-30 czerwca br w miejscowości Jedlnia-Letnisko k. Radomia odbędzie się konferencja "Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce". Zakres tematyczny konferencji obejmuje[...]