PRZEGLĄD MECHANICZNY

miesięcznik ISSN 0033-2259, e-ISSN 2450-8209 - rok powstania: 1935
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
"Przegląd Mechaniczny" to miesięcznik naukowo-techniczny wydawany od 1935r. Jest on adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń. Nasi Czytelnicy to kadra inżynierska i menedżerska zakładów przemysłowych, prywatnych, spółek i przedstawicielstw handlowych, specjaliści z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studenci. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje projektowanie, badania oraz eksploatację maszyn i urządzeń, w tym m.in. komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM, inżynierię materiałową, nowe techniki wytwarzania, organizację produkcji, metody diagnostyczne, problemy niezawodności.


Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym "Przegląd Mechaniczny" otrzymuje 5 punktów zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dn. 22.02.2019r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Redaktor Naczelny prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski
Zastępca redaktora naczelnego dr inż. Martyna Jachimowicz - kierownik Zakładu Wydawniczego
Redaktorzy tematyczni dr inż. Rafał Dalewski, dr hab. inż. Grzegorz Klekot, prof. dr hab. inż. Andrzej Kocańda, prof. nzw. hab. inż. Gabriel Kost, prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, prof. dr hab. inż. Tomasz Smolnicki, prof. nzw. dr hab. inż. Robert Sobiecki, prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski

RADA PROGRAMOWO=NAUKOWA
prof. nzw. dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz (WAT) - przewodniczący
prof. Jan Błachut (University of Liverpoool, Wlk. Brytania), prof. Aleksander S. Bokhonsky (Sewastopol National Technical University, Ukraina), mgr inż. Magdalena Borek-Daruk (SIGMA-NOT), prof. Ryichiro Ebara (Fukuoka University, Japonia), prof. Grzegorz Glinka (University of Waterloo, Kanada), prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołoś (PW, IMBiGŚ), prof. Rainer Haas (TH Köln, Niemcy), prof. Hitoshi Ishii (Shizuoka University, Japonia), prof. Jaromir K. Klouda (Technical and Test Institute for Construction Prague, Czechy), prof. dr hab. Janusz Kowal (AGH), prof. Mychajło Lobur (lviv Technical University, Ukraina), prof. Aleksander N. Mikhaylov (Donetsk University, Ukraina), prof. Iwan Nazarenko (Kvyiv National University of Construction and Architecture), prof. Konrad Kulicz (TH Köln, Niemcy), prof. Ryszard Pyrz (Aalborg University, Dania), prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński (Pol. Wrocławska), prof. dr hab. inż. Roman Staniek (Pol. Poznańska, SiMP), prof. dr hab. inż.. Jan Szlagowski (PW), prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński (Pol. Śląska), prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński (Pol. Świętokrzyska), prof. Nenad Zrnic (University of Belgrade, Serbia)

Brak zeszyt??w w danym roku. Wybierz inny rocznik.