Główny Geodeta Kraju zaprasza do wzięcia udziału w konferencji inaugurującej Projekt: „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania”, która rozpocznie się dnia 20 października 2010 r. o godz. 10.00 w hotelu Gromada w Warszawie, przy pl. Powstańców Warszawy 2.

Głównym celem projektu jest budowa spójnego pojęciowo w skali kraju systemu gromadzenia, zarządzania i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych (BDOT). Projekt obejmuje zarówno zasób danych, system informatyczny zarządzania danymi jak i odpowiedni system finansowania i organizacji. Budowa BDOT przyczyni się pośrednio do lepszego funkcjonowania gospodarki poprzez zwiększenie ilości i poprawę jakości usług opartych o lokalizację przestrzenną świadczonych on-line przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną dla administracji publicznej, przedsiębiorców i obywateli.

W szczególności, budowa BDOT zagwarantuje:

- wzmocnienie infrastruktury informacji przestrzennej państwa poprzez integrację istniejących rejestrów i baz danych z bazą danych obiektów topograficznych dla obszaru całego kraju,

- rozwój przedsiębiorczości poprzez bezpośredni dostęp on-line do aktualnych rejestrów baz danych obiektów topograficznych,

- znaczące skrócenie czasu oczekiwania na aktualne, wysokiej jakości dane topograficzne i tematyczne,

- usprawnienie procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych poprzez dostarczanie danych niezbędnych do prowadzenia analiz i symulacji na wszystkich szczeblach administracyjnych,

- zwiększenie dostępności do usług elektronicznych świadczonych przez administrację publiczną w zakresie baz danych przestrzennych w ramach platformy e-PUAP.

Jako zasadnicze dziedziny, w których możliwe jest szerokie korzystanie z baz danych obiektów topograficznych można wymienić:

- administrację wszystkich szczebli (poziomów) i służby publiczne,

- działalność gospodarczą, planowanie rozwoju i planowanie przestrzenne,

- logistykę i systemy transportowe,

- środowisko przyrodnicze.

W ramach realizacji Projektu zostanie wdrożony system wizualizacji kartograficznej pozwalający na zautomatyzowaną prezentację zawartości zbiorów danych BDOT, przy zachowaniu poprawnego przekazu informacyjnego. Umożliwi to systemowe publikowanie standardowych opracowań kartograficznych, czyli map topograficznych w skalach: 1: 10 000, 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000 i map ogólnogeograficznych w skalach: 1:250000, 1: 500 000, 1: 1 000 000.

Projekt GBDOT zakłada, iż dostęp do systemu i do baz danych będzie możliwy poprzez portal internetowy geoportal.gov.pl zawierający usługi wyszukiwania, przeglądania oraz pobierania danych. Projektowane rozwiązania zapewnią zarówno zasilanie BDOT z innych rejestrów referencyjnych (nie tylko rejestrów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej) jak również umożliwią udostępnianie i publikację danych do innych systemów prowadzonych przez administrację. Powyższe rozwiązania mają na celu uniknięcie wielokrotnego pozyskiwania i aktualizacji tych samych danych przez wielu użytkowników.

W trakcie konferencji, udział w której jest bezpłatny, zostaną omówione następujące tematy:

- cele Projektu, stan realizacji,

- GBDOT jako ogniwo infrastruktury informacji przestrzennej kraju,

- użyteczność baz danych referencyjnych prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny, dostępny jest na stronie:

http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/wydarzenia/georeferencyjna-baza-danych-obiektow-topograficznych-gbdot-wraz-z-krajowym-systemem-zarzadzania

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]