I Ogólnopolska Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS pod hasłem „System ASG-EUPOS dziś i jutro” odbędzie się w Warszawie w dniach 28 – 29 października 2010 r. Organizatorem jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich.

Tematyka konferencji obejmować będzie zastosowania systemów GNSS oraz systemu ASG-EUPOS, zarówno w geodezji, jak i w innych dziedzinach: m. in. rolnictwie, leśnictwie, wspomaganiu służb publicznych. Zostaną również przedstawione przepisy prawne i techniczne. Program konferencji podzielony został na dwa główne bloki: obrady plenarne oraz sesje warsztatowe. W programie przewidziano bloki dyskusyjne, podczas których użytkownicy systemu będą mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy z ASG-EUPOS, a także przekazać swoje uwagi administratorom systemu. Odbędą się również prezentacje najnowszych instrumentów i metod pomiarowych. W trakcie konferencji będzie również możliwe skorzystanie z pomocy technicznej administratorów systemu ASG-EUPOS.

Wszelkie osoby zainteresowane przygotowaniem wystąpienia w sesji plenarnej lub warsztatowej, obejmujące tematykę poszczególnych sesji proszone są o zgłaszanie propozycji referatów do dnia 15 sierpnia 2010 r. Po tym terminie wybrana zostanie ograniczona liczba referatów do przedstawienia podczas konferencji. Autorzy wybranych do wygłoszenia referatów zostaną powiadomieni o wyborze do dnia 22 sierpnia 2010 r.

Aby wziąć udział w konferencji należy w pierwszej kolejności dokonać rejestracji on-line, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej www.asgeupos.pl/konferencja.

Termin zgłoszeń uczestników konferencji mija 10 października 2010 r. Przy zgłoszeniu do dnia 31 sierpnia 2010 r. obowiązuje opłata promocyjna.

Więcej szczegółów na stronie konferencji: http://www.asgeupos.pl/konferencja/

Wielofunkcyjny system precyzyjnego wyznaczania pozycji ASG-EUPOS został zrealizowany przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP). Udostępnienie systemu ASG-EUPOS dla użytkowników nastąpiło 2 czerwca 2008 r. W ramach projektu zrealizowana została instalacja 75 nowych stacji referencyjnych, 2 centrów zarządzających oraz dostawa 65 mobilnych odbiorników GNSS.

System składa się z czterech segmentów: segmentu kosmicznego, segmentu stacji referencyjnych, segmentu zarządzania oraz segmentu użytkowników. Rolą segmentu stacji referencyjnych, który składa się z równomiernie rozłożonych na obszarze Polski i państw sąsiadujących - stacji referencyjnych GNSS, jest zbieranie danych obserwacyjnych do satelitów GNSS i przekazywanie ich w czasie rzeczywistym do Centrum Obliczeniowego. Stacje referencyjne wysyłają w sposób ciągły swoje obserwacje GNSS prosto do Centrum Zarządzającego za pomocą łącz teleinformatycznych. Na podstawie tych obserwacji wyliczane są poprawki RTK/DGNSS, które następnie zostają udostępnione dla użytkowników systemu. Bezpośrednio z Centrum Zarządzającego użytkownik może pobrać pliki obserwacyjne z poszczególnych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS lub przesłać własne pliki obserwacyjne w celu uzyskania precyzyjnej pozycji mierzonych szczegółów terenowych. Poza zapewnieniem usług związanych z wyznaczaniem pozycji Centrum Zarządzające pełni funkcję związaną z konserwacją państwowego układu odniesienia. Cotygodniowe wyliczenie współrzędnych stacji referencyjnych pozwala na bieżącą kontrolę stałości stacji, które definiują ten układ. Dzięki ciągłej dostępności na obszarze całej Polski oferowanych serwisów, użytkownik, który zdecyduje się na korzystanie z systemu ASG-EUPOS, dysponuje możliwością precyzyjnego określenia swojej pozycji niezależnie od miejsca i czasu.

Źródło: http://www.asgeupos.pl/

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]