AKTYWACJA DOSTĘPU DLA PRENUMERATORA PAPIEROWEGO

 English | Polski
Uwaga - dostęp do bazy artykułów, przysługuje wyłącznie tym odbiorcom, którzy zaprenumerowali czasopismo w prenumeracie PLUS bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu SIGMA-NOT.

Procedura uzyskania dostępu przysługująca prenumeratorom wydań papierowych (tylko prenumerata PLUS).

FIRMY
Należy podać:
- numer Klienta - tylko same cyfry np.: 9999221111, bez prefiksu typu "CN/"
- numer NIP płatnika (nie odbiorcy) - tylko same cyfry np.: 5261614444
- aktualny adres e-mail na który prześlemy kod dostępu

 

OSOBY PRYWATNE
Należy podać:
- numer Klienta - tylko same cyfry np.: 9999221111, bez prefiksu typu "CN/"
- numer kod pocztowy płatnika (nie odbiorcy) - w standardowym formacie np.: 01-956
- aktualny adres e-mail na który prześlemy kod dostępu

Po aktywacji
Prosimy poniżej wpisać (otrzymany od nas e-mailem) kod dostępu: