30 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury podpisano osiem umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Anna Siejda oraz przedstawiciele beficjentów: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskich Linii Kolejowych, Portu Lotniczego Gdańsk oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice. Wśród podpisanych umów znalazły się: jeden projekt drogowy, trzy projekty lotnicze oraz cztery projekty kolejowe. Całkowita wartość tych projektów przekracza 5,5 mld zł, zaś wartość dofinansowania to 3 mld 378 mln zł.

Projekt drogowy dotyczy budowy autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, odcinek węzeł Krzyż – węzeł Rzeszów Wschód wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza. Beneficjentem jest GDDKiA. Wartość całkowita projektu wynosi 5 mld 293 mln zł, w tym środki unijne w ramach Funduszu Spójności to 3 mld 269 mln zł.

Całkowita długość projektowanych odcinków autostrady A-4 wynosi 78,46 km. Dodatkowo inwestycja obejmuje budowę drogi krajowej DK-19 na odcinku o długości 1,33 km w obrębie węzła Rzeszów Wschód oraz budowę drogi ekspresowej S-19 na długości 4,38 km, od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza.

Projekty lotnicze to :

- zakup systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku. Całkowita wartość projektu wynosi 58 mln 721 tys. zł, w tym unijne wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 14 mln 546,3 tys. zł.

- Port lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 113 mln 452 tys. zł. Ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) beneficjent otrzyma dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji inwestycji, nie więcej niż 45 mln 630 tys. zł.

- poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego w MPL Kraków – Balice dzięki rozbudowie infrastruktury portu. Całkowita wartość projektu wynosi 10 mln 98 tys. zł, zaś kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 4 mln 26,5 tys. zł.

Projekty kolejowe to:

- modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II – PRACE PRZYGOTOWAWCZE. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 mln 57,5 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych, zaś wkład UE 736,7 tys. zł.

- modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze Katowice – Kraków – PRACE PRZYGOTOWAWCZE. Planowany całkowity koszt projektu wynosi 567,3 tys. zł. Wysokość dofinansowania to 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych w trakcie realizacji projektu, a wkład unijny sięgnie 391,2 tys. zł.

- modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) – PRACE PRZYGOTOWAWCZE. Na realizację projektu zaplanowana jest suma 334,28 tys. zł. Beneficjent otrzyma dofinansowanie w wysokości 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych, a wkład unijny wyniesie 232,9 tys. zł.

- budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice – PRACE PRZYGOTOWAWCZE. Koszty realizacji projektu wyniosą 63 mln 462,2 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych, zaś wkład UE to 44 mln 215,4 tys. zł.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 2. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 3. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 4. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 5. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 6. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 7. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 8. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]

 9. Jakość - problemy i rozwiązania
  2018-06-12

  XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY "PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO I UNIĄ EUROPEJSKĄ" 25-28 września 2018 r. Rewita - WDW Zak[...]

 10. Targi dobre jak chleb. POLAGRA TECH 2018
  2018-06-11

  Już jesienią, w dniach od 30 września do 4 października w przestrzeniach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się kolejna edycja targów POLAGRA TECH. W tym roku w ich[...]