GAZETA CUKROWNICZA

Dwumiesięcznik ISSN 0016-5395 - rok powstania: 1893
Czasopismo Stowarzyszenia Techników Cukrowników (STC)
Tematyka:
Wszystko o cukrze od pola do nabywcy. Hodowla i odmiany buraków cukrowych. Uprawa buraków i ich wartość technologiczna. Gospodarka surowcowa cukrowni. Chemia i technologia cukru. Postęp naukowo-techniczny w produkcji cukru. Aparatura i urządzenia technologiczne cukrowni. Automatyka i sterowanie. Gospodarka energetyczna i wodno-ściekowa cukrowni. Ochrona środowiska. Systemy zarządzania. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zagadnienia ekonomiczno-finansowe i organizacyjne cukrowni. Jakość cukru i handel cukrem w kraju i na świecie. Organizacja europejskiego rynku cukru. Nowe akty prawne. Wywiady, reportaże, relacje z konferencji, seminariów i targów, nowości. Historia cukrownictwa. Działalność Stowarzyszenia Techników Cukrowników, koncernów cukrowniczych i Związku Producentów Cukru w Polsce.

Czytelnicy:
Wszystkie cukrownie w Polsce, placówki naukowe, biblioteki techniczne, uczelniane i ogólnodostępne, firmy projektowe, produkcyjne i usługowe współpracujące z cukrowniami oraz związki plantatorów i producentów cukru. Kierownictwa i służby techniczne, surowcowe i administracyjne cukrowni, pracownicy naukowi i studenci, plantatorzy, rolnicy, inżynierowie i technicy technolodzy, chemicy, mechanicy, automatycy, elektrycy, energetycy, sanitarni i wodni, historycy.

Wydawanie czasopisma zawieszone od 2014 roku. Ostatni numer 5-6/2013

Brak zeszyt??w w danym roku. Wybierz inny rocznik.