18 sierpnia na konferencji w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poświęconej dofinansowaniu recyklingu pojazdów przedstawiono ofertę dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać lub tworzyć stacje demontażu wraków. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela preferencyjnej, jednoprocentowej pożyczki z możliwością jej częściowego umorzenia, pokrywającej 75% kosztów inwestycyjnych. Małgorzata Skucha – zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW zwróciła się do przedstawicieli gmin o skuteczniejsze korzystanie z dopłat, jakie przysługują im za usuwanie porzuconych wraków samochodów. Tylko w ubiegłym roku 190 tys. pojazdów zdemontowano w przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją, odzyskiem oraz recyklingiem pojazdów. Do każdej przetworzonej tony metalu, szkła i tworzyw sztucznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dopłacił po 500 zł. Zdecydowanie wzrosła liczba legalnie demontowanych pojazdów. W ciągu 5 lat funkcjonowania przepisów prawnych regulujących gospodarkę odpadami, liczba umów na dofinansowanie stacji demontażu zwiększyła się ośmiokrotnie, natomiast kwota dofinansowania tych przedsięwzięć wzrosła pięciokrotnie. Gminy coraz częściej ubiegają się o dofinansowanie z NFOŚiGW. Dopłata, jaką można uzyskać, to 4 tysiące do każdego pojazdu usuniętego z miejsc publicznych i przekazanego do demontażu.
Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Nagrodzono produkty przyszłości
  2019-02-15

  12 lutego 2019 r. w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najb[...]

 2. Targi Warsaw Pack
  2019-02-14

  Warsaw Pack to specjalistyczne wydarzenie dla branży opakowaniowej. Odbędzie się w dniach 5-7 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo. Targi podzielone będą na str[...]

 3. Pakowanie w Norymberdze
  2019-02-12

  Targi FachPack to wydarzenie, na którym gromadzą się i wymieniają doświadczeniami specjaliści z dziedziny opakowań. Jest to jedno z najważniejszych miejsc spotkań branżowych w Europie - a w 2019 roku [...]

 4. Konferencja bhp w Katowicach
  2019-02-08

  Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Doskonalenie standardów bhp w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki[...]

 5. INDUSTRYmeeting w Sosnowcu
  2019-02-07

  W dniach 27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting. Celem targów jest [...]

 6. Sympozjum HYDROPREZENTACJE XXII
  2019-02-07

  Współpraca i bezpieczeństwo to temat przewodni XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego HYDROPREZENTACJE. To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie naszego kraju poświęcone aktualnym zag[...]

 7. POWTECH 2019
  2019-02-05

  Na targach POWTECH 2019 w dniach 9-11 kwietnia br. w Norymberdze zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z całą gamą innowacji w zakresie technologii obróbki mechanicznej (proszkowej)[...]

 8. Bezpieczeństwo żywności i wyższy poziom BHP
  2019-02-04

  Poznaj niezawodne rozwiązania firmy Brady w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko skażenia. Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrow[...]

 9. Radon w środowisku
  2019-01-31

  Instytut Fizyki Jądrowej PAN zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w III Międzynarodowej Konferencji "Radon in the Environment 2019". Konferencja odbędzie się w dniach 27-31 ma[...]

 10. Robotyka a bezpieczeństwo
  2019-01-30

  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała "Raport techniczny ISO/TR 20218-1:2018 Robotyka - Projekt bezpieczeństwa dla przemysłowych systemów zrobotyzowanych - Część 1: Manipulatory[...]