IJHARS przeprowadził kontrolę w 70 podmiotach zajmujących się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu mięsa drobiowego i jego przetworów (stanowi to 20,3% podmiotów znajdujących się w ewidencji Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych).

W zakresie oceny organoleptycznej sprawdzono 188 partii mięsa z kurcząt o łącznej masie 347,5 t oraz 27 partii mięsa z indyków o łącznej masie 44,7 t. Na zawartość wody wchłoniętej przebadano 35 partii mięsa drobiowego (z kurcząt i indyków) o łącznej masie 108,8 t. W zakresie znakowania przetworów drobiowych skontrolowano 114 partii przetworów drobiowych o masie 33,2 t.

Wyniki kontroli przyniosły dobre wieści, otóż w zakresie cech organoleptycznych mięsa drobiowego nie stwierdzono nieprawidłowości. W przypadku zawartości wody w mięsie drobiowym nieprawidłowości stwierdzono tylko w dwóch partiach (5,7% skontrolowanych partii) o łącznej masie 1,4 t. Oznaczona ilość wody w mięsie drobiowym była wyższa od ilości wody technologicznie uzasadnionej.

Jednak duży problem stwarza nadal prawidłowe znakowanie. W przypadku mięsa drobiowego w 53 partiach, czyli 24,1% skontrolowanych partii, nieprawidłowości polegały głównie na użyciu niewłaściwego określenia poprzedzającego termin przydatności do spożycia, podaniu zakresu temperatur określających warunki przechowywania mięsa drobiowego, zastosowaniu niepełnych i nieprawidłowych nazw handlowych mięsa drobiowego oraz braku lub nieprawidłowo podanej klasie jakości handlowej. Jeśli chodzi o przetwory drobiowe to w 31 partiach inspektorzy dopatrzyli się błędnego znakowania (stanowi to 27,2% skontrolowanych partii). Nieprawidłowości dotyczyły głównie niewłaściwie podanego składu produktu, np. braku podania w wykazie składników wszystkich surowców użytych w procesie produkcji (alergenów i dozwolonych substancji dodatkowych, hydrolizatu białkowego, skrobi modyfikowanej z kukurydzy, błonnika owsianego i ziemniaczanego, czy tłuszczu roślinnego). Drugim błędem było użycie nazwy, która może wprowadzać konsumenta w błąd co do składu produktu, przez sugerowanie obecności mięsa drobiowego, podczas gdy faktycznie wykorzystano mięso oddzielone mechanicznie lub skórki.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wojewódzkie IJHARS wydały jedenaście decyzji administracyjnych, w tym:

- dwie decyzje nakładające kary pieniężne na łączną kwotę 6500 zł z tytułu wprowadzenia do obrotu mięsa drobiowego nie odpowiadającego jakości handlowej,

- jedną decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości 5000 zł za wprowadzenie do obrotu zafałszowanego mięsa drobiowego o wyższej zawartości wody oznaczonej niż ilość technologicznie uzasadniona,

- sześć decyzji nakazujących poddanie zabiegowi prawidłowego oznakowania partii przetworów drobiowych o łącznej masie 1,1 t,

- dwie decyzje określające rodzaj i stopień pogorszenia jakości dwóch partii mięsa drobiowego o masie 1,1 t.

Wojewódzkie IJHARS wydały również 26 zaleceń pokontrolnych, zobowiązujących producentów do usunięcia nieprawidłowości. MBD (źródło IHARS)

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja "Jak edukować Polaków...
  2019-11-22

  W imieniu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej oraz Instytutu Żywności i Żywienia serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję "Jak edukować Polaków o zdrowym żywieniu?", która odbędzie się 27[...]

 2. Negocjacje między UE, a Mercosur
  2019-06-28

  Unijny sektor drobiarski przeciwny umowie Mercosur! Negocjacje w sprawie umowy handlowej między UE, a Mercosur weszły w finalną fazę. Stowarzyszenie AVEC, reprezentujące europejski[...]

 3. Air Products sfinalizowała przejęcie ACP
  2019-03-04

  Warszawa, 1 marca 2019 r. - Firma Air Products sfinalizowała proces przejęcia ACP Europe SA (ACP), największego niezależnego producenta dwutlenku węgla (CO2) w Europie. Wartość transakcj[...]

 4. Chr. Hansen na szczycie "Global 100"
  2019-01-30

  Chr. Hansen plasuje się na szczycie globalnego indeksu "Global 100" najbardziej zrównoważonych firm na rok 2019. Ranking ogłoszono podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Da[...]

 5. Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym
  2018-10-10

  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej "Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym". 15 listopada 2018 r., Hotel Marriot[...]

 6. Biogazowanie produktów ubocznych
  2018-10-08

  Firma TARPOL zorganizowała konferencję poświęconą biogazowaniu produktów ubocznych pozostających w ubojniach i zakładach przerobu mięsa i drobiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel[...]

 7. KRD-IG CZŁONKIEM IPC
  2018-09-18

  W dniach 15-17 września w chińskim mieście Nankin odbył się drugi w tym roku zjazd Międzynarodowej Rady Drobiarstwa (IPC) - organizacji zrzeszającej kraje będące światowymi liderami w pr[...]

 8. Konferencja PFPŻ
  2018-09-17

  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej "Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych i orzecznictwa" [...]

 9. PROMAR Z NOWOCZESNĄ SILOSOWNIĄ
  2018-09-12

  20 sierpnia 2018 roku, na terenie zakładu produkcyjnego Promar Zawiercie miała miejsce kolejna już uroczystość Wmurowania Kamienia Węgielnego. Tym razem firma rozpoczęła budowę nowoczesnej silosowni [...]

 10. Badanie towarów spożywczych
  2018-09-05

  Wydawnictwo Naukowe PWN SA wraz z Wiktorem Kubińskim, profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz zespołem naukowców zaprezentowali nową książkę z towaroznawstwa i badania tow[...]