W dniu 1 września 2010 r. odbyła się narada robocza kierownictwa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z Geodetami Województw oraz z Dyrektorami i Kierownikami Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na spotkaniu poruszono temat stanu prac i planów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie budowy baz danych tematycznych, w szczególności baz danych glebowych, opracowań map glebowo – rolniczych oraz innych baz tematycznych. Zaprezentowano istniejący zasób cyfrowych map glebowo – rolniczych obszaru woj. dolnośląskiego oraz zachodnio-pomorskiego, sposoby jego wykorzystania, np. podczas opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, jako materiał wspomagający tworzenie różnorodnych analiz oraz map tematycznych.

Przedstawiciele województwa opolskiego przedstawili szczegółową analizę zbiorów danych przestrzennych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, będącą istotnym elementem dla wypracowania ostatecznej wersji aktów wykonawczych do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym procedur integracji oraz harmonizacji baz danych przestrzennych.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z zakresem realizowanych przez GUGiK projektów TERYT2 oraz ISOK. Dla projektu ISOK, w celu uniknięcia powielania podobnych zamówień, przedstawiono obszar planowany do objęcia skaningiem laserowym wraz z 94 miastami i aglomeracjami, dla których oprócz skanowania, wykonana zostanie cyfrowa ortofotomapa o dużej rozdzielczości.

Ważnym punktem programu była prezentacja dotycząca zamówień publicznych w geodezji i kartografii wraz z zagrożeniami związanymi z naliczaniem korekt finansowych podczas przeprowadzania postępowań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

We wnioskach ze spotkania wskazano na konieczność powołania stosownego zespołu lub grupy roboczej do dalszych prac nad opracowaniem standardu technicznego dotyczącego budowy tego typu baz, tym bardziej, że temat gleby jest jednym z tematów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej przypisanych Głównemu Geodecie Kraju.

Kolejna narada zaplanowana została na grudzień br., a jego organizatorem, wspólnie z GUGiK, będzie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. Na spotkaniu omówiony zostanie bieżący stan zaawansowania prac realizowanych przez GUGiK oraz Urzędy Marszałkowskie.

W międzyczasie, odbędą się spotkania dotyczące:

- szczegółowego omówienia warunków technicznych dotyczących planowanego przez GUGiK zamówienia publicznego na opracowanie i aktualizację bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru 10 województw,

- standaryzacji budowy baz danych glebowych oraz opracowań map glebowo – rolniczych,

- docelowej koncepcji funkcjonowania państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, w tym zadań marszałków województw wynikających z art. 7c pkt. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/narada-robocza-glownego-geodety-kraju-z-geodetami-wojewodztw-i-dyrektoramikierownikami-wodgik

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]