Oprogramowanie wspierające ewidencję i kontrolę stanu technicznego. Aby szybko i prawidłowo przystosować użytkowane w firmie maszyny do nowych wymogów, na bieżąco kontrolować ich stan techniczny oraz przygotować obowiązkową dokumentację opracowano praktyczny program „Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie”, który pomaga w wypełnianiu wszystkich obowiązków związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń. Ten intuicyjny i łatwy w obsłudze program, pozwalający kontrolować stan techniczny urządzeń produkcyjnych, umożliwia między innymi:

- samodzielną ocenę dostosowania użytkowanych maszyn do wymagań Dyrektywy 2006/42/WE i 2009/104/WE dzięki gotowym do użycia listom kontrolnym,

- bieżącą kontrolę stanu technicznego posiadanych maszyn i wyrządzeń,

- prowadzenie ewidencji różnego rodzaju zdarzeń na maszynie – zgłoszenia awarii, naprawy,

przeglądy, remonty, konserwacje,

- kontrolowanie terminów i opracowywanie planów przeglądów każdego urządzenia,

- sprawne przygotowanie obowiązkowej dokumentacji, m.in. instrukcji bezpieczeństwa,

deklaracji zgodności, dokumentacji techniczno-ruchowej,

- zarządzanie magazynami części – rezerwacje, zamawianie, przyjmowanie i wydawanie.

Program został podzielony na powiązane ze sobą moduły: Maszyny, Pracownicy, Naprawy, Wypadki, Przeglądy, Kalendarz, Powiadomienia, Deklaracja Zgodności, Dokumenty, Koszty, Magazyn, Rejestr Roboczogodzin, Analizy, Kontrahenci, Wypożyczenia, Media, Linie Produkcyjne, Leasing, Przestoje Produkcyjne. Na przykład:

• Moduł MASZYNY umożliwia:

- ewidencjonowanie wszystkich używanych w przedsiębiorstwie urządzeń,

- dostęp do informacji technicznych o danej maszynie, osprzęcie, bądź narzędziach,

- rejestrowanie historii planowych i nieplanowych zdarzeń związanych z konkretną maszyną,

m.in. konserwacja, czyszczenie, przestawienie;

• Moduł PRZEGLĄDY/REMONTY pozwala m.in. na:

- zaplanowanie przeglądów miesięcznych, kwartalnych, rocznych,

- ewidencję przeprowadzonych przeglądów, zakresu wykonanych czynności, zaleceń i planowanych napraw,

- sporządzenie i wydrukowanie raportu, zarówno z przeglądów planowanych, jak i wykonanych;

• Moduł NAPRAWY umożliwia na przykład:

- sporządzenie historii wszystkich uszkodzonych maszyn,

- przeglądanie przyczyn uszkodzeń i podjętych środków,

- rezerwację części potrzebnych do napraw,

- sporządzenie protokołu z przeprowadzonej naprawy;

• Moduł PRZESTOJE PRODUKCYJNE umożliwia:

- szybki dostęp do informacji o przestojach konkretnej maszyny z uwzględnieniem rodzaju przyczyny i czasu trwania przestoju,

- przygotowanie i wydruk raportu z przestojów oraz obliczenie i graficzne przedstawienie współczynnika średniego czasu przestoju;

• Moduł KOSZTY umożliwia:

- szybki dostęp do informacji o kosztach uwzględniających wybrane urządzenia,

- automatyczne obliczanie kosztów robocizny i części użytych do poszczególnych napraw/przeglądów;

• Moduł ANALIZY I ZESTAWIENIA umożliwia:

- tworzenie wykresów ułatwiających kontrolę nad kosztami napraw i przeglądów – analiza współczynników,

- kompleksową dokumentację pracy maszyny, wykonanych przeglądów, remontów, kosztów pracy w danym okresie czasu.

Program został przygotowany przez praktyków zajmujących się oceną zgodności maszyn z normami bezpieczeństwa oraz specjalistów w dziedzinie dozoru technicznego.

*29 grudnia 2009 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1228). Rozporządzenie to wdraża do prawa polskiego nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE. Ponadto 23 października 2009 roku weszła dyrektywa 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań BHP odnoszących się do sprzętu roboczego (tzw. dyrektywa narzędziowa). Dyrektywa ta zastępuje dotychczasowo obowiązującą dyrektywę 89/655/EWG i jej zmiany: 95/63/WE, 2001/45/WE, 2007/30/WE. W praktyce oznacza to, że wszystkie wprowadzone do użytku maszyny muszą zostać dostosowane do zmienionych wymagań zasadniczych i minimalnych, m.in. należy ocenić ryzyko techniczne, wprowadzić zmiany w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej DTR oraz wdrożyć wiele nowych wymagań bezpieczeństwa.*

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Pociągiem najbezpieczniej
  2020-01-22

  Kolej w Polsce pozostaje najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego. Ubiegły rok to najmniejsza liczba wypadków na kolei od lat - prawie 30 niebezpiecznych zdarzeń mniej niż w 2018[...]

 2. Konferencja Przemysł 4.0
  2020-01-21

  Zapraszamy do udziału w konferencji "Przemysł 4.0 - branża produkcyjna i jej wyzwania", która odbędzie się 4 marca 2020 w Warszawie. Podczas wydarzenia eksperci przekażą uczestnikom swoj[...]

 3. Polska Platforma Medyczna
  2020-01-20

  7 stycznia 2020 r. konsorcjum Sages Sp. z. o. o. i Politechniki Warszawskiej podpisało umowę z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, liderem projektu, na utworzenie [...]

 4. Światełko w kanałach
  2020-01-03

  Wraz z Nowym Rokiem ruszą przetargi na inwestycje związane z przebudową pięciu kanałów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Cztery lata temu zarząd województwa podpisał porozumienie w t[...]

 5. Skuteczna promocja zdrowia
  2020-01-03

  Co piąty pracownik deklaruje, że odejdzie z pracy, jeśli pracodawca nie będzie lepiej dbał o jego zdrowie. Mało tego, blisko połowa zatrudnionych twierdzi, że w przypadku zmiany pracy bę[...]

 6. Akademia Menadżera Innowacji PARP
  2019-12-23

  Do 20 lutego 2020 r. przedsiębiorcy i menadżerowie zainteresowani udziałem w "Akademii Menadżera Innowacji" mogą zgłaszać się do PARP o dofinansowanie swojego udziału w tym przedsięwzięciu - 80 proc. [...]

 7. O przyszłości internetu
  2019-12-19

  Hologramy, w pełni autonomiczne auta czy wspólny koncert muzyków rozsianych po całym świecie to dopiero początek możliwości, jakie niesie ze sobą sieć 5G. O aspektach tej technologii ora[...]

 8. Bezpiecznie przed świętami
  2019-12-18

  Chyba nikt nie wyobraża sobie bożonarodzeniowych świąt bez choinki. I choć coraz częściej odchodzimy od tradycji, czyli żywego drzewka dekorowanego własnoręcznie wykonanymi ozdobami i sł[...]

 9. Nie boimy się technologicznego bezrobocia
  2019-12-12

  Bankowość, ubezpieczenia, księgowość, inżynieria i produkcja czy logistyka i magazynowanie - to branże, które dotąd najmocniej doświadczyły automatyzacji oraz redukcji miejsc pracy. Co c[...]

 10. STASZICE PO RAZ DZIEWIĄTY
  2019-12-12

  Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowała IX edycję Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" (10.12.2019)

  Cel[...]