Największy na świecie blok energetyczny opalany biomasą powstanie do końca 2012 r. w Elektrowni Połaniec (Świętokrzyskie). Inwestycja GDF SUEZ Energia Polska S.A. pochłonie ponad miliard złotych. W środę wmurowano kamień węgielny pod budowę bloku.

W "zielonym bloku" będzie spalana biomasa drzewna - odpadki cięć sanitarnych oraz biomasa pochodzenia rolniczego, głównie pelety ze słomy. Jego moc będzie wynosić 190 MW, co umożliwi produkcję energii dla potrzeb ponad 400 tys. gospodarstw domo-wych oraz obniżenie emisji dwutlenku węgla o 1,2 miliona ton rocznie.

W Połańcu już w 2004 roku została uruchomiona instalacja, która pozwala na współspalanie w kotłach energetycznych biomasy. Jak mówił podczas uroczystości prezes zarządu GDF SUEZ Gerard Mestrallet, dzięki innym inwestycjom wspierającym działania ekologiczne - instalacji odsiarczania gazów spalinowych oraz instalacji usuwa-jącej azotany - połaniecka elektrownia jest najczystszą w Polsce.

Mestrallet mówił też, że GDF SUEZ traktuje Polskę jako priorytetowy kraj we wdrażaniu firmy polityki proekologicznej w Europie - to jeden z powodów lokalizacji inwestycji w Połańcu. "Planujemy, że +zielony blok+ realizowany w Połańcu będzie po-kazowym projektem naszej firmy dla całej Europy" - dodał.

Jak mówiła obecna na uroczystości wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska energetyczne wykorzystanie inwestycji będzie miało fundamentalne znaczenie dla wykonania przez Polskę obowiązku 15 proc. udziału w energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r. "Aktualnie ten udział energii zielonej to ok. 5 procent" - mówiła minister.

Umowa na budowę "zielonego bloku" została zawarta z firmą Foster Wheeler. Prezes GDF SUEZ Energia Polska S.A. Grzegorz Górski ocenił, że w szczytowym mo-mencie przy budowie bloku będzie zatrudnionych od 500 do 1000 osób. "Przy obsłudze zbudowanego bloku i logistyce na terenie elektrowni związane z energetyką będzie pra-cowało ok. 80 osób" - dodał. Wg prezesa wiele miejsc pracy powinno przybyć u dostaw-ców biomasy, z którymi elektrownia podpisała wieloletnie umowy.

Budowa bloku to początek "Połańca II" - budowy kolejnych inwestycji energetycz-nych zastępujących moc starych bloków 31-letniej elektrowni.

Wmurowany w środę akt erekcyjny podpisali m.in. ambasador Francji w Polsce Francois Barry Delongchamps, wiceminister Strzelec-Łobodzińska, władze województwa świętokrzyskiego i prezesi grupy.

Podczas uroczystości GDF SUEZ Energia Polska w podziękowaniu za zaangażowanie strażaków i władz lokalnych przekazała Starostwu Powiatowemu w Staszowie dwie wy-sokowydajne pompy.

Grupa GDF Suez jest obecnie trzecim co do wielkości producentem energii odnawialnej w Polsce, a jej udział w tym rynku wynosi około 9 proc. Produkcja ta odbywa się obecnie w elektrowni w Połańcu, gdzie od kilku lat realizowane są kolejne inwestycje zwięk-szające udział biomasy współspalanej z węglem. Dzięki nim wyeliminowano od 2004 roku emisję ponad trzech mln ton dwutlenku węgla.

GDF Suez rozpoczyna również szeroki program rozwoju energetyki wiatrowej. Stra-tegia spółki zakłada uruchomienie przynajmniej jednej farmy wiatrowej rocznie; pierw-sza ma być uruchomiona w tym roku w miejscowości Jarogniew-Mołtowo na Pomorzu.

Energetyka odnawialna - elektrownie wodne, wiatrowe, biomasowe, solarne parowe i fotowoltaiczne - stanowi już obecnie 20 proc. mocy wytwórczej Grupy. Połaniecka elek-trownia o mocy 1800 MW brutto - zainstalowanych w ośmiu blokach - produkuje rocznie około 7 TWh energii elektrycznej.

Grupa GDF SUEZ zatrudnia 200 tys. osób, na pięciu kontynentach. Jest notowana na giełdach w Brukseli, Luksemburgu i Paryżu oraz reprezentowana w najważniejszych indeksach: CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe and ASPI Eurozone.

źródło: PAP

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Bezpieczeństwo energetyczne - konferencja
  2020-02-19

  W dniach 30-31 marca 2020 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza odbędzie się V Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" [...]

 2. Program priorytetowy "Mój Prąd"
  2019-10-28

  Miliard złotych - to budżet programu "Mój Prąd". Do tej pory wnioski o dofinansowanie w jego ramach można było składać jedynie w formie papierowej. Teraz można to[...]

 3. ZAKOŃCZENIE III KONGRESU ELEKTRYKI POLSKIEJ - KOMUNIKAT
  2019-04-04

  Przyjęciem Uchwały zakończyły się 3 kwietnia br. w Warszawie dwudniowe obrady III Kongresu Elektryków Polskich. Kongres zwołało obchodzące w bieżącym roku 100-lecie swego powstania Stowa[...]

 4. Przygotowania do obchodów 100-lecia SEP
  2019-04-01

  Z udziałem podsekretarza stanu Tadeusza Skobla, pod nieobecność Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, odbyło się w siedzibie Ministerstwa inauguracyjne posiedzenie Komitetu Honorow[...]

 5. 100-LECIE POWSTANIA SEP
  2018-12-12

  Na uroczystym spotkaniu świąteczno-noworocznym w Warszawie (11.12.2018) Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) zainaugurowało obchody jubileuszu 100-lecia swego powstania. Swoje 100-le[...]

 6. Posiedzenie Rady-Naukowo-Technicznej SEP
  2018-11-28

  We wtorek, 27 listopada br. odbyło się w Warszawie pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady-Naukowo-Technicznej SEP (RNT). Rada jest organem koordynującym realizację zadań statutowych komitetów i c[...]

 7. Targi Energetyczne ENERGETICS 2018
  2018-09-25

  W dniach 13-15 listopada 2018 r.odbędzie się XI edycja Targów Energetycznych ENERGETICS(Targi Lublin, ul.Dworcowa 11). Targi ENERGETICS to jedno z najważniejszych w Polsce spotkań przedstawicieli[...]

 8. Rada Firm SEP
  2018-03-26

  20 marca 2018 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie inauguracyjne Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Pomysł powołania takiej [...]

 9. innogy dodaje energii na Sylwestra
  2017-12-07

  innogy Polska po raz drugi została Sponsorem Głównym Sylwestra miejskiego w Warszawie, którego organizatorem jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Tegoroczny Sylwester miej[...]

 10. Herkules wygrał przetarg GSM-R dla PKP PLK
  2017-11-16

  Herkules SA jest profesjonalnym dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych  oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Spółka świadczy również usługi budowlano-montażowe wiąz[...]