Już od 30 czerwca 2010 r. w województwie mazowieckim można składać wnioski o dotację na inwestycje w firmie. Prawdopodobnie będzie to ostatni konkurs na "Rozwój przedsiębiorczości" z puli przewidzianej na lata 2007 -2013. O dotację mogą starać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą od wielu lat lub dopiero zaczynają. Dofinansowanie daje możliwość uzyskania 60% środków potrzebnych na zakup środków trwałych, w tym nieruchomości i maszyn. Dotacja przyznawana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 1.5. Rozwój Przedsiębiorczości. Środki można otrzymać w formie refundacji lub zaliczki.

W ramach tego konkursu mogą być realizowane następujące projekty nowych inwestycji:

- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;

- rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa;

- dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Mogą być również realizowane usługi doradcze z zakresu projektowania, wdrażania i doskonalenia:

- nowego produktu lub usługi;

- systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie;

- zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń.

Ponadto będzie możliwość unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń) o prowadzenie prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.

Firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 1.5. Rozwój Przedsiębiorczości więcej informacji uzyskają w Centrum Informacji Gospodarczej w Warszawie.

Rekomenduj znajomym
  • gplus
  • pinterest