Oprogramowanie wspierające ewidencję i kontrolę stanu technicznego. Aby szybko i prawidłowo przystosować użytkowane w firmie maszyny do nowych wymogów, na bieżąco kontrolować ich stan techniczny oraz przygotować obowiązkową dokumentację opracowano praktyczny program „Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie”, który pomaga w wypełnianiu wszystkich obowiązków związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń. Ten intuicyjny i łatwy w obsłudze program, pozwalający kontrolować stan techniczny urządzeń produkcyjnych, umożliwia między innymi:

- samodzielną ocenę dostosowania użytkowanych maszyn do wymagań Dyrektywy 2006/42/WE i 2009/104/WE dzięki gotowym do użycia listom kontrolnym,

- bieżącą kontrolę stanu technicznego posiadanych maszyn i wyrządzeń,

- prowadzenie ewidencji różnego rodzaju zdarzeń na maszynie – zgłoszenia awarii, naprawy,

przeglądy, remonty, konserwacje,

- kontrolowanie terminów i opracowywanie planów przeglądów każdego urządzenia,

- sprawne przygotowanie obowiązkowej dokumentacji, m.in. instrukcji bezpieczeństwa,

deklaracji zgodności, dokumentacji techniczno-ruchowej,

- zarządzanie magazynami części – rezerwacje, zamawianie, przyjmowanie i wydawanie.

Program został podzielony na powiązane ze sobą moduły: Maszyny, Pracownicy, Naprawy, Wypadki, Przeglądy, Kalendarz, Powiadomienia, Deklaracja Zgodności, Dokumenty, Koszty, Magazyn, Rejestr Roboczogodzin, Analizy, Kontrahenci, Wypożyczenia, Media, Linie Produkcyjne, Leasing, Przestoje Produkcyjne. Na przykład:

• Moduł MASZYNY umożliwia:

- ewidencjonowanie wszystkich używanych w przedsiębiorstwie urządzeń,

- dostęp do informacji technicznych o danej maszynie, osprzęcie, bądź narzędziach,

- rejestrowanie historii planowych i nieplanowych zdarzeń związanych z konkretną maszyną,

m.in. konserwacja, czyszczenie, przestawienie;

• Moduł PRZEGLĄDY/REMONTY pozwala m.in. na:

- zaplanowanie przeglądów miesięcznych, kwartalnych, rocznych,

- ewidencję przeprowadzonych przeglądów, zakresu wykonanych czynności, zaleceń i planowanych napraw,

- sporządzenie i wydrukowanie raportu, zarówno z przeglądów planowanych, jak i wykonanych;

• Moduł NAPRAWY umożliwia na przykład:

- sporządzenie historii wszystkich uszkodzonych maszyn,

- przeglądanie przyczyn uszkodzeń i podjętych środków,

- rezerwację części potrzebnych do napraw,

- sporządzenie protokołu z przeprowadzonej naprawy;

• Moduł PRZESTOJE PRODUKCYJNE umożliwia:

- szybki dostęp do informacji o przestojach konkretnej maszyny z uwzględnieniem rodzaju przyczyny i czasu trwania przestoju,

- przygotowanie i wydruk raportu z przestojów oraz obliczenie i graficzne przedstawienie współczynnika średniego czasu przestoju;

• Moduł KOSZTY umożliwia:

- szybki dostęp do informacji o kosztach uwzględniających wybrane urządzenia,

- automatyczne obliczanie kosztów robocizny i części użytych do poszczególnych napraw/przeglądów;

• Moduł ANALIZY I ZESTAWIENIA umożliwia:

- tworzenie wykresów ułatwiających kontrolę nad kosztami napraw i przeglądów – analiza współczynników,

- kompleksową dokumentację pracy maszyny, wykonanych przeglądów, remontów, kosztów pracy w danym okresie czasu.

Program został przygotowany przez praktyków zajmujących się oceną zgodności maszyn z normami bezpieczeństwa oraz specjalistów w dziedzinie dozoru technicznego.

*29 grudnia 2009 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1228). Rozporządzenie to wdraża do prawa polskiego nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE. Ponadto 23 października 2009 roku weszła dyrektywa 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań BHP odnoszących się do sprzętu roboczego (tzw. dyrektywa narzędziowa). Dyrektywa ta zastępuje dotychczasowo obowiązującą dyrektywę 89/655/EWG i jej zmiany: 95/63/WE, 2001/45/WE, 2007/30/WE. W praktyce oznacza to, że wszystkie wprowadzone do użytku maszyny muszą zostać dostosowane do zmienionych wymagań zasadniczych i minimalnych, m.in. należy ocenić ryzyko techniczne, wprowadzić zmiany w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej DTR oraz wdrożyć wiele nowych wymagań bezpieczeństwa.*

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Zakończenie Zjazdu i Kongresu
  2019-06-19

  Sesją podsumowującą, na której przedstawiono wnioski i informacje o obradach sesji tematycznych zakończył się 15 czerwca w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany r[...]

 2. Kongres Techników i Zjazd Inżynierów
  2019-06-17

  13 czerwca br. rozpoczął się w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe biorą udział polonijni inżynierowie z Kanady[...]

 3. Zmiany w branży automotive
  2019-06-10

  Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi... Branża automotive dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy? Dlaczego ich szefowie[...]

 4. 40 lat targów FachPack
  2019-06-06

  FachPack kończy 40 lat! Rocznice są dobrą okazją do spojrzenia wstecz: FachPack rozpoczął działalność w Norymberdze w 1979 r. jako regionalna wystawa handlowa dla przemysłu opakowanioweg[...]

 5. Targi bhp w Kielcach od 6 czerwca
  2019-06-05

  Od 6 do 8 czerwca na terenie Targów Kielce odbędą się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. Poprzednią[...]

 6. Bezpieczeństwo w portach i na lotniskach
  2019-06-05

  Bezpieczeństwo pracowników i pasażerów w ruchliwych portach morskich i na lotniskach ma ogromne znaczenie, dlatego inwestuje się tam m.in. w systemy bezpieczeństwa pojazdów, które odgryw[...]

 7. FINAŁ XII KONKURSU "MŁODY INNOWATOR"
  2019-06-04

  Z udziałem dr inż. Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju - podsumowany został rozgrywany w roku szkolnym 2018/2019 po raz 12. Konkurs "Młody Innowator". Wśród gości urocz[...]

 8. Rynek odzieży roboczej i ochronnej
  2019-05-30

  Sektor odzieżowy w Polsce w 2022 r. ma osiągnąć wartość ponad 43 mld zł - tak wynika z raportu KPMG "Rynek mody w Polsce". W europejskich rankingach wielkości rynku odzieżowego Polska za[...]

 9. Targi LUMENexpo
  2019-05-29

  W dniach 23-24 października 2019 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salonu Elektrotechniki P[...]

 10. Brakuje pielęgniarek i pediatrów
  2019-05-28

  Agencja rekrutacyjna Manpower Life Science przygotowała raport pt. "Niedobór talentów w branży medycznej". W raporcie czytamy, że pediatrzy, specjaliści chorób wewnętrznych i anestezjolo[...]