Wypełnienie zobowiązań pakietu klimatyczno-energetycznego stanowi ogromne wyzwanie dla polskiej gospodarki. Obecnie udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w krajowej produkcji energii wynosi zaledwie kilka procent. Należy więc sięgać po wszelkie instrumenty prawne i finansowe zwiększające wykorzystanie wszystkich dostępnych OZE, w tym pomp ciepła.

Odnawialne źródła energii – stan prawny w Europie

Europie roku 2009 zaczęła obowiązywać Dyrektywa PEiR 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dyrektywa OZE). Rozszerza ona katalog odnawialnych źródeł energii o dwa nowe rodzaje: aerotermalną (ciepło zmagazynowane w otaczającym powietrzu) i hydrotermalną (ciepło zmagazynowane w wodach powierzchniowych). Energię tę pozyskują pompy ciepła – urządzenia chłodnicze przetwarzające energię pochodzącą z naturalnych źródeł niskotemperaturowych (powietrze atmosferyczne, grunt, wody powierzchniowe) na energię użyteczną.

W warunkach europejskich potencjał wykorzystania pomp ciepła jest ogromny. W wielu krajach UE stosuje się zachęty finansowe dla inwestorów zainteresowanych montażem pomp ciepła: dopłaty i ulgi inwestycyjne (np. we Francji, Włoszech, Austrii), niższe opłaty taryfowe za energię elektryczną pobieraną przez pompy ciepła (Niemcy) czy niższy podatek od urządzeń wykorzystujących energię odnawialną (Portugalia).

Znaczący punkt w kierunku promowania pomp ciepła jako OZE oraz wymiany i wykorzystania doświadczeń międzynarodowych został poczyniony podczas ubiegłorocznego kongresu poświęconego Ochronie Klimatu w Technice Chłodniczej, Klimatyzacyjnej i Pomp Cipła PRO-CLIMATE (Poznań, wrzesień 2009), nad którym patronat wspólnie sprawowali Minister Środowiska i Minister Gospodarki. Panel poświęcony europejskim i polskim doświadczeniom w stosowaniu pomp ciepła cieszył się olbrzymim zainteresowaniem i znaczącą frekwencją.

Odnawialne źródła energii – prace legislacyjne w Polsce

Doceniając znaczenie dla polskiej gospodarki energii pochodzącej ze wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych, z poselskiej inicjatywy ustawodawczej powołano podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o odnawialnych zasobach energii i ich racjonalnym wykorzystaniu (druk 2307). Po zapoznaniu się z tym projektem można zauważyć, że konieczne jest uzupełnienie go o zapisy wspomnianej Dyrektywy OZE i uwzględnienie dwóch nowych odnawialnych źródeł energii – aerotermalnej i hydrotermalnej. W przypadku urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii niezwykle ważny dla osiągnięcia optymalnej efektywności wykorzystania jest fachowo wykonany montaż i rozruch instalacji. Dyrektywa OZE określa wymagania wobec kompetencji osób zajmujących się instalacją tych urządzeń i zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia przed końcem 2011 roku certyfikacji kompetencji. Od strony technicznej pompa ciepła stanowi urządzenie chłodnicze, w którym przetwarzanie energii odbywa się dzięki płynom roboczym, zwanym powszechnie czynnikami chłodniczymi, a montaż i rozruch takich urządzeń wymaga specjalistycznego przygotowania. Większość stosowanych w pompach ciepła czynników podlega wymogom Rozporządzenia PEiR 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazów), które wprowadza między innymi obowiązkowe certyfikaty personalne i firmowe. Polski projekt przedmiotowej ustawy jest na etapie konsultacji międzyresortowych. Ustawa ta powinna być spójna z aktem prawnym regulującym problematykę OZE, a zakres wymagań dla instalujących pompy ciepła wykorzystujące F-gazy powinien być określony w ustawie F-gazowej.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]