W ramach Projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” planuje się stworzenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi (bazami danych georeferencyjnych) w celu skutecznego powiadamiania i ostrzegania właściwych instytucji i ludności o zagrożeniach.

W dniu 30.07.2010 została podpisana umowa nr POIG.07.01.00-00-025/09-00 pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej reprezentującym konsorcjum w składzie: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Łączności, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” – ISOK, w ramach 7. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Udział finansowy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii stanowi kwotę 117 780 000 PLN, która zostanie przeznaczona przede wszystkim na budowę georeferencyjnych baz danych. Zadania realizowane przez GUGiK polegają m.in. na:

- pozyskaniu i weryfikacji danych odnośnie numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu powierzchni terenu przy wykorzystaniu technologii lotniczego skaningu laserowego LIDAR dla powierzchni około 200 000 km2,

- pozyskaniu wysokorozdzielczej ortofotomapy dla terenów zurbanizowanych (obszary miast i aglomeracji miejskich) o łącznej powierzchni około 15 000 km2,

- zaprojektowaniu i wdrożeniu Krajowego Systemu Zarządzania NMT,

- rozbudowie BDOT o elementy niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej.

Termin realizacji projektu: 31 grudnia 2013 r.

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/gugik/w_pages/w_index_news.php?news=625

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]